Suche

Výroční obchodní výsledky za rok 2019

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Bosch nadále věří České republice

  • Bosch v České republice udržuje vysoký výkon
  • Dokončení vývojového a technologického centra v Českých Budějovicích a rozšíření vývojových aktivit v závodě Jihlava
  • 100 let od založení první pobočky Bosch v Praze v roce 1920
Výroční tisková informace

Praha – Společnost Bosch, přední světový dodavatel technologií a služeb, dosáhl v České republice ve finančním roce 2019 konsolidovaný obrat ve výši 20,5 miliardy Kč (797 miliónů eur), což meziročně znamená šestiprocentní pokles. Celkový obrat včetně exportu dosáhl 51,4 miliardy Kč (2 miliardy eur) a meziročně poklesl o 3 procenta. Čísla odpovídají vývoji na klesajícím automobilovém trhu. „S ohledem na rekordní výsledky v minulých letech si i v roce 2019 Bosch v České republice dokázal udržet vysokou úroveň prodeje a výroby,“ řekl Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice. Investice dosáhly v roce 2019 téměř 2,5 miliardy Kč (95,6 miliónů eur). Většina investic byla spojena s dokončením vývojového a technologického centra v Českých Budějovicích a s automatizací výroby v Jihlavě. Celkově Bosch v letech 2015 až 2019 investoval přibližně 12,5 miliardy Kč (485 milionů eur). Počet zaměstnanců působících v šesti entitách Bosch v České republice byl k 31. prosinci 2019 přibližně 8 400.

S ohledem na rekordní výsledky v minulých letech si i v roce 2019 Bosch v České republice dokázal udržet vysokou úroveň prodeje a výroby.

Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice

Pro aktuální obchodní rok Bosch v České republice předpovídá útlum kvůli celosvětové pandemii koronaviru. „Vzhledem k současné situaci očekáváme náročný rok i v České republice, ale přesto nadále věříme místnímu trhu a jeho dlouhodobému potenciálu,“ uvedl Šlachta. Společnost Bosch po přechodném omezení výroby v České republice opět postupně zvyšuje svou produkci. „Díky novým produktům a řešením založených na konektivitě a softwaru jsme kompetentním partnerem pro oblast internetu věcí a digitalizaci. Ve výrobě zavádíme prvky Průmyslu 4.0, posilujeme naše vývojářské týmy a tím zvyšujeme konkurenceschopnost a přispíváme k prohlubování kompetencí zdejšího průmyslu,“ řekl Šlachta. „Letos si připomínáme stoleté výročí založení první pobočky Bosch v Praze. Těší mě, že si Bosch v Česku vybudoval dobré jméno,“ dodal Šlachta.

Obchodní oblast Mobility Solutions představuje hlavní část prodejů a výroby Bosch v České republice. Bosch dodává celou řadu komponentů výrobcům automobilů na českém území a zároveň náhradní díly pro koncové zákazníky velkoobchodním partnerům. Nezávislá autorizovaná servisní síť Bosch Car Service čítá 85 autoservisů. Jihlavský a českobudějovický závod jsou významnými exportéry. Oba patří z pohledu kvality a flexibility do špičky v mezinárodní výrobní síti Bosch a rozšiřují svoje vývojářské kapacity. Svoje kompetence a konkurenceschopnost neustále prohlubují zaváděním klíčových řešení digitalizace a automatizace jako jsou monitorování v reálném čase, rozšířená realita, 3D tisk, projekty využívající velké množství dat, autonomní vozíky ve výrobě nebo prediktivní údržba. V roce 2019 otevřeli v Českých Budějovicích novou budovu vývojového a technologické centra v hodnotě 850 miliónů korun (33 miliónů eur). Téměř 600 vývojářů se zde zaměřuje na aplikovaný vývoj automobilových komponentů pro zákazníky Bosch po celém světě. Centrum je výjimečné tím, že je jeho budova energeticky soběstačná a disponuje unikátními akustickými laboratořemi. Jedna z nich disponuje prostorem pro celé vozidlo a umožňuje testování a měření hluku automobilových komponentů. Další z akustických komor je bezdozvuková místnost pro měření zvláště tichých výrobků s hlukem pozadí okolo 6 dB(A). To je velmi důležité zejména pro zvukové zkoušky velmi tichých komponentů pro elektromobily. V Jihlavě Bosch dlouhodobě investuje do digitalizace a automatizace výroby a logistiky. V roce 2019 dokončili v závodě tříletý projekt automatizace výrobní linky v hodnotě stovek miliónů korun na hliníková tělesa do dieselových čerpadel pro osobní a užitkové vozy. Jihlavský vývojářský tým se rozrostl na 130 inženýrů a techniků. Přebírá zodpovědnost za další nové produkty v rámci mezinárodní vývojové sítě, řeší řadu individuálních zákaznických projektů a odpovídá za dlouhodobé zkoušky systému a komponent Common Rail.

V obchodní oblasti Průmyslová technika se divizi Bosch Rexroth vedlo velmi dobře. Významně k tomu přispěly projekty automatizace a hydrauliky v automobilovém průmyslu, hydraulické zkušební stolice a projekty divadelní pódiové techniky. Například ve Státní opeře v Praze pohybují hydraulické komponenty Rexroth cylindrickou točnou s 5 primárními a 17 sekundárními stoly, které lze nezávisle na sobě výškově polohovat.

V obchodní oblasti Energetika a technika budov udržela v roce 2019 divize Bosch Termotechnika v České republice dobrý výkon ve všech tržních segmentech: rezidenčním, komerčním podnikovém i průmyslovém. Úspěšně si vedou nové výrobky a topenářská technika s možností připojení k internetu, což znamená větší uživatelský komfort s použitím ovládání přes smart telefon. Výrazně stoupá prodej tepelných čerpadel. Koncem roku 2019 Bosch ukončil výrobu kotlů na pevná paliva pod značkou Dakon ve výrobním závodě v Albrechticích. Divize Building Technologies představila v segmentu techniky budov kompletní Building Integration System založený na konektivitě. Integruje v sobě všechny bezpečnostní technologie včetně jejich vizualizace v grafickém rozhraní v reálném čase. Zároveň vytváří ucelenou platformu pro logické řízení a integrování externích technologií jako jsou výtahy, brány do areálu, osvětlení budovy apod. Dalším inovátorským řešením je vizuální detekce požáru AVIOTEC IP starlight 8000, která spojuje spolehlivou detekci kouře a plamenů s vynikající rychlostí.

Obchodní oblast Spotřební zboží dosáhla v roce 2019 velmi dobrých výsledků. Obě divize – Elektrické nářadí a BSH domácí spotřebiče – zároveň zaznamenaly další navýšení podílu prodeje on-line. Pokračoval růst v prodeji akumulátorového nářadí podpořený kromě jiného novými vysoce výkonnými akumulátory ProCore 18V pro profesionály i kutily. Loni bylo na trh uvedeno několik novinek jako například X-LOCK systém pro jednoduchou výměnu příslušenství u úhlových brusek. Kutilové se mohli těšit již ze 6. generace legendárního akumulátorového šroubováku Bosch IXO. Unikátní uživatelskou službu oprav do 5 dnů zajištuje Servisní středisko elektrického nářadí v Mikulově. Přibližně 100 zaměstnanců tohoto centra obsluhuje celý trh elektrického nářadí nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Rakouska, Maďarska a Německa. Home Connect – digitální ekosystém BSH založený na internetu věcí – se stává standardem a je jím vybaveno stále více domácích spotřebičů Bosch. Díky této aplikaci mohou zákazníci snadno ovládat všechny spotřebiče Bosch v domácnosti ze svého mobilního telefonu nebo tabletu, což přináší uživatelské pohodlí a komfort.

Bosch Group: Výhled 2020 a dlouhodobý strategický kurz

S ohledem na současný fiskální rok a pandemii koronaviru očekává společnost Bosch, že světová ekonomika bude čelit významným výzvám. Vedení Bosch oznámilo na bilanční tiskové konferenci v Německu, že k dosažení alespoň vyrovnaného výsledku je třeba vyvinout velké úsilí. Navzdory současné náročné situaci Bosch udržuje dlouhodobý strategický kurz: dodavatel technologií a služeb důsledně sleduje ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu a vytváří odpovídající aktivity pro rozšíření udržitelné mobility. „I když jsou v současnosti středem pozornosti jiná témata, nesmíme ztratit ze zřetele budoucnost naší planety,“ uvedl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Bosch. Na konci roku 2020 dosáhne Bosch cíle být celosvětově ve všech 400 závodech klimaticky neutrální. Dalším cílem je vytvořit v celém hodnotovém řetězci co nejvíce klimaticky neutrálních aktivit, které předcházejí výrobu nebo po ní následují – do roku 2030 by se hodnota souvisejících emisí (Scope/oblast 3) měla snížit o 15 procent. Kromě toho společnost koncentruje svoje znalosti a zkušenosti z více než 1 000 vlastních projektů energetické účinnosti v nové poradenské společnosti „Bosch Climate Solutions“. Ochrana klimatu urychluje strukturální změny v mnoha průmyslových odvětvích, v automobilovém průmyslu i ve stavebnictví získává na významu vodík. Bosch proto spolupracuje s partnery na mobilním a stacionárním palivovém článku. Podle Dennera je důležitá rozsáhlá technologická ofenzíva, která směřuje k udržitelné mobilitě nejen cestou elektrické baterie, ale bere v potaz také efektivní spalovací motory, eFuels a palivový článek.

Kdekoli je to možné, chce Bosch zapojit své know how do snahy o omezení pandemie, například pomocí nově vyvinutého rychlotestu COVID-19 a analyzátoru Vivalytic. Společnost Bosch plánuje v roce 2020 vyrobit více než milion a v příštím roce až tři miliony rychlotestů. V některých regionech Bosch také začal vyrábět ochranné masky a dezinfekční prostředky. Ty by měly primárně sloužit pro ochranu zaměstnanců společnosti Bosch.

Kontakt pro novináře:

Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: Pavel.Roman@cz.bosch.com

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2019 zaměstnával 8 367 pracovníků (k 31. 12. 2019). Konsolidovaný obrat v roce 2019 dosáhl 20,5 miliardy korun (797 milionů eur) a celkový obrat v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 51,4 miliardy korun (2 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 7 lokalitách, z nichž 4 jsou výrobní závody, 1 servisní středisko a 1 prodejní sklad.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?