Suche

Tisková informace #Powertrain systems

Město, venkov, dálnice: Bosch připravuje cestu pro klimaticky neutrální dopravu

Efektivní řešení pohonu pro užitková vozidla

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Německo – Ochrana klimatu v silničním provozu vyžaduje širokou technologickou inovaci. Zejména v odvětví užitkových vozidel jsou požadavky na řešení pohonu odlišné, protože emise CO2 se velmi liší v závislosti na jízdním profilu, užitečném zatížení a jízdních výkonech. Zatímco lehká vozidla překonávají krátké vzdálenosti, například při zásobování ve městě, těžká nákladní vozidla přepravují zboží a materiál na velké vzdálenosti. Do roku 2030 musí být emise CO2 v souladu s požadavky EU pro lehká užitková vozidla i těžká nákladní vozidla drasticky sníženy. V budoucnu chce společnost Bosch přispět ke klimaticky neutrální dopravě ve všech kategoriích vozidel. Za tímto účelem společnost Bosch vyvíjí efektivní pohony – od spalovacích motorů přes akumulátorové elektrické pohony až po palivové články.

Pohony Bosch pro užitková vozidla

Městem bez hluku – elektrický pohon pro lehká užitková vozidla

Centra měst bez dopravy zboží, bez řemeslníků a dalších malých podniků jsou nemyslitelná – zejména proto, že poptávka po zboží a službách neustále roste. Proto jsou nutné udržitelné pohony, které mají co nejmenší dopad na obyvatele a životní prostředí. Elektrická řešení pohonu eCityTruck od společnosti Bosch umožňují lokálně bezemisní i nehlučný provoz. Jako kompaktní moduly zahrnují na jedné straně eAchse, která kombinuje elektromotor, výkonovou elektroniku a převodovku do jedné jednotky. Na druhé straně se nachází elektrický pohonný modul bez převodovky. Obě řešení se snadno integrují a lze je přizpůsobit pro lehká užitková vozidla do 7,5 tuny. V závislosti na velikosti baterie je možný dojezd až 200 kilometrů. Na jedno nabití baterie lze tedy bez problémů zvládnout běžné přepravní trasy v rozsahu do 80 kilometrů denně. „Díky našim modulárním řešením pohonu eCityTruck je elektrifikované hnací ústrojí hospodárné, kompaktní a efektivní,“ říká Uwe Gackstatter, ředitel divize Bosch Powertrain Solutions. Společnost Bosch tím umožňuje široké využití elektrododávek.

Na elektřinu i mimo město – hospodárná elektrifikace pro regionální přepravu od 7,5 do 26 tun

Bosch je iniciátorem elektrifikace především pro užitková vozidla, která zdolávají delší trasy mezi městy. Společnost Bosch má připravena řešení elektrických pohonů eRegioTruck pro střední a těžká nákladní vozidla, pro městské a dálkové autobusy i pro další speciální aplikace. Koncept pohonu rozhodujícím způsobem přispívá k tomu, aby byl regionální provoz v okruhu přibližně 250 kilometrů co nejekonomičtější, nejefektivnější a navíc tichý a bez lokálních emisí. Systémové řešení zahrnuje elektromotor, invertor a Vehicle Control Unit. V závislosti na topologii lze kompaktní elektromotor použít jako samostatný elektrický stroj ve spojení s převodovkou nebo jako aktivní součásti integrované do tuhé nápravy.

Efektivní v dálkové přepravě – řešení pohonu od společnosti Bosch pro dlouhé vzdálenosti a těžké náklady

Vzhledem k vysokému počtu najetých kilometrů a přepravovaným nákladům je jakýkoli přínos ke snížení CO2 v dálkové přepravě velmi vítaný. V závislosti na požadavcích zákazníků nabízí společnost Bosch po celém světě různá řešení pohonu – ať už naftový, na zemní plyn, bateriový elektrický pohon nebo elektrický pohon s palivovými články. Kromě toho se společnost Bosch v současné době zabývá technickými otázkami týkajícími se používání vodíku ve spalovacích motorech a zkoumá možnost prosazení této technologie na trhu. Technologie motorů, které jsou dnes k dispozici, stejně jako stávající architektury vozidel již tvoří velmi dobrý základ pro další inovaci.

Řešení pohonů eDistanceTruck: Zvládnou 40tunové nákladní automobily s elektrickým pohonem několik stovek kilometrů? Klíč k tomu spočívá v řešení pohonu eDistanceTruck od společnosti Bosch. Patří mezi ně palivové články a hybridní pohon. Zejména systém palivových článků boduje kombinací dlouhého dojezdu a krátkých dob tankování. Pokud se použije vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů, je palivový článek klimaticky neutrální. Společnost Bosch nabízí různá řešení pro mobilní systémy palivových článků, aby vyhověla požadavkům zákazníků po celém světě: od stacku jako srdce konstrukce přes jednotlivé komponenty v submodulech až po kompletní systém pro užitková vozidla.

Díky kompaktní konstrukci jej lze snadno integrovat do stávajících vozidel. V současné době připravuje společnost Bosch společně se start-upem Powercell stack, který by měl být co nejdříve uveden na trh. Sériová výroba má začít v roce 2022. Uvedení kompletního systému palivových článků – Fuel Cell Power Module od společnosti Bosch je naplánováno na rok 2023. Bosch společně s dalšími společnostmi v projektu H2Haul financovaným EU v současné době připravuje malou flotilu nákladních vozidel na palivové články.

Komponenty Bosch pro pohony na zemní plyn: V regionech s dobře rozvinutou infrastrukturou čerpacích stanic na zemní plyn je pohon na toto palivo od společnosti Bosch v dálkové dopravě skutečnou alternativou ke konvenčním palivům. Ve srovnání s kapalnými palivy vytváří zemní plyn nižší emise CO2 a částic a v závislosti na příslušných cenách paliv nabízí v mnoha zemích nákladové výhody. Bosch má komplexní portfolio osvědčené techniky na zemní plyn pro různé typy vozidel.

Dieselová technika od společnosti Bosch: Naftový pohon je u užitkových vozidel dominantním typem pohonu a i v dohledné době zůstane první volbou. Žádný jiný spalovací motor nemá tak široké spektrum použití. Hovoří pro něj jeho vysoká účinnost a s tím spojená hospodárnost i možné vysoké výkony motoru. Dieselové portfolio Bosch zahrnuje komponenty pro vstřikování a dodávku paliva, řízení motoru, vzduchu a dodatečnou úpravu výfukových plynů.

Společně s čínským výrobcem motorů Weichai Power se společnosti Bosch poprvé podařilo dosáhnout účinnosti vznětových motorů užitkových vozidel 50 procent. To je skutečný milník, dosavadní maximální hodnota u nákladních vozidel byla 46 procent. „Je to důkaz toho, že společnost Bosch soustavně vyvíjí své dieselové pohonné systémy pro použití na silnici i mimo ni,“ zdůrazňuje Gackstatter. V novém motoru je použit modulární systém common rail pro užitková vozidla od společnosti Bosch se vstřikovacím tlakem až 2 500 bar. Zajišťuje efektivní dodávku a vstřikování paliva, je škálovatelný a lze jej variabilně použít v motorech až s osmi válci. Kilometrový výkon je v závislosti na segmentu až 1,6 milionu kilometrů a životnost v off highway provozu je 15 000 hodin.

Následná úprava výfukových plynů vstřikováním močoviny, takzvaná selektivní katalytická redukce (SCR) v systému SCR s dvojitým dávkováním od společnosti Bosch, pomáhá provozovat naftová vozidla ještě šetrněji a s nižšími emisemi. Zde se močovina vstřikuje do jednoho katalyzátoru v blízkosti motoru a do druhého, který je umístěn dále. Systém pružně reaguje na jízdní podmínky, jako jsou cykly vysokého zatížení, nízkého zatížení nebo studené starty, a může tak účinně a efektivně snižovat emise oxidů dusíku – spolu s nízkou spotřebou paliva.

Kompletně propojené – internet věcí (IoT) v systému pohonu pro kratší doby vývoje a rychlejší diagnostiku poruch

Bosch propojuje systém pohonu a poskytuje cloudové služby pro celý životní cyklus vozidla. Jedním příkladem takové aplikace internetu věcí (IoT) je webová validace při sériovém vývoji. Při tomto procesu se přenášejí data z celého hnacího ústrojí z připojených vozidel. Vzdálená analýza – tj. vzdálený přístup – umožňuje sledovat a vyhodnocovat různé aplikace současně. Jakékoli chyby v systému pohonu jsou detekovány včas. Výsledkem je nejen zkrácení doby vývoje, ale také další zvýšení spolehlivosti sériových aplikací. Jiné aplikace IoT pro sériová vozidla mohou navíc pomocí speciálně vyvinutých algoritmů cíleně odstranit bezprostřední poruchy jednotlivých komponent – a tím účinně zabránit výpadkům.

Kontakt pro novináře:

Thorsten Schönfeld
Tel.: +49 711 811-43378
Twitter: @BoschPresse

Mobility Solutions je největší obchodní oblastí Bosch Group. V roce 2019 dosáhl její obrat částky 46,8 miliardy eur, což odpovídá podílu 60 procent na celkovém prodeji skupiny. Díky tomu je Bosch Group jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu. Mobility Solutions sleduje vizi mobility, která je bez nehod, bez emisí a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastech automatizace, elektrifikace a konektivity. Pro zákazníky jsou tak výsledkem integrovaná řešení mobility. Mezi hlavní obchodní oblasti patří: vstřikovací technika a vedlejší agregáty pro spalovací motory, rozmanitá řešení pro elektrifikaci pohonu, bezpečnostní systémy pro automobily, asistenční systémy a funkce pro automatizované řízení, technika pro uživatelsky přívětivé informační a zábavní systémy a komunikaci přesahující rámec vozidla, servisní koncepty, jakož i technika a služby pro obchod s motorovými vozidly. Bosch přinesl důležité inovace v automobilové technice, například elektronické řízení motoru, stabilizační systém ESP nebo systém přímého vstřikování nafty common rail.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?