Suche

Tlačová informácia #Internet vecí

CES 2018: Bosch vidí budúcnosť v podnikaní v oblasti inteligentných miest

Inteligentné riešenia pre lepšiu kvalitu ovzdušia a viac bezpečnosti a pohodlia

 • Stefan Hartung: „Inteligentné mesto bolo dlhý čas len víziou. A my sa pokúšame túto víziu uskutočniť.“
 • Zbohom znečistenému ovzdušiu: Climo meria a analyzuje kvalitu ovzdušia v reálnom čase (nový produkt)
 • Zbohom povodniam: Digitálny systém monitorovania povodní monitoruje hladinu rieky a s predstihom varuje pred nebezpečenstvom
 • Zbohom hľadaniu miesta na zaparkovanie: počínajúc rokom 2018 ponúkne Bosch komunitný parkovací systém v 20 amerických mestách
Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Las Vegas, NV – Mestská populácia rastie: podľa Organizácie spojených národov budú do roku 2050 približne dve tretiny svetovej populácie žiť v mestských aglomeráciách. V roku 2014 bolo toto číslo polovičné. S narastajúcou urbanizáciou sa zároveň zvyšujú aj výzvy, ktorým mestá musia čeliť. A práve preto v súčasnosti existuje značná potreba inteligentných riešení. Stefan Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Bosch, vo svojom prejave na veľtrhu CES v Las Vegas uviedol: „Potrebujeme novú koncepciu mesta. Jedným z kľúčových faktorov sú technológie, ktoré robia mestá inteligentnejšími – a stojí za to v nich žiť. Z dlhodobého hľadiska nebudú mestá bez inteligencie schopné prežiť a čakajú ich ťažkosti.“

Bosch pracuje na tom, aby pripravil mestá a susedstvá na budúcnosť - ponúka inteligentnú mobilitu, lepšiu kvalitu ovzdušia, väčšie pohodlie, viac bezpečnosti a rad nových služieb. V podstate je cieľom výrazne lepšia kvalita života v mestách a susedstvách. „Pokiaľ sa jedná o inteligentné mestá, na komplexné portfólio spoločnosti Bosch, znalosti naprieč odbormi a vynikajúce odborné znalosti v oblasti senzorov, softvéru a služieb – a to všetko z jediného zdroja – dosiahne len málo ďalších firiem,“ hovorí Hartung. Od 9. do 12. januára predstaví tento dodávateľ technológií a služieb na najväčšom svetovom veľtrhu elektroniky CES 2018 rad nových riešení, ktoré robia mestá inteligentnejšími. Či už ide o novú kompaktnú jednotku, ktorá meria a analyzuje kvalitu ovzdušia v reálnom čase, o systém digitálneho monitorovanie hladiny riek, ktorý včas upozorní na riziko povodní alebo o službu automatického parkovania, ktorá šoférom uľahčuje život.

Pre rozkvet podnikania: trh v oblasti inteligentných miest prudko rastie

S pojmom „inteligentný“ sa dáva do súvislosti už niekoľko hlavných svetových metropol, akými sú Barcelona, Soul či Londýn. Po celom svete investujú veľké a malé mestá do technológií inteligentných miest. Počínajúc dnešným dňom až do roku 2020 dôjde každý rok k nárastu trhu v oblasti inteligentných miest o 19 percent a dosiahne tak čiastky 800 miliárd dolárov (680 miliárd eur). Bosch sa domnieva, že ide o skvelú obchodnú príležitosť: „Inteligentné mesto bolo dlhý čas len víziou. A my pomáhame túto víziu uskutočniť. Bosch sa nachádza vo vynikajúcej pozícii na to, aby z prepojeného mesta urobil technologický a komerčný úspech,“ povedal Hartung. Spoločnosť sa v súčasnosti podieľa na 14 rozsiahlych projektoch v oblasti inteligentných miest, napríklad v mestách akými sú San Francisco, Singapur, Tianjin, Berlín či Stuttgart. Plánujú sa však aj ďalšie projekty. V posledných dvoch rokoch spoločnosť zdvojnásobila svoje tržby z projektov naprieč jednotlivými odvetviami na takmer miliardu eur, a toto číslo sa bude aj naďalej zvyšovať.

Spoločnosť napríklad vybavila Bay Area v meste San Leandro približne 5 000 pouličnými LED osvetleniami a dodala systém na diaľkové riadenie mestského osvetlenia. Týmto spôsobom sa osvetlenie zapne len vtedy, ak je to skutočne potrebné. Vďaka tomuto riešeniu môže San Leandro v nasledujúcich 15 rokoch ušetriť až 8 miliónov dolárov. Mike Mansuetti, prezident Bosch Severná Amerika, uviedol na tlačovej konferencii CES: „Či už sa jedná o veľké alebo malé mestá, naše inteligentné riešenia im pomôžu ušetriť nielen energiu, ale aj peniaze.“ V prípade San Leandra a jeho 100 000 obyvateľov je možné použiť senzory na meranie a analýzu kvality ovzdušia a kamery môžu automaticky presmerovať premávku v prípadne dopravnej zápchy.

Pre viac konektivity: IoT a umelá inteligencia

Internet vecí (IoT = Internet of Things) položil jeden z hlavných základov pre prepojené mestá. IoT si hľadá cestu do všetkých oblastí života: štúdia spoločnosti Gartner predpokladá, že do roku 2020 bude inteligentne prepojených asi 230 miliónov domácností po celom svete – čo predstavuje približne 15 percent všetkých domácností. Aj v tejto oblasti tak existuje obrovský tržný potenciál, ktorý do roku 2020 dosiahne odhadovaný ročný objem 250 miliárd dolárov. V tom istom roku bude po celom svete navzájom prepojených viac než 20 miliárd zariadení – detektory dymu, poplašné systémy, elektromery, domáce spotrebiče a mnoho ďalších. „Bosch si uvedomuje tento potenciál už od úplného začiatku,“ uviedol Hartung. „Už dnes je viac než polovica našich tried elektronických výrobkov vybavená možnosťou pripojenia na internet – a naším cieľom je dosiahnuť 100 percent do roku 2020. A nielen to: pre každý z našich produktov chceme ponúknuť aj doplnkové služby.“

Ďalšou hnacou silou rýchleho rozvoja inteligentných miest je umelá inteligencia (AI). Bosch má v úmysle aj naďalej rozširovať svoj výskum v tejto oblasti. Minulý rok spoločnosť otvorila výskumné stredisko pre umelú inteligenciu, ktoré v súčasnosti zamestnáva približne 100 zamestnancov v Renningene v Nemecku, Palto Alto v Kalifornii a Bangalúre v Indii. Do roku 2021 má Bosch v úmysle investovať približne 300 miliónov eur do rozšírenia tohto strediska. Spoločnosť taktiež predpokladá, že do desiatich rokov si už prakticky nebude možné predstaviť žiadny produkt bez umelej inteligencie.

Pre lepšiu kvalitu ovzdušia: Climo vytvára základ pre cielené akcie

Kvalita ovzdušia je jeden z najväčších problémov, ktorému mestá musia čeliť. Vďaka inteligentným technológiám môžu mestá rýchlejšie a cielenejšie podnikať kroky na jeho zlepšenie. Aj to však závisí na presných meraniach. Na CES 2018 Bosch predstaví nové riešenie vyvinuté spoločne s firmou Intel – systém Climo na monitorovanie mikroklímy. Climo meria a analyzuje 12 parametrov, ktoré sú dôležité z hľadiska kvality ovzdušia, vrátane oxidu uhličitého, oxidu dusíka, teploty a relatívnej vlhkosti. Zariadenie má setinovou veľkosť konvenčných systémov – a len jednu desatinu nákladov. Climo získalo ocenenie za inováciu CES 2018 Honoree Innovation Award v kategórii „Inteligentné mesto“.

Pre včasné varovanie: digitálne monitorovanie riek

Nepredvídateľné počasie je v mnohých regiónoch následkom väčšej zmeny klímy. Vedci očakávajú, že silné prívalové dažde budú mať za následok častejšie záplavy. Doposiaľ boli hladiny riek merané len pomocou mechanických prostriedkov. Mohlo tak trvať až niekoľko hodín, než boli dáta k dispozícii aj tretím stranám. To sa však vďaka systému monitorovania povodní zmení. Ten v reálnom čase monitoruje hladinu vody v riekach a iných vodných útvaroch v blízkosti miest a varuje pred hroziacimi povodňami. Bosch v súčasnosti testuje tento systém v pilotnom projekte na rieke Neckar v Ludwigsburgu v Nemecku. Ultrazvukové sondy a kamery sledujú zmeny hladiny vody a rýchlosť prietoku a vypúšťania. Tieto dáta sa odosielajú na spracovanie do Bosch IoT Cloudu. Pri prekročení kritických prahových hodnôt sú ohrozené obce, obyvatelia a podnikatelia s predstihom upozornení na nebezpečenstvo prostredníctvom SMS. Vďaka tomu majú dostatok času na uskutočnenie opatrení proti povodniam alebo škodám spôsobeným povodňami. Tieto riešenia sa stali predmetom záujmu niekoľkých záplavových oblastí v Indii a Južnej Amerike.

Pre viac času: prepojené parkovanie

Do roku 2050 dôjde k navýšeniu mestskej dopravy približne o jednu tretinu. Bosch pracuje na mobilite zajtrajška bez nehôd, stresu a emisií. Na CES 2018 spoločnosť prezentuje rad riešení, ktoré vedú k tomuto cieľu. Mestská doprava hrá rolu v približne polovici projektov inteligentných miest, na ktorých sa Bosch podieľa. Ústrednou témou je parkovanie. Americkí šoféri v súčasnosti strávia v dopravných zápchach viac než 40 hodín ročne, čo približne predstavuje plytvanie až 160 miliárd dolárov. A približne tretina tohto času pripadá na samotné hľadanie miesta na zaparkovanie. A práve tu môže Bosch pomôcť: vďaka svojmu komunitnému parkovaniu zjednodušuje hľadanie vhodného miesta. Automobily pri prechádzaní automaticky rozpoznajú a zmerajú veľkosť medzery medzi zaparkovanými vozidlami a prenesú dáta v reálnom čase na digitálnu mapu parkovacích miest. Týmto spôsobom sú šoféri vední priamo k voľným miestam. Bosch už testuje túto službu v nemeckých mestách, vrátane Stuttgartu. Tento rok ďalej bude nasledovať ďalších 20 amerických miest v USA, vrátane Los Angeles, Miami a Bostonu.

Navyše, začiatkom roku 2018 spoločnosti Bosch a Daimler spustia novú službu automatizovaného parkovania v parkovacích domoch. Automobily v parkovacích garážach v múzeu Mercedes-Benz v Stuttgarte bez pomoci šoféra nájdu miesto na zaparkovanie a samy sa zaparkujú. Vďaka tomu odpadá zo šoférov stres a dochádza k efektívnejšiemu využitiu parkovacích miest – na rovnakom priestore môže zaparkovať až o 20 percent viac vozidiel. Jeden z faktorov, vďaka ktorému sa automatizované parkovanie stáva skutočnosťou je infraštruktúra parkovacích garáží, ktorá je prepojená s palubným softvérom vozidla. Bosch nedávno získal za toto riešenie pre parkovanie bez vodiča ocenenie za technologické inovácie Frost & Sullivan’s 2017 Technology Innovation Award.

Pre úsporu energie a nákladov: Bosch DC mikrosiete

Podľa Medzinárodného panelu pre zmenu klímy (International Panel on Climate Change = IPCC), predstavujú mestá približne 75 percent celosvetovej spotreby energie. Až 40 percent možno pripísať len samotným budovám. A podľa energetického výhľadu BP Energy Outlook 2035 sa odhaduje, že celosvetová spotreba sa do roku 2035 zvýši až o 30 percent. Bosch ponúka mnoho inteligentných riešení na správu hospodárenia s energiou, ktoré môžu znížiť jej spotrebu. Jedným z riešení sú DC (Direct current = jednosmerný prúd) mikrosiete Bosch, ktoré môžu byť využité na napájanie veľkých budov či komplexov. DC mikrosiete spotrebujú až o 10 percent menej energie, než konvenčné elektrárne. Ďalšou veľkou výhodou mikrosietí je ich sebestačnosť, ktorá z nich vytvára spoľahlivý zdroj energie aj v prípade výpadku hlavnej siete – či už z poveternostných alebo bezpečnostných dôvodov.

Bosch na CES 2018:

 • TLAČOVÁ KONFERENCIA: Pondelok, 8. januára, 8:00–8:45 miestneho času, Mandalay Bay Hotel, South Convention Center, 2. poschodie; Mandalay Bay Ballrooms B,C&D

 • STÁNOK: Utorok až piatok, 9. až 12. januára 2018, Central Hall, stánok č. #14028

 • SLEDUJTE to najdôležitejšie od spoločnosti Bosch na CES 2018 na Twitteri: #BoschCES

 • EXPERTI BOSCH NA PANELOVÝCH DISKUSIÁCH:
  • Utorok, 9. januára, 13:30–15:15 miestneho času:
   Konferencia „Connect2Car: Next-Gen Automobility“ za účasti Kaye Steppera, viceprezidenta Bosch Severná Amerika, vedúceho podpory riadenia a automatizovaného riadenia, Las Vegas Convention Center, North Hall, N256
  • Streda, 10. januára 2018, 13:45–14:30 miestneho času:
   Konferencia „Connected Vehicles in Connected Ecosystems“ za účasti Mikea Mansuettiho, prezidenta Bosch Severná Amerika, Smart Cities Conference, Westgate
  • Štvrtok, 11. januára 2018, 11:30–12:30 miestneho času:
   Konferencia „The Future of Robots at Work and Home“ za účasti Phila Roana, Senior Engineer Robotics, BSH Hausgeräte GmbH, Las Vegas Convention Center, North Hall, N258

Kontakt pre novinárov:

Melita Delic - Tel.: +49 711 811-48617, Agnes Grill - Tel.: +49 711 811-38140,

Trix Böhne - Tel.: +49 30 32788-561, Annett Fischer - Tel.: +49 711 811-6286,

Briela Jahn - Tel.: +49 711 811-6285

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?