Suche

Bosch na Bosch ConnectedWorld v Berlíne predstavil nasledujúce hlavné témy

Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Berlín a Stuttgart, Nemecko – Inteligentná rukavica v továrni, digitálny strážny anjel pre ľudí na cestách a prepojené kuchyne: tieto a iné riešenia predstavila spoločnosť Bosch na konferencii Bosch ConnectedWorld v Berlíne, kde sa stretli všetci zástupcovia z oblasti IoT, aby diskutovali o svete zajtrajška. Inovatívne produkty a služby prinášajú do každodenného života nielen viac pohodlia, ale zároveň aj viac bezpečia a efektivity – doma, v práci a na cestách.

Produkty a riešenia pre všetky aspekty prepojenej výroby:

ActiveAssist – montážny asistent: Systém montážnej asistencie navádza užívateľov krok za krokom v jednotlivých fázach výrobného procesu. Pomocou RFID (radio frequency identification = rádiofrekvenčná identifikácia) identifikuje ďalší obrobok a poskytuje informácie o požadovaných krokoch spracovania. Systém napríklad využíva svetelné signály na označenie tých zásobníkov, ktoré držia skrutky alebo iných častí, ktoré sú potrebné na dokončenie ďalšieho kroku. Pohyby užívateľa sú sledované pomocou 3D kamery. Systém celkovo umožňuje opraviť chyby a zabraňuje použitiu nesprávnych súčastí. Prínosom je zníženie zaťaženia užívateľa a zvýšenie kvality produktov.

Inteligentná rukavica: iGlove je vybavená vysoko citlivými senzormi a je navrhnutá na použitie v prepojenej výrobe. Mapuje pohyby ruky a výrazne môže skrátiť dobu zaškolenia pracovníkov. Navyše užívateľom pomáha naučiť sa správne montážne kroky a zvládne zdokumentovať výrobné činnosti, ako napríklad vyberanie súčastí. Bez nutnosti fyzického kontaktu sú dáta odosielané cez Bluetooth do počítača alebo inteligentného telefónu, kde sa porovnávajú s už uloženými šablónami pohybu.

ActiveCockpit – výrobný asistent: Gigantická obrazovka informuje pracovníkov v závode o aktuálnom stave výroby. Medzi výhody patrí rýchlejšie spracovanie informácií, jasná analýza a následná definícia úloh pre efektívnejšie procesy. Výsledkom je transparentná výroba. To predstavuje obrovský úžitok pre užívateľov a firmy vďaka okamžitej identifikácii problémov, akými sú napríklad príliš malé alebo veľké skrutky. Tým sa znižuje miera prestojov, zvyšuje úroveň kvality produktu a odpadávajú tak náklady na prípadné stiahnutie výrobku z trhu.

Prepojené riešenia a produkty pre lepší život:

Vivatar app – digitálny strážny anjel: Ísť si večer zabehať alebo ísť pešo domov, keď ušiel posledný autobus – aj toto môžu byť dostatočné dôvody na to, aby sa niekto cítil nesvoj. A presne v takýchto prípadoch nachádza svoje uplatnenie aplikácia Bosch Vivatar; jej úlohou je fungovať ako digitálny strážny anjel pre ľudí na cestách. Užívateľom umožňuje kontaktovať priateľov a rodinu a nechať sa digitálne „sprevádzať“ domov prostredníctvom GPS, pričom sa sami môžu rozhodnúť, kedy a kým budú sprevádzaní. Vivatar Premium poskytuje užívateľom nepretržitý prístup k núdzovému asistentovi Bosch Eemergency Assistant – profesionálne vyškolenému tímu pre núdzové situácie.

Climo – malá krabička pre lepšiu kvalitu ovzdušia: Má veľkosť krabice od topánok a meria kvalitu ovzdušia v reálnom čase. Bosch v spolupráci s firmou Intel vyvinul Climo, ktorého veľkosť je v porovnaní s podobnými bežnými systémami stotinová a náklady desatinné. Climo meria a analyzuje celkovo 12 parametrov, vrátane teploty a vlhkosti, a taktiež aj množstvo oxidu uhličitého, oxidu dusíka a dokonca aj peľ. Vďaka zhromaždeným informáciám môžu mestá pohotovo podniknúť kroky na zlepšenie kvality ovzdušia a svoje uplatnenie nájdu napríklad aj pri riadení cestnej premávky. Vďaka aplikácii môžu ľudia trpiaci astmou alebo alergiami zistiť, či je lepšie zostať doma alebo sa vyhnúť určitým oblastiam mesta.

Home Connect – platforma pre prepojenú kuchyňu: Home Connect je platforma pre prepojenú kuchyňu od BSH – dcérskej spoločnosti Bosch. Nezáleží na tom, kde sa užívatelia práve nachádzajú – cez zariadenia, akými sú napríklad inteligentné telefóny, môžu ovládať a monitorovať domáce spotrebiče Bosch a spotrebiče ostatných výrobcov. V spolupráci s približne 30 partnermi z celého sveta má Home Connect najväčší digitálny ekosystém v prepojenej kuchyni a spoločnosť neustále uzatvára nové partnerstvá a doplňuje užitočné funkcie a služby. Na konci minulého roka získalo BSH 65% podiel v berlínskom start-upe Kitchen Stories. Aktuálnym plánom je integrácia aplikácie varenia do Home Connect. Medzi poskytovanými službami je aj hlasové ovládanie. Týmto spôsobom je možné ovládať výrobky Bosch podobne ako u Amazon Alexa (Nemecko), Google Home (UK) alebo Ding Dong (Čína).

Prediktívna údržba – vzdialená diagnostika pre výťahy: Bosch už viac než 30 rokov pracuje na systémoch tiesňového volania s cieľom urýchliť vyslobodenie ľudí, ktorí uviazli v rozbitom výťahu. Spoločnosť v tejto oblasti práve učinila ďalší krok a v prvom rade sa zamerala na prevenciu zlyhania výťahov. Kľúčom je prediktívna údržba. Prepojené senzory a kamery sú integrované do výťahového systému a bezdrôtovo upozorňujú servisný tím na možnú poruchu. Údržbu a opravy je tak možné vykonať ešte pred tým, než výťah prestane fungovať.

Platforma pre prepojené budovy – inteligentné riešenia pre budovy: Riešenie založené na senzoroch a cloude analyzuje dáta z budovy, ako napríklad dáta obsadenosti alebo kvality ovzdušia. Týmto spôsobom predstavuje platforma pevný základ pre efektívnu správu budov. Okná a dvere sa otvárajú a zatvárajú podľa potreby, čím sa znižuje spotreba energií. Platforma taktiež poskytuje informácie o využití miestností a o obsadenosti pracovných priestorov. V kanceláriách, ktoré umožňujú flexibilné využívanie pracovných priestorov, je možné efektívne regulovať osvetlenie a maximálne využívať upratovaciu službu. Vďaka prehľadu o tom, kde sa ľudia a zariadenia práve nachádzajú, je možné optimalizovať procesy v rámci budovy – napríklad v komerčných budovách alebo v nemocniciach. Riešenie je založené na vlastnej softvérovej platforme Bosch IoT Suite.

Tu si môžete pozrieť hlavné témy z oblasti mobility.

Kontakt pre novinárov:

Christiane Wild-Raid

Tel.: +49 711 811-6283

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?