Suche

Bosch Building Technologies je jedným z piatich zakladajúcich členov novo predstavovanej Open Security & Safety Alliance

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Reakcia na súčasný trh charakterizovaný pokračujúcim vývojom v oblasti Internetu vecí

  • Bosch Building Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems, Pelco a Vivotek spojili svoje sily a založili alianciu zameranú na bezpečnosť s názvom Open Security & Safety Alliance.
  • Cieľom je vytvoriť rámec, ktorý bude poskytovať štandardy a špecifikácie komponentov vrátane špecifického operačného systému pre priemysel, infraštruktúru IoT a spoločný prístup k zabezpečeniu a ochrane dát.
  • Start-up spoločnosti Bosch – Security and Safety Things GmbH budú úzko spolupracovať s bezpečnostnou alianciou na zabezpečení inovatívnej a kompatibilnej IoT platformy pre svojich členov.
Bosch Building Technologies

Grasbrunn, Nemecko – Bosch Building Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems, Pelco a Vivotek, Inc. spoločne založili Open Security & Safety Alliance, Inc. Táto aliancia je neziskovou spoločnosťou, ktorá nevydáva akcie. Združuje podobne zmýšľajúce organizácie s cieľom vymedziť špecifikácie pre spoločnú štandardizovanú platformu v oblasti riešení zabezpečenia a bezpečnosti. „Touto iniciatívou sme postavili základy na vytvorenie bezpečného a spoľahlivého ekosystému pre zabezpečený priemysel, ktorý spája výrobcov hardvéru, vývojárov softvéru, integrátorov, špecifikátorov, konzultantov, používateľov a mnoho ďalších,“ hovorí Tanja Rückert, prezidentka Bosch Building Technologies. Spolupráca a definovanie spoločne dohodnutých štandardov a špecifikácií umožňuje hráčom v oblasti priemyslu zamerať sa na aspekty, ktoré predstavujú skutočnú pridanú hodnotu pre ich zákazníkov a otvárajú nové možnosti pre aplikácie. Aktuálne plánovaný rámec poskytuje tieto štandardy a špecifikácie komponentov vrátane špecifického operačného systému pre priemysel, infraštruktúru IoT a spoločný prístup k zabezpečeniu a ochrane dát. „K zbližovaniu rôznych zainteresovaných strán v oblasti priemyslu, ktoré vítajú potrebu lepšej štandardizácie a inovácie na tomto trhu nemohlo dôjsť v lepšej chvíli. Naši spoloční koncoví používatelia sa spoliehajú na to, že budeme hnacou silou tohto nového druhu spolupráce. Pre Bosch a ostatných členov aliancie ide o skvelú iniciatívu, pričom najväčší úžitok to predstavuje pre koncových používateľov riešení zabezpečenia a bezpečnosti,“ hovorí Bernhard Schuster, výkonný viceprezident zodpovedný za predaj a marketing, ako aj za oblasť Zabezpečovacie systémy v Bosch Building Technologies.

Úsilie v oblasti riešení konektivity a riešení zameraných na dáta si žiada spoluprácu

Bosch Building Technologies si uvedomuje význam posunu na trhu smerom k riešeniam zameraným na dáta, ktoré prinášajú zákazníkom väčšie výhody. Súčasnému trhu chýbajú spoločné štandardy, čo tento posun znemožňuje. Existencia a využitie mnohých proprietárnych systémov robí z praktického použitia dát zložitú a náročnú záležitosť. „Ak chceme našim zákazníkom poskytovať inovatívne riešenia založené na IoT a Al, štandardizácia, konektivita a bezproblémová integrácia medzi podnikmi sú nevyhnutné,“ uvádza Rückert. „Tento posun bude vyžadovať vyššie štandardy v rámci zabezpečenia a ochrany dát a mal by byť dôsledne praktizovaný všetkými zainteresovanými stranami. Aliancia je na definovanie týchto spoločných štandardov ideálnou platformou fórom.“

Zapojených je mnoho priemyselných hráčov

Založenie aliancie piatimi zakladajúcimi členmi, ktorí tvoria tiež jej správnu radu, je výsledkom intenzívnych diskusií a výmeny názorov s rôznymi spoločnosťami zaoberajúcimi sa kamerovými monitorovacími systémami, riadením prístupu, neoprávneného vstupu a automatizáciou budov. Zapojené strany sú zastúpené od výrobcov až po dodávateľov komponentov, vývojárov a integrátorov softvérov rovnako ako distribútorov a existujúcich používateľov riešení. V súčasnosti prejavilo záujem o vstup do aliancie ďalších, zhruba 30 firiem. Medzi prvých nováčikov, ktorí podpísali členstvo patria Ambarella, Anixter, AndroVideo, Kings Security a NetApp. Aliancia je otvorená pre hráčov na trhoch s riešeniami pre zabezpečenie a bezpečnosť rovnako ako pre spoločnosti obchodujúce na súvisiacich trhoch.

Security and Safety Things GmbH bude s alianciou úzko spolupracovať

Security and Safety Things GmbH (SAST), nedávno založený start-up so sídlom v Mníchove, bude s alianciou Open Security & Safety Alliance úzko spolupracovať na zabezpečení inovatívnej a kompatibilnej IoT platformy pre svojich členov. SAST vytvára bezplatný operačný systém a digitálny trh na zavedenie a riadenie softvérových aplikácií, a to spočiatku pre trh s bezpečnostnými kamerovými systémami. V budúcnosti SAST plánuje rozšíriť platformu aj o ďalšie IoT domény. SAST je dcérska spoločnosť plne vlastnená spoločnosťou Robert Bosch GmbH. Zároveň je súčasťou strategického posunu skupiny Bosch do sveta nových oblastí rastu založených na digitálnom IoT. SAST má v budúcnosti v pláne získať ďalších investorov s cieľom ešte viac sa otvoriť externým zainteresovaným stranám a urýchliť svoj ekosystém.

Kontakt pre novinárov:
Carola Hehle
Tel.: +49 89 6290 2784
E-Mail: carola.hehle@de.bosch.com

Divízia Building Technologies spoločnosti Bosch je popredným svetovým dodávateľom produktov a systémov v oblasti zabezpečenia, bezpečnosti a komunikácií. Vo vybraných krajinách ponúka Bosch riešenia a služby pre zabezpečenie budov, energetickú účinnosť a automatizáciu budov. Približne 9 000 zamestnancov dosiahlo v roku 2017 tržby vo výške zhruba 1,9 miliardy eur. Hlavným cieľom tejto divízie je ochrana životov, budov a majetku. Produktové portfólio zahŕňa kamerové monitorovacie systémy, systémy detekcie neoprávneného vniknutia, detekcie požiaru a hlasové evakuačné systémy, ako aj systémy na kontrolu a riadenie prístupu. Kompletné produktové portfólio dopĺňajú profesionálne audio a konferenčné systémy na prenos hlasu, zvuku a hudby. Divízia Building Technologies vyvíja a vyrába vo svojich vlastných závodoch v Európe, Amerike a Ázii.

Viac informácií na www.boschsecurity.com.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosiahol hodnotu 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“.

Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?