Suche

EICMA 2018: Obchodná oblasť Bosch Two-Wheeler & Powersports naďalej naberá na otáčkach

  • Bosch Two-Wheeler & Powersports si ďalej drží rastový kurz: v roku 2018 by mal predaj oproti minulému roku vzrásť o viac ako 20 percent.
  • Dr. Dirk Hoheisel: „Pre získanie vedúceho postavenia na trhu Bosch ženie vpred vývoj a investície do technológií pre motocykle a vozidlá powersports.“
  • Bosch predvádza, ako si asistenčné systémy na báze radaru nachádzajú cestu z auta na motorku.
  • Riadenie bez nehôd: Bosch prichádza s komplexným trojstupňovým bezpečnostným konceptom.
  • Ďalšie informácie o riešeniach Bosch pre motocykle nájdete tu.

Miláno, Taliansko – Obchodná oblasť Bosch Two-Wheeler & Powersports naďalej napreduje. Predpokladá sa, že predaj v tejto oblasti za rok 2018 vzrastie oproti minulému roku až o 20 percent. Podľa odhadov spoločnosti Bosch tak predaje obchodnej oblasti porastú dvakrát rýchlejšie ako samotný trh. Priblížia sa tak k cieľu jednej miliardy eur v roku 2020, generované asistenčnými a pohonnými systémami a systémami elektrifikácie a konektivity. Najdôležitejším trhom v tejto oblasti je pre Bosch India, kde spoločnosť ponúka pohonné a bezpečnostné riešenia pre motocykle. Bosch navyše ďalej investuje do stále rastúceho trhu. Predpokladá sa, že celosvetový dopyt po dvojkolesových vozidlách bude medzi rokmi 2017 až 2022 ročne vzrastať o viac ako 4 percentá a do roku 2022 by mala dosiahnuť počet 122 miliónov vyrobených motocyklov (zdroj: Freedonia). Okrem Indie a Číny patrí k celosvetovo najrelevantnejším trhom juhovýchodná Ázia. Z tohto dôvodu tam spoločnosť Bosch založila vlastný tím, aby mohla ešte lepšie plniť požiadavky miestneho trhu. „Bosch pokračuje vo svojich investíciách do technológií pre motocykle a vozidlá Powersports, čím chce dosiahnuť vedúce postavenie na trhu,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Bez nehôd, bez stresu a bez emisií. To je vízia Bosch pre mobilitu budúcnosti, v ktorej hrajú aj motocykle dôležitú úlohu. Mimoriadny význam má pre Bosch téma bezpečnosti. Faktom ostáva, že motorkári stále patria k najohrozenejším účastníkom na cestách. Riziko usmrtenia pri dopravnej nehode je u nich až 20-krát vyššie ako u vodičov osobných automobilov. Spoločnosť Bosch sa preto zamerala na trojstupňový bezpečnostný koncept:

• Stupeň 1: Stabilizácia motocykla pri brzdení a zrýchľovaní.

• Stupeň 2: Inovatívne senzory umožňujúce zachytenie okolia vozidla a teda aj dôležité asistenčné a bezpečnostné funkcie.

• Stupeň 3: Bezdrôtové prepojenie motocykla s jeho okolím.

Bosch učí motocykle vidieť a cítiť

Bosch výrazne zvyšuje bezpečnosť jazdy na dvoch kolesách s asistenčnými systémami, ako sú ABS a kontrola stability MSC. Podľa poznatkov z výskumu nehôd Bosch, by sa dalo len pomocou samotného MSC zabrániť približne jednej tretine dopravných nehôd motocyklov. A teraz ide Bosch ešte o krok ďalej – konkrétne s novým bezpečnostným balíkom pre jednostopové motorové vozidlá, ktorý tvoria adaptívna regulácia vzdialenosti a rýchlosti, výstraha pred kolíziou a asistent pre mŕtvy uhol. Podľa odhadov Bosch z výskumu nehôd by mohli tieto asistenčné systémy na báze radaru zabrániť každej siedmej dopravnej nehode motocykla. Elektronickí pomocníci sú stále pozornejší a v krízovej situácii reagujú dokonca rýchlejšie ako človek. Technický základ, ktorý sa za tým skrýva pozostáva z kombinácie radarového senzora, brzdného systému, riadenia motora a rozhranie medzi šoférom a vozidlom (HMI = Human Machine Interface). Radar ako „zmyslový orgán“ motocykla umožňuje nové asistenčné a bezpečnostné funkcie pre motocykle a poskytuje presný obraz okolia vozidla. Asistenčné funkcie sa tak už nestarajú len o bezpečnosť, ale zabezpečujú aj väčšiu radosť z jazdy a pohodlia, pretože uľahčujú prácu vodičovi. „Motorka budúcnosti musí byť schopná vidieť a cítiť,“ hovorí Geoff Liersch, vedúci obchodnej oblasti Two-Wheeler & Powersports spoločnosti Bosch.

Väčšia bezpečnosť, viac radosti z jazdy

Samotné asistenčné systémy však nestačia na zvýšenie bezpečnosti jazdy na motorke. Vízia Bosch: nedopustiť, aby došlo ku vzniku dopravnej nehody. Podľa odhadov z výskumu nehôd Bosch by sa dalo pomocou komunikácie medzi motorkou a autom zabrániť jednej tretine nehôd na motocykloch. Vozidlá v okruhu niekoľkých stoviek metrov si pri tom až desaťkrát za sekundu vymieňajú informácie o type vozidla, rýchlosti, polohe a smere jazdy. To znamená, že dávno pred tým, než sa motorka dostane do zorného poľa vodičov automobilov, technológia spoločnosti Bosch ich informuje o tom, že sa blíži motocykel. To umožňuje lepšiu a predvídavú jazdu. „Chceme dosiahnuť, aby bola jazda na motorke bezpečnejšia bez toho, aby bola ohrozená radosť z jazdy,“ hovorí ďalej Geoff Liersch. Pokiaľ sa ani napriek tomu nedá zabrániť nehode, systém pošle na eCall tiesňové volanie, aby bolo možné čo najrýchlejšie sa postarať o zranených.

Elektromobilita pre mesto budúcnosti

Okrem bezpečnosti predstavuje ďalšiu veľkú výzvu pre motocyklový trh urbanizácia. Už dnes žije 55 percent svetovej populácie v mestách. Podľa prognóz OSN by to v roku 2050 malo byť až 70 percent. To znamená, že s rastúcou populáciou sa zhusťuje doprava a vznikajú tiež problémy, ako dopravné zápchy, hluk a emisie. Špeciálne pre mestskú mobilitu spoločnosť Bosch vyvinula vzájomne zladený 48-voltový systém tvorený motorom, riadiacou jednotkou, batériou, nabíjačkou a displejom. Systém pre dve, tri alebo štyri kolesá je použiteľný pre všetky triedy vozidiel v rozsahu od 0,25 do 20 kilowattov. Navyše, súvisiaca aplikácia zobrazuje údaje o vozidle, ako je napríklad stav nabitia. Ďalej umožňuje komunikáciu medzi vozidlom a vodičom a tiež prístup k sociálnym sieťam. Ľahké elektromobily tiež hrajú stále väčšiu úlohu pri dodávkach tovaru, aby bol v mestskom prostredí dodaný rýchlo a flexibilne. Bosch poháňa svojím 48-voltovým pohonným systémom trojkolku Cargo od Ligier. Kuriéri tak dodávajú listy a balíky na „poslednú míľu“ až do cieľa.

Kontakt pre novinárov:
Inga Ehret
Tel.: +49 711 811-16476
E-mail: Inga.Ehret@de.bosch.com

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Podľa predbežných údajov dosiahol jej predaj v roku 2018 hodnotu 47 miliárd eur, čo zodpovedá podielu 60 % na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 410 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2018). Podľa predbežných údajov dosiahol predaj firmy za rok 2018 hodnotu 77,9 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“.

Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 69 500 ľudí v 125 lokalitách po celom svete.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?