Suche

Bezpečné automatizované riadenie od spoločnosti Bosch: Záleží na každom centimetri

Riešenia Bosch pre presnú lokalizáciu

  • Dr. Dirk Hoheisel: „Iba kombinácia hardvéru, softvéru a služieb vedie k bezpečnému automatizovanému riadeniu.“
  • Presná lokalizácia automatizovaných vozidiel je kritická pre bezpečnosť.
  • Pohybový a polohový senzor Bosch dokáže presne a spoľahlivo určiť polohu vozidla.
  • Prístup Bosch slúži ako redundantný systém na lokalizáciu vozidiel.
  • Webový špeciál o lokalizácii automatizovaných vozidiel.
CES 2019

Stuttgart – Automatizované riadenie, to je viac než len senzory, riadiace jednotky a značná výpočtová sila. Je potrebné tiež celé množstvo inteligentných služieb, bez ktorých by nikdy nebolo možné autonómne riadenie vozidiel. „Služby sú pre automatizované riadenie minimálne rovnako dôležité ako hardvér a softvér,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva spoločnosti Bosch. „Musíme súčasne sledovať všetky tri zložky, aby sme automatizovane jazdiace autá bezpečne a spoľahlivo dostali na naše cesty.“ Bosch venuje toľko úsilia pri dosahovaní prelomu v automatizovanom riadení ako takmer žiaden iný globálny dodávateľ technológií a služieb v automobilovom priemysle. V týchto snahách preto vytvára integrované riešenia. To sa napríklad prejavuje v prípade bezpečnostno-kritickej témy lokalizácie. Automaticky riadené vozidlá môžu bezpečne jazdiť len vtedy, keď budú v každom okamihu na centimeter presne vedieť, kde sa nachádzajú. Bosch preto ponúka celosvetovo bezkonkurenčný lokalizačný balík. Spoločne jeho hardvér, softvér a služby slúžia ako redundantný systém na presné určenie polohy vozidla.

Hardvér: Bosch vyvinul vlastný pohybový a polohový senzor

Spoločnosť Bosch vyvinula senzor, ktorý umožňuje automatizovaným vozidlám presne určiť ich polohu: pohybový a polohový senzor. Ten disponuje aj vysokovýkonnou prijímacou jednotkou pre signály Globálneho satelitného navigačného systému (GNSS = Global Navigation Satellite System). Je to nevyhnutné na určenie absolútnej polohy automatizovaného automobilu. Výzva určovania polohy pomocou satelitov spočíva v nepresnosti dát. Satelity GNSS lietajú po svojich dráhach vo vzdialenosti 25 000 kilometrov od Zeme rýchlosťou 4 000 metrov za sekundu. Keďže signály smerujú k Zemi, musia prejsť ionosférou a vrstvami mrakov v troposfére, ktoré tak rozptýlia signály, čo môže viesť k nepresnosti dát. Pre súčasné navigačné systémy to síce stačí, ale pre automatizované riadenie už nie. Bosch preto siaha po korekčných dátach rôznych poskytovateľov a v roku 2017 na tento účel s partnermi založil joint venture Sapcorda. Pomocou siete presne vymeraných referenčných staníc na Zemi, môžu títo poskytovatelia korigovať nepresnosti informácií o polohe GNSS. Do automobilu sa dáta korekcie dostanú cez cloud alebo geostacionárne satelity. Okrem signálov GNSS získava pohybový a polohový senzor ďalšie informácie: vďaka senzorom počtu otáčok kolesa a senzora uhla natočenia, ktoré sú podobné ľudskému hmatovému zmyslu, rozpozná, kam a akou rýchlosťou auto ide. Pohybový a polohový senzor navyše disponuje integrovanou inerciálnou senzorikou – porovnateľnou s rovnováhou u ľudí. Rovnako ako sa ľudia môžu pohybovať pomocou hmatového zmyslu a rovnováhy, vie senzor úplne presne, kam vozidlo ide.

Softvér: inteligentné algoritmy Bosch zisťujú polohu vozidla

Signály GNSS o polohe, korekčné údaje a informácie z inerciálnej senzoriky, ako aj zo senzorov počtu otáčok kolies a senzora uhlu natočenia, sa spájajú v pohybovom a polohovom senzore. Na presnú lokalizáciu automatizovaných vozidiel však samotné informácie nestačia. Až ich spracovanie pomocou inteligentného softvéru umožní vysoko presné určenie polohy, na ktoré sa automatizované vozidlo môže spoľahnúť dokonca v okolí niekoľkých metrov a na základe ktorých môže prijímať rozhodnutia o svojich jazdných manévroch. Automatizované vozidlo je primárne lokalizované na základe korigovaných signálov GNSS. Ak by satelitné spojenie vypadlo, napríklad pri vjazde auta do tunela, dokáže pohybový a polohový senzor na niekoľko sekúnd zachovať určenie polohy automatizovaného vozidla. Poloha vozidla sa potom ďalej vypočítava relatívne k poslednej známej absolútnej informácii o polohe. Ak je signál GNSS prerušený dlhšiu dobu a určenie polohy pomocou pohybového a polohového senzora už nie je možné, má automatizovaný automobil k dispozícii radarový cestný odtlačok Bosch ako presnú informáciu na lokalizáciu.

Služby: radarový cestný odtlačok Bosch je založený na senzoroch okolitého prostredia

Radarový cestný odtlačok Bosch je lokalizačná služba na báze máp, založená na senzorike okolitého prostredia súčasných a budúcich vozidiel. Službu ponúka Bosch zároveň s riešením lokalizácie pomocou pohybového a polohového senzora. Kombináciou satelitne podporovanej zostavy prostredníctvom pohybového a polohového senzora s lokalizačnou službou radarového cestného odtlačku na báze máp spĺňa spoločnosť Bosch vysoké bezpečnostné požiadavky. V prípade radarového cestného odtlačku Bosch, zachytávajú videosenzory a radarové senzory na palube idúceho vozidla stacionárne znaky na cestách a vedľa nich, ako napríklad značenie jazdných pruhov, dopravné značky a zvodidlá. Radarové senzory pritom majú veľkú výhodu. Na rozdiel od kamery dokážu zachytiť prvky na ceste aj v tme alebo za zlej viditeľnosti. Okrem toho majú vyšší dosah záznamu. Prostredníctvom komunikačného modulu vo vozidle sa informácie o situácií na cestách a pri cestách dostanú do cloudu. Funkcie sa používajú na generovanie nezávislej mapy, ktorá po častiach tvorí celistvú vysoko presnú mapu. Automatizované vozidlá evidujú cestné prvky a porovnávajú, či sa nimi rozpoznané dopravné značky alebo zvodidlá zhodujú s tými, ktoré sú uložené v mape. Toto porovnanie umožňuje automobilom, aby sa samy lokalizovali v jazdnej dráhe - vzhľadom k vysoko presnej mape - a to na centimeter presne.

Bosch na CES 2019

  • TLAČOVÁ KONFERENCIA: Pondelok, 7. januára 2019, 9:00–9:45 miestneho času v hoteli Mandalay Bay, South Convention Center, 2. poschodie; Mandalay Bay Ballrooms B, C & D

  • STÁNOK: Utorok až piatok, 8. až 11. januára 2019 v Central Hall, stánok #14020

  • SLEDUJTE to najdôležitejšie od spoločnosti Bosch na CES 2019 na Twitteri: #BoschCES

Kontakt pre novinárov:
Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
E-mail: Joern.Ebberg@de.bosch.com
Twitter: @joernebberg

Tags: automatizované řízení, senzor, CES

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2018 dosiahol čiastku 47,6 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 % na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 410 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2018). Podľa predbežných údajov dosiahol predaj firmy za rok 2018 hodnotu 77,9 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 69 500 ľudí v 125 lokalitách po celom svete.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?