Suche

Bosch: predaj a výsledky za rok 2018 znovu na rekordnej úrovni

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Predaj sa vyšplhal na 77,9 miliardy eur
  • Výška prevádzkového EBIT predstavuje 5,3 miliardy eur
  • Marža EBIT z prevádzok je 6,9 percenta
  • Automatizované riadenie: počiatočné investície vo výške 4 miliárd eur
  • Elektromobilita: v roku 2025 predaj dosiahne 5 miliárd eur
  • Umelá inteligencia (AI): 4 000 expertov na Al do roku 2021

Stuttgart, Nemecko – Bosch Group pokračuje na svojej úspešnej ceste: napriek ťažkým ekonomickým podmienkach a slabým trhom dosiahol predaj a výsledky v roku 2018 rekordnú úroveň predchádzajúceho roka. Podľa predbežných údajov sa predaj poskytovateľa technológií a služieb v minulom roku vyšplhal na 77,9 miliardy eur. Výsledky predaja boli do značnej miery zaťažené vplyvom výmenných kurzov vo výške 2,1 miliardy eur. Po úprave vplyvu výmenných kurzov predaj vzrástol o 4,3 percenta. „Napriek náročnému ekonomickému prostrediu si spoločnosť Bosch v roku 2018 viedla dobre. Predaj a výsledok sú opäť na rekordnej úrovni,“ uviedol Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, ktorý na tlačovej konferencií hovoril o predbežných číslach. „Ako popredný poskytovateľ inovatívnych riešení chceme utvárať zmeny na našich trhoch z technologického aj obchodného hľadiska. Naše strategické zameranie na konektivitu sa vypláca,“ dodal Denner. Spoločnosť Bosch predala v roku 2018 celkom 52 miliónov produktov prepojených s internetom, čo je o 37 percent viac ako v predchádzajúcom roku. V roku 2018 tak predstavoval prevádzkový EBIT (zisk pred zdanením a úrokmi) približne 5,3 miliardy eur. Výsledkom je odhadovaná marža EBIT z prevádzok vo výške 6,9 percenta. „Bosch si kladie za cieľ vyvíjať sa lepšie ako jej trhy a zabezpečiť tak aj napriek očakávaným náročným ekonomickým podmienkam vysokú úroveň výnosov,“ povedal prof. Stefan Asenkerchbaumer, zástupca predsedu predstavenstva a finančný riaditeľ. „Naším cieľom je aj naďalej zvyšovať konkurencieschopnosť vo všetkých oblastiach, aby sme mohli financovať rozširovanie nášho vedúceho postavenia v oblasti technológií a tým posilňovať aj našu budúcnosť.“

Automatizácia I: počiatočné investície vo výške 4 miliárd eur

Ťažiskom práce výskumu a vývoja je automatizované riadenie. Na ceste k mobilite bez nehôd sleduje Bosch dva vývojové smery: Prvý sa týka asistenčných systémov pre vodiča, ktoré budú umožňovať čiastočne automatizované riadenie súkromných vozidiel (stupne automatizácie 2 a 3). Bosch má v tejto oblasti vedúce postavenie na trhu. Už v tomto roku spoločnosť predpokladá, že so svojimi asistenčnými systémami pre vodiča dosiahne obrat 2 miliardy eur. Druhý vývojový smer povedie od začiatku budúceho desaťročia k automatizovanému riadeniu bez vodiča (stupne automatizácie 4 a 5). „Automatizované riadenie bez vodiča sa stane skutočným prelomom v individuálnej mobilite. Otvorí dvere obchodným modelom, ako sú robo-taxi a mobilita vozidiel kyvadlovej dopravy,“ povedal Denner. Vďaka technickej komplexnosti vidí Denner v automatizácii budúce ťažisko investícií: „Len do roku 2022 počítame s počiatočnými investíciami vo výške 4 miliárd eur.“ Na automatizovanom riadení pracuje v spoločnosti Bosch približne 4 000 vývojárov.

Automatizácia II: rozsiahly ekosystém pre služby mobility

Trhový potenciál v oblasti automatizovaného riadenia je obrovský. V porovnaní s rokom 2015 vzrastie osobná doprava do roku 2030 približne o 50 percent (zdroj: ITF). V nasledujúcich desiatich rokoch analytici očakávajú, že trh s hardvérom a softvérom pre automatizované riadenie bude mať hodnotu približne 60 miliárd dolárov (zdroj: Roland Berger). Už v roku 2025 bude väčšina z 2,5 milióna vozidiel kyvadlovej dopravy na vyžiadanie disponovať plne automatizovaným riadením bez vodiča (zdroj: Roland Berger). Experti predpokladajú, že do roku 2035 vzrastie predaj v oblasti zdieľanej mobility na takmer 160 miliárd dolárov (zdroj: BCG). Bosch bude pre túto formu mobility ponúkať technológie i služby. Ekosystém Bosch pre služby mobility už dnes zahŕňa služby týkajúce sa rezervácií, platieb, parkovania, nabíjania, správy, údržby a infotainmentu. K týmto službám patrí tiež Convenience Charging, prepojené navigačné a dobíjacie riešenie pre elektromobily. Prvým stálym zákazníkom je nemecký výrobca elektromobilov Sono Motors. „Naše prepojené riešenia znamenajú, že elektromobilita môže byť vhodným riešením na každodenné použitie,“ uviedol Denner.

Elektrifikácia I: vedúce postavenie na hromadnom trhu

V roku 2018 získala spoločnosť Bosch 30 projektov z oblasti elektromobility v hodnote niekoľkých miliárd eur. Do roku 2025 chce spoločnosť zvýšiť svoj predaj v tejto oblasti desaťnásobne na celkovú sumu 5 miliárd eur. „Chceme sa stať spoločnosťou s vedúcim postavením na hromadnom trhu s elektromobilitou,“ vyhlásil Denner. Žiadna iná firma nemá v elektromobilite takú širokú pôsobnosť ako Bosch. Bosch elektrifikuje všetko od bicykla až po nákladné automobily. Už dnes napríklad jazdí viac ako jeden milión vozidiel na celom svete s elektrickými alebo hybridnými komponentmi od spoločnosti Bosch. Denner ďalej uvádza: „V budúcnosti budú ľudia hovoriť, že na planéte azda neexistuje elektrické auto, ktoré by v sebe nemalo niečo Bosch.“ To platí najmä pre najväčší trh s elektromobilitou na svete – pre Čínu. Tam je Bosch v oblasti osobných áut už vo vedúcom postavení na trhu. Spoločnosť prednedávnom dohodla strategickú spoluprácu v oblasti automatizovaného a elektrického riadenia s čínskou spoločnosťou NIO špecializujúcou sa na elektromobily. V Číne bude navyše v roku 2019 zahájená sériová výroba elektrickej hnacej nápravy, zvlášť kompaktného pohonu pre elektromobily. Pred pár týždňami bola spustená veľkosériová výroba novo vyvinuté 48-voltovej batérie. Už v roku 2030 bude 20 percent nových vozidiel na celom svete čiastočne elektrifikovaných so 48-voltovým systémom. Navyše vďaka akvizícii firmy EM-motive GmbH posilňuje Bosch svoje postavenie na trhu elektromobilov, ktorý sa rýchlo rozrastá po celom svete.

Elektrifikácia II: elektrifikovaná doprava tovaru

Do roku 2030 sa globálna nákladná doprava takmer zdvojnásobí (zdroj: ITF). „Chceme takú nákladnú dopravu, ktorá nebude predstavovať klimatickú záťaž ani záťaž pre kvalitu ovzdušia. Aj v tomto prípade je kľúčom elektrifikácia,“ povedal Denner. Už v roku 2030 by malo byť na svete každé štvrté nové úžitkové vozidlo minimálne z časti poháňané elektricky, v Číne takmer každé tretie. Prospech z toho bude mať aj spoločnosť Bosch. K produktovému portfóliu podniku pre nákladnú dopravu bez emisií patria 36-voltové napájacie zdroje pre nákladné elektrobicykle, elektrické pohony pre ľahké úžitkové vozidlá ako StreetScooter od Deutsche Post, elektrické hnacie nápravy pre ľahké a ťažké dodávkové vozidlá, elektrifikované nápravy pre návesy nákladných automobilov a do budúcnosti tiež pohony na palivové články nákladných vozidiel do 40 ton. „Či už z časti elektrické, plne elektrické, na elektrické batérie alebo palivové články – sme pripravení na potreby trhu,“ zdôraznil Denner.

Umelá inteligencia I: kľúčové kompetencie pre Bosch

Denner verí, že v budúcnosti bude priemysel jednou z hlavných oblastí uplatnenie umelej inteligencie (AI). „Naším cieľom je, aby do polovice budúceho desaťročia boli všetky naše produkty vybavené technológiou Al alebo aby Al hrala úlohu pri ich vývoji a výrobe. Je pravda, že trh so spotrebiteľským priemyslom s Al ovládajú americké a čínske spoločnosti,“ uviedol Denner, „ale bez odborných znalostí tohto oboru v oblasti dopravy, výroby alebo budov zostáva ich potenciál za priemyselnou Al pozadu.“ Podľa Dennera si spoločnosť Bosch stanovila ambiciózne ciele: „Ako firma s vedúcim postavením v oblasti inovácií máme v úmysle sami zvládnuť Al a zaradiť sa medzi svetovú špičku.“ S týmto cieľom plánuje Bosch zvýšiť do roku 2021 počet svojich interných expertov z oblasti Al na štvornásobok – zo súčasných 1 000 na 4 000.

Umelá inteligencia II: úspech vo vesmíre aj na ceste

Zamestnanci Centra Bosch pre umelú inteligenciu pracujú na takmer 150 projektoch. Jedným z nich je senzorový systém SoundSee. „Algoritmus SoundSee využíva strojové učenie na to, aby počul, či nedošlo k poruche,“ vysvetľuje Denner. To umožňuje presnú predikciu porúch stroja, čím sa znižujú náklady na údržbu a zvyšuje produktivita. Riešenie SoundSee bude v polovici tohto roka odoslané na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Bosch vidí komerčné využitie vo výrobe, budovách a automobilovom priemysle. Ďalším príkladom pokroku v oblasti Al je viacúčelová kamera automatizovaného riadenia, ktorá kombinuje algoritmy spracovania obrazu s metódami Al. Výsledkom je inteligentná kamera pre automobil, ktorá dokáže napríklad lokalizovať chodcov a následne okamžite rozpoznať a predpovedať ich správanie.

Školenia: Learning Company a „Bosch Tube“

Každý rok spoločnosť Bosch investuje približne 250 miliónov eur do odbornej prípravy svojich zamestnancov. Majú na výber z 19 000 rôznych programov. Cieľom je zabezpečiť zručnosti potrebné na to, aby boli pracovníci pripravení a ochotní vstúpiť do nových obchodných oblastí. Iniciatíva „Bosch Learning Company“ navyše integruje učenie do každodenných bežných aktivít. Tradičné kurzy v triedach sú doplnené o nové ponuky, ako sú napríklad videolekcie alebo aplikácie na učenie na cestách. „Iniciatíva Bosch Learning Company vyzýva zamestnancov k tomu, aby prevzali zodpovednosť za svoje vzdelávanie a prispôsobili ho svojmu vlastnému tempu,“ uviedol Denner. Jednou z noviniek v tejto oblasti je „Bosch Tube“, niečo na spôsob YouTube pre zamestnancov Bosch. Vďaka nej majú zamestnanci možnosť vytvárať svoje vlastné videotutoriály a nahrávať ich na Bosch Tube, na ktorom je tiež k dispozícii celá knižnica videolekcií.

Flexibilita: firemná centrála s jedným cieľom

Na začiatku roka prišla spoločnosť Bosch s novým konceptom spolupráce firemného riaditeľstva s prevádzkovými jednotkami. „Cieľom je, aby centrála podporovala divízie tým najlepším možným spôsobom pri transformácii podnikanie v oblasti riešení mobility a IoT konektivity,“ uviedol Denner. S týmto cieľom spoločnosť Bosch zjednodušila štruktúry v oblastiach služieb, ako sú nákup a ľudské zdroje, a zlúčila 40 firemných oddelení do 20. V čele týchto oddelení budú teraz namiesto pôvodných ôsmich iba štyria členovia predstavenstva. Ostatní členovia predstavenstva budú zodpovední za prevádzkové jednotky. V ústredných firemných funkciách, ako sú napríklad nákup, financie, HR a IT, pracuje približne 20 000 zamestnancov.

Vývoj podnikania v roku 2018 podľa jednotlivých obchodných oblastí

Prevádzkové jednotky Bosch zaznamenali v roku 2018 priaznivý vývoj. Predaj v obchodnej oblasti Mobility Solutions opäť prekonal celosvetovú automobilovú výrobu. Podľa predbežných údajov došlo k navýšeniu predaja o 2,3 percenta na 47 miliárd eur. Po úprave o vplyv výmenných kurzov ide o nárast o 4,7 percenta. V obchodnej oblasti Spotrebného tovaru sa predaj vyšplhal na 17,8 miliardy eur, čo je pokles o 3,2 percenta. Výrazne nepriaznivý vplyv výmenných kurzov a silný cenový tlak na hlavných trhoch mali negatívny vplyv na rozvoj podnikania BSH Hausgeräte GmbH a Bosch Power Tools. Po úprave o vplyv výmenných kurzov vzrástli tržby o 0,9 percenta. Obchodná oblasť Priemyselná technika zaznamenala nárast predaja na 7,4 miliardy eur. S 8,9 percenta dosiahla táto oblasť najsilnejší rast. Po úprave vplyvu výmenných kurzov išlo o nárast vo výške 11 percent. V pozitívnom vývoji pokračovala najmä divízia Technológia pohonov a riadenia. V súčasnej dobe spoločnosť Bosch plánuje predaj divízie Obalová technika z oblasti Priemyselnej techniky. Obchodná oblasť Energetika a technika budov dosiahla predaj vo výške 5,5 miliardy eur. To predstavuje nárast o 2,3 percenta, alebo po úprave vplyvu výmenných kurzov o 4,7 percenta.

Vývoj podnikania v roku 2018 podľa regiónov

Spoločnosť Bosch zaznamenala pozitívny obchodný vývoj v Európe, kde predaj vzrástol na 41 miliárd eur. To predstavuje nárast o 2,1 percenta, alebo o 3,7 percenta po úprave vplyvu výmenných kurzov. Najväčší podiel na tomto raste majú Nemecko a Rakúsko. V Severnej Amerike došlo k nárastu predaja na 12,3 miliardy eur. Po úprave vplyvu výmenných kurzov ide o nárast o 7,9 percenta. Nominálny nárast je 2,8 percenta. Hlavným faktorom rastu predaja bol automobilový priemysel. V Južnej Amerike zostal predaj pod úrovňou predchádzajúceho roka. Určujúcim faktorom boli v tomto prípade mimoriadne nepriaznivé vplyvy výmenných kurzov na hlavných trhoch v Brazílii a Argentíne. V nominálnom vyjadrení došlo k poklesu predaja o 7,8 percenta na 1,4 miliardy eur. Po úprave vplyvu výmenných kurzov ide o nárast predaja o 8,9 percenta. Predaj v Ázii-Pacifiku a Afrike vzrástol o 0,4 percenta na 23,2 miliardy eur. Po úprave vplyvu výmenných kurzov ide o nárast o 3,1 percenta. Tento región v súčasnosti predstavuje takmer 30 percent z celkového predaja.

Zamestnanci: nárast pracovných síl o 7 800 zamestnancov

Bosch Group zamestnávala k 31. decembru 2018 na celom svete približne 410 000 ľudí. To je o 7 800 spolupracovníkov viac ako v predchádzajúcom roku. K najväčšiemu nárastu počtu zamestnancov došlo v Európe a Ázii-Pacifiku. Nemecko privítalo ďalších 1 700 zamestnancov. Aj naďalej pretrváva vysoký dopyt spoločnosti po odborníkoch z oblasti IT a softvéru.

Výhľad na rok 2019: zabezpečiť vysokú úroveň ziskov

V roku 2019 spoločnosť Bosch očakáva nárast globálnej ekonomiky o 2,3 percenta. „Naša opatrná prognóza je výsledkom množstva prebiehajúcich geopolitických vývojov, ako sú nevyriešená otázka Brexitu a početné obchodné konflikty. Okrem toho agresívne protekcionistické hospodárske politiky v podobe represívnych taríf alebo stiahnutie sa z dohôd o voľnom obchode podkopávajú spotrebiteľské výdavky a investície,“ uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Bosch Asenkerschbaumer. Napriek všetkým týmto prekážkam spoločnosť Bosch dúfa, že sa bude v prebiehajúcom roku vyvíjať lepšie ako jej trhy a aj napriek značným počiatočným investíciám bude v prvom rade aj naďalej zabezpečovať vysokú úroveň ziskov.

Kontakt pre novinárov:

Sven Kahn
Tel.: +49 711 811-6415
E-mail: Sven.Kahn@de.bosch.com
Twitter: @BoschPresse

René Ziegler
Tel.: +49 711 811-7639
E-mail: Rene.Ziegler@de.bosch.com
Twitter: @rene_ziegler

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?