Suche

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Bosch teraz preberá plnú kontrolu nad spoločnosťou EM-motive, jedným z najúspešnejších európskych výrobcov elektromotorov. Bosch a Daimler založili EM-motive GmbH v roku 2011 ako spoločný podnik s rovnocenným podielom. Odvtedy firma vyrobila okolo 450 000 elektromotorov. „Pre firmu Bosch je úplné prevzatie EM-motive ďalším logickým krokom na ceste za vedúcim postavením na trhu s elektromobilitou. Je to šanca na vytvorenie ešte širšej účasti na trhu,“ uvádza Dr. Stefan Hartung, člen predstavenstva Robert Bosch GmbH a riaditeľ obchodnej oblasti Mobility Solutions.

Už od založenia spoločného podniku si spoločnosť Bosch zaistila možnosť na nadobudnutí akcií. Úplné prevzatie teda bolo už zakotvené v dohode o spoločnom podniku. Zmena vlastníckej štruktúry nebude mať okamžitý vplyv na približne 340 zamestnancov EM-motive, ktorí v súčasnosti pracujú v podnikoch v nemeckom Stuttgarte a v Hildesheime.

„Elektromotory spoločnosti sú už súčasťou okrem iného vozidiel Daimler, Porsche, Fiat, Volvo, Peugeot a StreetScooter. Týmto krokom má Bosch v úmysle predovšetkým získať nových zákazníkov na rýchlo rastúcom celosvetovom trhu,“ uvádza Dr. Mathias Pillin, člen výkonného vedenia Powertrain Solutions zodpovedný za segment trhu s elektrickými vozidlami. Existujúca spoločnosť EM-motive GmbH bude prevedená na Robert Bosch GmbH. Nadobudnutie akcií podlieha schváleniu zo strany orgánov na ochranu hospodárskej súťaže.

Obe strany sa dohodli, že nebudú zverejňovať kúpnu cenu ani ďalšie podrobnosti o akvizícii. Spoločný podnik EM-motive bol založený s cieľom uľahčiť vstup do oblasti výroby elektromotorov z ekonomického hľadiska: vzhľadom na pôvodne malé veľkosti šarží boli obe spoločnosti schopné sa podeliť o vysoké investičné náklady na vývoj a výrobu elektromotorov. Výsledkom bol rýchly vstup spoločností Bosch a Daimler do oblasti výroby elektromotorov.

Motor je kľúčovou súčasťou elektrického pohonu: čím účinnejšie funguje, tým menej energie spotrebuje, čo znamená nielen väčší rozsah dojazdu, ale tiež výrazne nižšie prevádzkové náklady. V súčasnosti sa podnikanie s elektromobilitou rýchlo rozrastá a najneskôr do začiatku budúceho desaťročia dôjde k jeho rozvoju v masovom meradle.

Kontakt pre novinárov:

Joern Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
E-mail: Joern.Ebberg@bosch.com
Twitter: @joernebberg

Tags: EM, Emob

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?