Suche

Štyri oči vidia viac ako dve

Bosch prináša na logistický trh multikamerový systém z oblasti osobných automobilov

  • Menej nehôd: multikamerový systém pre vysokozdvižné vozíky pomáha pri presných manévroch.
  • Štyri kamery snímajúce blízke okolie zachytí všetko, čo sa okolo vozidla deje.
  • Vizuálny asistent a vyznačenie jazdnej dráhy zvyšujú bezpečnosť v logistike.

Stuttgart – V skladových halách je nedostatok miesta častým problémom. Vodiči vysokozdvižných vozíkov musia často so svojimi vozidlami manévrovať medzi regálmi a naskladnenými paletami v najužšom možnom priestore. To zvykne zapríčiniť nehody, pri ktorých dôjde k poškodeniu tovaru alebo vozidiel – a to je dôsledok, ktorý je nielen nepríjemný, ale môže byť aj poriadne drahý. Oveľa horšie ako majetkové škody sú však škody na zdraví osôb, ku ktorým podľa štúdie nemeckého združenia poistencov zodpovednosti za škodu ej organizácie Holz und Metall (BGHW) dochádza predovšetkým v malom priestore pri cúvaní medzi jedným a tromi metrami. Len v Nemecku je ročne oficiálne nahlásených približne 12 000 nehôd, na ktorých sa podieľali vysokozdvižné vozíky (zdroj: WEKA). „Vodič nemôže mať oči všade súčasne, preto túto zodpovednosť teraz preberá multikamerový systém Bosch,“ hovorí Andrew Allen, ktorý je zodpovedný za oblast Commercial Vehicle a Off-Road v spoločnosti Bosch. Systém bude prvýkrát predstavený verejnosti na LogiMAT.

Venovať pozornosť všetkému

Multikamerový systém umožňuje pomocou funkcie vizuálneho asistenta 360° pohľad okolo vozidla– aj v prípade, kedy nesie objemný tovar. Takto možno aj v úzkom priestore jednoducho naložiť náklad a premiestniť ho. Systém napomáha k presnej manipulácii s vysokozdvižným vozíkom a k lepšiemu odhadu vzdialeností pri jazde. Takto možno jednoducho, bezpečne a efektívne plniť logistické úlohy.

Multikamerový systém tvoria riadiaca jednotka a štyri veľmi kompaktné kamery snímajúce blízke okolie vozidla. Takto sa dá prezerať plocha až osem krát osem metrov. Kamery boli pôvodne navrhnuté pre segment osobných automobilov Bosch. Teraz ale boli prispôsobené špeciálnym požiadavkám logistického trhu.

Kompletne zachytené okolie vozidla

Kamery sú umiestnené vpredu, vzadu a na každej strane vozidla. S uhlom rozovretia takmer 190° zachytia kompletné okolie vozidla. Vodiči vidia realistické zobrazenie vlastného vozidla ako 3D model na displeji. Keď sa vozidlo pohybuje, displej upravuje pohľad na okolie v reálnom čase. Pre lepšie prispôsobenie účelu vozidla, môže výrobca predkonfigurovať obrazovku tak, aby zobrazovala individuálne alebo 360° zobrazenia, ako aj zobrazenia na celej obrazovke. Vodič má potom možnosť zvoliť si z výberu ten najlepší pohľad, ktorý sa hodí pri riešení jeho aktuálnej pracovnej úlohy.

Vyznačenie jazdnej stopy nám ukáže cestu

Multikamerový systém môže vizuálne premietnuť aktuálne jazdnú stopu a to ako pri pohľadu spredu, tak aj zozadu alebo zhora. Na dosiahnutie tohto cieľa riadiaca jednotka meria uhol riadenia, vypočítava výslednú trasu a zobrazuje ju na displeji. Ak sa uhol riadenia zmení, systém prepočíta aktuálnu trasu a prispôsobí zobrazený obraz novým informáciám. Vyznačenie jazdnej stopy slúži primárne ako výpomoc pri manévrovaní a pri zaradení do jazdného pruhu.

Kontakt pre novinárov:

Inga Ehret
Tel.: +49 711 811-16476
E-mail: Inga.Ehret@de.bosch.com

Tags: multikamerový systém, okolie, kamera

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2018 dosiahol čiastku 47,6 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 410 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2018). Predaj firmy za rok 2018 dosiahol hodnotu 78,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 460 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 68 700 ľudí v 130 lokalitách po celom svete.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?