Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika

Bosch investuje miliardy do opatrení v oblasti ochrany klímy a kvality ovzdušia

Bilancia za rok 2018: predaj a výsledky na rekordných úrovniach

  • Predaj spoločnosti Bosch vzrástol v roku 2018 na 78,5 miliardy eur.
  • EBIT z prevádzkových operácií v roku 2018 vo výške 5,5 miliardy eur.
  • Bosch zníži v roku 2020 uhlíkovú stopu na nulu.
  • Pre čisté ovzdušie takmer nulové znečistenie z dopravy.
  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner: „Opatrenia v oblasti ochrany klímy, ktoré majú obchodný zmysel spolu s riešeniami kvality ovzdušia, môžu stabilizovať sociálnu atmosféru.“
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart/Renningen, Nemecko – Pre Bosch Group bol obchodný rok 2018 úspešným. Spoločnosť zvýšila svoj predaj na rekordných 78,5 miliardy eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) z prevádzkových operácií dosiahol 5,5 miliardy eur. Aj napriek veľkým počiatočným investíciám v oblastiach, ako sú elektrifikácia a automatizácia mobility, sa prevádzkový EBIT v roku 2018 opäť zvýšil, a to zo 6,8 percenta v roku 2017 na 7,0 percent. Bosch zvýšil svoje výdavky na výskum a vývoj na 7,3 miliardy eur, t. j. na 9,3 percenta z hodnoty predaja. Kapitálové výdavky vzrástli o 14 percent na 4,9 miliardy eur, čo predstavuje 6,3 percenta z predaja. Bosch vytvoril v roku 2018 na celom svete takmer 8 000 nových pracovných miest, z ktorých je viac ako polovica zastúpená vo výskume a vývoji.

V tomto roku Bosch očakáva utlmenie ekonomického vývoja. Spoločnosť predpokladá, že svetová ekonomika porastie len o 2,3 percenta. Medzi faktory, ktoré vyvolávajú tlak na svetovú ekonomiku, patria obchodné spory, vysoká miera zadlženosti v európskych krajinách a pokles automobilovej výroby. Napriek náročnému prostrediu v priemyselných odvetviach a regiónoch, ktoré sú pre Bosch dôležité, spoločnosť očakáva, že jej predaj v roku 2019 mierne prekoná svoju úroveň za rok 2018. V prvých troch mesiacoch roka bol predaj takmer na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Bez ohľadu na tento krátkodobý výhľad Bosch Group zintenzívňuje svoje úsilie v boji proti zmene klímy a zlepšovanie kvality ovzdušia.

„Zmena klímy nie je sci-fi; naozaj sa to deje. Ak máme brať Parížsku dohodu vážne, potom je potrebné vnímať opatrenia v oblasti klímy nielen ako dlhodobé úsilie. Treba konať tu a teraz,“ povedal na výročnej tlačovej konferencii Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. „Obavy ľudí o čistú kvalitu ovzdušia v mestách berieme veľmi vážne. Ako líder v oblasti inovácií chceme dodať technologické riešenia ekologických problémov.“ Okrem toho Denner poznamenal: „Zákazy vjazdu, protesty v súvislosti s naftou, žlté vesty a piatkové klimatické štrajky – to všetko ukazuje, že spoločnosti musia prijať opatrenia v oblasti klímy a ponúknuť nové riešenia pre kvalitu ovzdušia v mestách a v neposlednom rade aj pre stabilizáciu sociálnej klímy.“

Od roku 2020 bude Bosch prvou uhlíkovo neutrálnou priemyselnou spoločnosťou

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA = International Energy Agency) je výroba zodpovedná za takmer tretinu celosvetových emisií oxidu uhličitého. To je tiež dôvod, prečo Bosch zintenzívňuje svoje už aj tak úspešné úsilie v oblasti znižovania emisií CO2. „Sme prvá veľká priemyselná spoločnosť, ktorá realizuje ambiciózny plán dosiahnuť uhlíkovú neutralitu za zhruba jeden rok. Od roku 2020 už nebude Bosch zanechávať uhlíkovú stopu,“ oznámil Denner. „Od roku 2020 bude všetkých 400 pobočiek Bosch na celom svete uhlíkovo neutrálnych.“ Na ceste za dosiahnutím tohto cieľa sa bude spoločnosť spoliehať na štyri kľúčové aspekty. Bosch zvýši energetickú efektívnosť, zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie pri svojich dodávkach energií, nakúpi viac zelenej energie a vykompenzuje nevyhnutné emisie CO2.Takto sa v roku 2020 do ovzdušia nedostane 3,3 miliónov ton emisií CO2.

Lepšia kvalita ovzdušia: takmer nulové znečistenie

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO = World Health Organization) približne 90 percent svetovej populácie dýcha toxický vzduch. To je tiež dôvod, prečo si spoločnosť Bosch dala tento ambiciózny cieľ: „Chceme znížiť emisie spôsobené dopravou na takmer nulové hodnoty. Pozeráme sa preto ďalej, než len pod kapotu auta,“ uviedol Denner. Projekt spoločnosti zameraný na zníženie látok znečisťujúcich ovzdušie na takmer nulovú úroveň je postavený na troch pilieroch: Bosch vyvíja technológie pohonov s nízkymi emisiami, spolupracuje s obecnými zastupiteľstvami na projektoch podpory plynulej dopravnej prevádzky a vo svojich vlastných pobočkách zavádza firemný systém riadenia mobility.

Optimalizácia spaľovacích motorov za využitia umelej inteligencie

Spoločnosť predpokladá, že zhruba 75 percent všetkých nových automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel budú v roku 2030 aj naďalej poháňané spaľovacími motormi. Preto Bosch naďalej investuje značné sumy do optimalizácie benzínových a naftových motorov. Na ďalší vývoj spaľovacích motorov spoločnosť tiež využíva umelú inteligenciu. S jej pomocou napríklad Bosch vykonáva prediktívnu kontrolu dodatočnej úpravy podľa vzorcov, ktoré vyplývajú z individuálneho správania pri riadení, čo môže ďalej znížiť emisie vozidiel. V roku 2018 dosiahlo približne 3 500 zamestnancov v oblastiach dodatočnej úpravy a senzorov výfukových plynov predaj vo výške 2,3 miliardy eur. Do roku 2025 by to mali byť už 3 miliardy eur.

O 20 percent menej znečisťujúcich látok

Spoločnosť Bosch v súčasnosti diskutuje s takmer 100 európskymi obcami o tom, aké sú možnosti zlepšenia kvality ovzdušia. Práve prebieha testovanie mobilných meracích analyzátorov Bosch v Stuttgarte, Paríži a Marseille. Tieto novovyvinuté jednotky nepretržite merajú obsah znečisťujúcich látok v ovzduší. Výsledky meraní a simulácie majú poskytnúť ďalší pohľad na vzťah medzi emisiami vozidla a znečistením životného prostredia. Jeden projekt v meste Stuttgart ukázal, že plynulá dopravná prevádzka môže znížiť znečisťujúce emisie z existujúceho vozového parku až o 20 percent. V budúcnosti bude možné pomocou dát z meracích boxov vytvoriť vysoko presné mapy koncentrácie znečisťujúcich látok, pomocou ktorých bude následne možné optimalizovať riadenie prevádzky.

Firemné riadenie mobility v rámci spoločnosti: lepšia kvalita ovzdušia v mestských aglomeráciách

Tretím pilierom projektu je firemný systém riadenia mobility. Jeho cieľom je znížiť objem dopravy zamestnancov spoločnosti Bosch a tým aj emisie, a to predovšetkým v mestských aglomeráciách. Zavedené opatrenia siahajú od kyvadlových autobusov vo veľkých mestách v Brazílii, Číne alebo Turecku cez ponuky práce z domu až po prenájom bicyklov a elektrobicyklov. Okrem toho sa Bosch tiež spolieha na silu konektivity. Napríklad približne 8 000 zamestnancov v lokalite Reutlingen mohlo využívať platformu SPLT, ktorá im pomocou aplikácie uľahčuje vytváranie komunít pre spolujazdu. V metropolitnej oblasti Stuttgart, kde približne 55 000 zamestnancov Bosch precestuje každý deň 1,5 milióna kilometrov, je spoločnosť tiež členom Aliancie pre prevenciu znečistenia ovzdušia (Clean Air Alliance).

Elektromobilita: 14 miliónov vozidiel do konca roka 2022

Bosch tiež očakáva, že významnú úlohu v zlepšovaní kvality ovzdušia budú hrať elektrické vozidlá. Na vznikajúcom masovom trhu s elektromobilitou usiluje Bosch o vedúce postavenie. Do roku 2025 má spoločnosť za cieľ dosiahnuť v oblasti elektromobility predaj vo výške 5 miliárd eur, čo je desaťkrát viac ako v roku 2018. „Vidíme pre nás dobré príležitosti v rastúcom konkurenčnom boji o vytváranie hodnôt v oblasti techniky pohonných systémov. Naše systémové know-how, široké portfólio našich produktov a úspory pri výrobe z nás robia partnera pre výrobcov vozidiel a poskytovateľov mobility na celom svete,“ povedal Denner. Komponenty pohonných jednotiek sú už súčasťou viac ako milióna elektromobilov na celom svete. Do konca roka 2022 by sa tento počet mal zvýšiť na 14 miliónov. K dnešnému dňu spoločnosť realizovala projekty pohonných jednotiek pre 50 platforiem elektrických vozidiel. Len v minulom roku bolo pridaných 30 novozískaných projektov. „Chceme tiež pomôcť urobiť prielom v oblasti technológií palivových článkov,“ zdôraznil Denner. S týmto cieľom spoločnosť Bosch nedávno informovala o spolupráci so švédskym výrobcom zásobníkov na palivové články Powercell. Tieto zásobníky predstavujú dve tretiny hodnoty systému palivových článkov. „Spoločne s firmou Powercell chceme komercializovať zásobníky a uviesť ich na trh najneskôr do roku 2022,“ povedal Denner.

Automatizovaná jazda: nižšia spotreba a menej emisií

Automatizácia dopravy tiež prispeje k lepšej kvalite ovzdušia. Podľa firmy KE Consult, ktorá sa zaoberá prieskumom, je možné automatizovanou jazdou znížiť spotrebu paliva o viac ako 30 percent – alebo o 15 percent na nemeckých diaľniciach. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Bosch v oblasti automatizovanej jazdy viac ako 5 000 inžinierov, čo je takmer dvakrát toľko ako pred dvomi rokmi. Denner poznamenáva: „Do roku 2022 plánujeme investovať zhruba 4 miliardy eur do automatizácie a tým aj do udržateľnej mobility.“ Na ceste k automatizovanej jazde prispievajú k rastu asistenčné systémy pre vodiča. Očakáva sa, že predaj v tomto roku vzrastie o takmer 15 percent. Predaj radarových senzorov sa má zvýšiť o 20 percent a predaj video senzorov o 30 percent. Denner: „Automatizovaná jazda nie sú len prísľuby budúcnosti – už dnes je to pre nás oblasť rastu.“

Fiškálny rok 2018: predaj a zisky na rekordnej úrovni

„Fiškálny rok 2018 bol pre Bosch Group úspešným rokom,“ povedal prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finančný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Predaj a výsledky boli opäť na rekordných úrovniach dosiahnutých už v roku 2017. Predaj dosiahol výšku 78,5 miliardy eur. Výsledky boli výrazne ovplyvnené vplyvmi výmenných kurzov vo výške 2,1 miliardy eur. Po úprave o vplyvy výmenných kurzov tržby vzrástli o 5 percent bez konsolidačných efektov a nominálne o 2,2 percenta. Prevádzkový výsledok pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol 5,5 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 5,3 miliardy eur. Aj napriek vysokým počiatočným investíciám do sľubných oblastí sa prevádzkový zisk EBIT zvýšil zo 6,8 percenta v roku 2017 na 7,0 percent. „Napriek ekonomickým výzvam budeme v roku 2019 aj naďalej investovať veľké sumy do rozvoja nových technologických a obchodných oblastí a tým do zaistenia budúcnosti spoločnosti,“ zdôraznil Asenkerschbaumer. „Rovnako tak náš záväzok znižovať emisie CO2 a vytvárať opatrenia v oblasti ochrany klímy, nebude založený na krátkodobých finančných úvahách, ale na udržateľnosti.“

Fiškálny rok 2018 v jednotlivých obchodných oblastiach

K pozitívnemu obchodnému vývoju v roku 2018 prispeli všetky obchodné oblasti spoločnosti Bosch: Predaj obchodnej oblasti Mobility Solutions sa zvýšil o 3,5 percenta na 47,6 miliardy eur (5,8 percenta po úprave vplyvu výmenných kurzov). Rast spoločnosti Bosch v tejto oblasti opäť prekonal celosvetovú automobilovú výrobu. Prevádzkový zisk so svojimi 7,1 percentami dosiahol takmer úroveň predchádzajúceho roka. Obchodná oblasť Spotrebný tovar dosiahla predaja vo výške 17,8 miliardy eur. Po úprave vplyvu výmenných kurzov zodpovedá tento pokles o 3,1 percenta nárastu predaja o 0,7 percenta. Hlavným dôvodom tohto nízkeho rastu bol slabší dopyt na rozvíjajúcich sa trhoch a rastúci konkurenčný tlak v Číne. Prevádzkový zisk vo výške 7,8 percenta bol mierne pod úrovňou predchádzajúceho roka. V obchodnej oblasti Priemyselná technika sa predaj vyšplhal na 7,4 miliardy eur. To predstavuje nárast o 8,8 percenta, t. j. o 11,7 percenta po úprave vplyvu výmenných kurzov. Prevádzkový zisk o viac ako 5 percentuálnych bodov na 8,4 percenta. V obchodnej oblasti Energetika a technika budov sa predaj zvýšil o 2,4 percenta na 5,6 miliardy eur. Po úprave vplyvu výmenných kurzov to predstavuje rast o 5,1 percenta. Prevádzkový zisk vo výške 4,2 percenta sa viac menej nezmenil.

Fiškálny rok 2018 v jednotlivých regiónoch

V Európe vzrástol predaj o 3,3 percenta (4,8 percenta po úprave vplyvu výmenných kurzov) na 41,4 miliardy eur. V Severnej Amerike sa predaj vyšplhal na 12,3 miliardy eur. Po úprave vplyvu výmenných kurzov predstavuje tento nárast o 2,7 percenta prírastok o 7,4 percenta. V Južnej Amerike došlo k zotaveniu s nárastom predaja o 11,6 percenta (po úprave vplyvu výmenných kurzov), čo je celkom predaj vo výške 1,4 miliardy eur. V nominálnom vyjadrení predaj poklesol o 6,2 percent. V súčasnosti stojí takmer za 30 percentami z celkového predaja spoločnosti Bosch región Ázia-Pacifik (vrátane Afriky). Predaj v tomto regióne vzrástol o 3,7 percenta na 23,4 miliardy eur (po úprave vplyvu výmenných kurzov). V nominálnom vyjadrení ide o nárast o 0,7 percenta.

Personálny rozvoj: kariérne príležitosti pre odborníkov a manažérov

K 31. 12.2018 zamestnávala Bosch Group na celom svete približne 410 000 ľudí. To je o 7 700 viac zamestnancov ako v minulom roku. K najväčšiemu nárastu počtu zamestnancov došlo v regiónoch Európa a Ázia-Pacifik. V Nemecku sa počet zamestnancov zvýšil o približne 1 700 ľudí. Bosch v súčasnosti zamestnáva takmer 70 000 ľudí vo výskume a vývoji, čo je o 4 000 viac ako v predchádzajúcom roku. 27 000 zamestnancov sú odborníci na softvér a IT. Toto číslo by malo aj naďalej rásť. „V priebehu nasledujúcich piatich rokov plánuje Bosch na celom svete zamestnať ďalších takmer 25 000 IT a softvérových expertov,“ uviedol Denner.

Kontakt pre novinárov:

Pre ekonomické a finančné témy:
Sven Kahn
Tel.: +49 711 811-6415
Twitter: @BoschPresse

Pre tému kvality ovzdušia:
Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

Pre tému uhlíkovej neutrality:
Katharina Hogh-Binder
Tel.: +49 711 811-92571
Twitter: @ka_hoghbinder

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?