Suche

Bosch predlžuje životnosť batérií do elektromobilov

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Kolektívna inteligencia z cloudu pomáha batériám udržiavať výkon dlhší čas

  • Heyn, konateľ spoločnosti Bosch: „Bosch spája batérie z elektromobilov s cloudom a výrazne zlepšuje výkon a životnosť týchto batérií.“
  • Inteligentné algoritmy rozpoznajú stresové faktory batérie a optimalizujú procesy nabíjania.
  • Poskytovateľ v oblasti mobility DiDi ako prvý využíva batériový servis Bosch.
Bosch predlžuje životnosť batérií do elektromobilov

Stuttgart, Nemecko – Stres spôsobuje rýchlejšie starnutie buniek. To, čo genetickí výskumníci už dávno preukázali u buniek živých organizmov, platí aj pre batériové články elektromobilov. Čím staršie sú batérie, tým nižší je ich výkon a kapacita a tým kratší je dojazd elektromobilu. Aby batérie vydržali dlhšie, Bosch vyvíja nové služby založené na cloude, ktoré doplňujú riadenie batérií vozidiel. „Bosch dostáva batérie z elektromobilov s cloudom . Novými službami založenými na dátach výrazne zlepšujeme výkon a životnosť batérií,“ hovorí Dr. Markus Heyn, konateľ spoločnosti Robert Bosch GmbH. Inteligentné softvérové funkcie na Cloude neustále analyzujú stav batérie a prijímajú opatrenia proti starnutiu článkov. Tie dokážu znížiť opotrebovanie najdrahšej súčasti elektromobilu až o 20 percent. Rozhodujúcu úlohu pritom zohrávajú dáta o vozidle a jeho okolí v reálnom čase. Cloudové služby využívajú tieto údaje na optimalizáciu každého jednotlivého nabíjania a poskytujú vodičom priamo na displeji na mieru šité tipy, ktoré sa týkajú šetrenia batérie. Prvým zákazníkom nových služieb, ktoré Bosch zhŕňa pod úhrnným názvom „Battery in the Cloud“, je čínsky poskytovateľ v oblasti mobility DiDi s vedúcim postavením na trhu. Spoločnosť vybaví pilotný vozový park v čínskom Xiamene batériovým servisom Bosch.

Presná analýza v reálnom čase

Podľa odborníkov je priemerná životnosť dnešných lítium-iónových batérií osem až desať rokov a 500 až 1 000 nabíjacích cyklov. Väčšinou je garantovaný kilometrový výkon v rozmedzí 100 000 až 160 000 kilometrov. Rýchle nabíjanie batérií, veľké množstvo nabíjacích cyklov, príliš športový spôsob jazdy a extrémne vysoké, prípadne príliš nízke teploty však predstavujú pre batérie stres. To spôsobuje ich predčasné starnutie. Úlohou služieb Bosch založených na cloude je rozpoznať takéto spúšťače stresu a brániť sa proti nim. Na tento účel sa najprv prenesú všetky relevantné dáta, ktoré sa týkajú batérií – napríklad aktuálna teplota okolia a správanie pri nabíjaní – v reálnom čase na cloud, kde sa pomocou algoritmov strojového učenia dáta vyhodnotia. Bosch tak nezobrazuje len aktuálny stav batérií v akomkoľvek okamihu, ale prvýkrát tiež dokáže poskytnúť spoľahlivú prognózu, ktorá sa týka zostávajúcej životnosti a výkonu batérie. To je novinka, pretože doteraz ešte nebolo možné presne predpovedať, ako rýchlo sa batéria v elektromobile opotrebuje. „Výkonné batérie s dlhou životnosťou ďalej zvýšia vhodnosť elektromobility na každodenné využitie,“ hovorí Heyn. Ďalším rysom inteligentných softvérových funkcií je využitie kolektívneho „swarm“ princípu: algoritmy použité pri analýze totiž vyhodnocujú vždy údaje celého vozového parku, nie iba jednotlivých vozidiel. Táto kolektívna inteligencia predstavuje kľúč na ešte rýchlejšie rozpoznanie oveľa väčšieho množstva stresových faktorov pre batérie vozidiel.

Opatrenia proti zaťaženiu článkov

Nové poznatky o aktuálnom stave batérie umožňujú spoločnosti Bosch chrániť batérie i pred starnutím. Príklad: plne nabité batérie starne pri zvlášť vysokých alebo nízkych teplotách rýchlejšie. Ak sa však stav nabitia elektrického zásobníka zníži o pár percentuálnych bodov, chráni to batérie pred nechceným opotrebením. Služby Bosch založené na cloude sa tak starajú o to, aby sa batéria nenabíjala na 100 percent, ak je príliš teplo alebo zima. Na základe údajov z cloudu bude možné batérie do budúcna tiež lepšie udržiavať a opravovať. Ak dôjde napríklad k rozpoznaniu chyby alebo defektu batérie, dostane vodič alebo prevádzkovateľ vozového parku okamžité upozornenie. Pokiaľ to bude možné, batéria v servise bude opravená ešte skôr, než by sa neopraviteľne poškodila alebo došlo k jej úplnému výpadku. Jedna z najväčších prekážok pre široké uplatnenie elektromobility je tá, že existuje riziko, že batériové články natrvalo stratia výkonnosť a kapacitu. Inteligentný softvér na cloude vypočíta individuálnu krivku nabíjania pre každý jednotlivý proces nabíjania – či už nabíjate doma alebo cestou. Batéria tak načerpá vždy optimálny výkon a zároveň sa články šetria. Zatiaľ čo existujúce aplikácie v časovači nabíjania umožňujú vodičom iba časovo riadený proces nabíjania v momente nízkeho dopytu po elektrine, riešenie Bosch ide oveľa ďalej a ponúka špeciálne vyvinutý proces dobíjania ako súčasť nových služieb spoločnosti v oblasti batérií na cloude. Optimalizujú ako rýchle, tak aj pomalé nabíjanie a napäťové úrovne, čím sa predlžuje životnosť batérie.

Otázky a odpovede

Aký je rozdiel medzi službami Bosch založenými na cloude oproti klasickým systémom riadenia batérií?

Systémy riadenia batérií, ktoré sú v súčasnosti integrované v elektromobiloch, monitorujú a riadia batériové články a zabezpečujú tak spoľahlivé fungovanie a rovnomerné nabíjanie článkov batérie. Výkon a životnosť batérie však závisia od množstva faktorov, ako napríklad od frekvencie nabíjania a vybíjania, od typu procesu nabíjania, spôsobu jazdy a od externých faktorov, ako je napríklad teplota. Spoločnosť Bosch preto vyvíja cloudové služby, ktoré dopĺňajú klasické systémy riadenia batérií inštalovaných v elektromobiloch.

Prečo Bosch vyvíja vlastné stratégie nabíjania?

Doteraz boli v elektromobiloch naprogramované rôzne procesy nabíjania. Spoločnosť Bosch bude v budúcnosti výrobcom ponúkať inovatívne stratégie nabíjania, ktoré dopĺňajú dostupné procesy. Ak napríklad chcú vodiči nabiť svoje batérie rýchlejšie, proces rýchleho nabíjania automaticky skráti požadovaný čas bez poškodenia batérie. Ďalšia stratégia optimalizuje komfortné, ale pomalé štandardné nabíjanie, ktoré trvá niekoľko hodín. Postup Bosch zvlášť šetrí batériu a tým kapacitu a životnosť.

Kontakt pre novinárov:

Annett Fischer
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

ZAŽITE BOSCH NA IAA 2019 vo Frankfurte nad Mohanom: vnímať mobilitu a urobiť ju čo možno najbezpečnejšiu, bez emisnií a strhujúcu – to je cieľ spoločnosti Bosch. Z technického hľadiska chce tento poskytovateľ technológií a služieb dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom personalizácie, automatizácie, konektivity a elektrifikácie. Na IAA 2019 prezentuje Bosch svoje najnovšie riešenia, vďaka ktorým bude cestná doprava bezpečnejšia a efektívnejšia, sprístupnia mobilitu na vyžiadanie a automobily premenia na osobných asistentov

TLAČOVÁ KONFERENCIA BOSCH: utorok, 10. septembra 2019, 12:55 až 13:15 (miestneho času): s Dr. Volkmarom Dennerom, predsedom predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, a Dr. Stefanom Hartungom, vedúcim obchodnej oblasti Mobility Solutions, vo veľtržnom stánku Bosch v hale 8.

Sledujte hlavné témy Bosch IAA 2019 na www.bosch-iaa.com alebo na Twitteri: #BoschIAA

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?