Suche

Nová dimenzia: Bosch dláždi cestu pre 3D displeje vo vozidlách

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Ďalší medzník v digitálnom zobrazovaní

  • Dr. Steffen Berns, prezident Bosch Car Multimedia: „Z displejov sa vo väčšej miere stávajú interaktívne systémy.“
  • Bezpečnejší: 3D efekt znamená rýchlejšie pochopenie vizuálnych informácií.
  • Efektívnejší 3D displej: Spoločnosť Bosch spojila všetky riadiace funkcie do jednej centrálnej procesorovej jednotky.

Hildesheim, Nemecko – Väčšie, vizuálne príťažlivejšie a s množstvom funkcií. Digitálne displeje sa stávajú kľúčovým prvkom kokpitov vozidiel. Vodiči ani cestujúci nechcú byť bez funkcií displeja a ovládacích prvkov, ktoré si teraz užívajú na zariadeniach, ako sú smartfóny a televízory. Ale je toho oveľa viac: v kokpitoch budúcnosti budú digitálne displeje zohrávať kľúčovú úlohu v interakcii medzi vodičmi a ich vozidlami. Bosch so svojimi novými produktmi v oblasti 3D displeja reaguje na tento trend. Produkty využívajú pasívnu 3D technológiu na vytvorenie realistického trojrozmerného efektu, ktorý umožňuje oproti zobrazeniu na bežných obrazovkách rýchlejšie zachytenie vizuálnych informácií. „Z displejov sa v stále väčšej miere stávajú interaktívne systémy, ktoré môžu lepšie predvídať individuálne potreby vodičov,“ hovorí Dr. Steffen Berns, prezident Bosch Car Multimedia. „To predstavuje pre Bosch obrovský obchodný potenciál.“ Prognózy naznačujú, že globálny trh v oblasti displejov vo vozidlách sa do roku 2025 zdvojnásobí z 15 miliárd dolárov (13,4 miliardy eur) na 30 miliárd dolárov (26,7 miliardy eur) (zdroj: Global Market Insights). Či už sú zakrivené, vybavené organickými LED (OLED) alebo voľne konfigurovateľné – Bosch neustále udáva smer pre displeje vo vozidlách.

3D efekt v kokpite

3D displeje predstavujú v kokpitoch vozidiel najnovší trend. Na filmovej obrazovke slúži 3D efekt predovšetkým na zvýšenie atraktivity a zábavy. Ale vo vozidle ide o iný prípad. „Hĺbka ostrosti displeja znamená, že vodiči môžu rýchlejšie zachytiť dôležité vizuálne informácie, či už z asistenčného systému alebo z upozornení na dopravnú zápchu,“ hovorí Berns. „Upozornenia, ktoré vyzerajú, akoby mali vyskočiť z displeja, sú oveľa prehľadnejšie a naliehavejšie.“ Pri parkovaní je navyše obraz zadnej kamery realistickejší, čo umožňuje včas zistiť prekážky. Vďaka tomu môžu vodiči lepšie odhadnúť, koľko majú miesta napríklad medzi nárazníkom a múrom parkovacej garáže. Pri navigácii zložitými mestskými ulicami zohráva tento 3D efekt tiež rozhodujúcu úlohu, pretože priestorová hĺbka zobrazenia mapy umožňuje okamžite zistiť, ktorá budova označuje nasledovnú odbočku. Bosch využíva pre svoj nový displej pasívnu 3D technológiu, ktorá funguje úplne a bez ďalších funkcií, ako sú eye tracking alebo 3D okuliare.

Inovatívny a interaktívny

Oči sú zodpovedné za 90 percent všetkých ľudských zmyslových vnemov. Iba zobrazenie na displeji automobilu je však minulosťou. Budúcnosť je o interakcii medzi používateľmi a displejmi. A spoločnosť Bosch je na to pripravená. Jej portfólio zahŕňa aplikácie všetkých druhov – od malých a plochých po veľké a zakrivené a niekedy i v nezvyčajných tvaroch, ako sú „rezané“ alebo guľaté rohy. Okrem toho môže mať interakcia podobu hlasového alebo dotykového ovládania – a tiež s haptickou spätnou väzbou. „Bosch vyvíja infotainment tak, aby vyhovoval každému zákazníkovi,“ hovorí Berns. A najmä vtedy, keď vodiči budúcnosti nechajú svojho autopilota, aby riadil vozidlo. Vtedy bude mať rozhranie človek-stroj (HMI) v prípade interakcie medzi vozidlom a jeho vodičom zásadný význam.

Na riadiacej jednotke záleží

Stále väčšie, viacúčelovejšie a inteligentnejšie displeje s hlasovým a dotykovým ovládaním vyžadujú tiež stále vyšší výpočtový výkon. To by však znamenalo množstvo ďalších riadiacich jednotiek. Dokonca aj dnes ovláda displej a operačné systémy na pozadí až 15 záložných procesorov. Bosch používa na koordináciu celého HMI iba jeden počítač v kabíne a deleguje všetky riadiace funkcie na jednu centrálnu riadiacu jednotku. „Prinášame do kokpitu inteligenciu,“ hovorí Berns. Menej riadiacich jednotiek znamená aj nižšiu hmotnosť a skrátenie času vývoja vozidiel. A vďaka aktualizáciám typu „air-to-air je informačný systém navyše možné aktualizovať rovnako jednoducho ako smartfón.

Bezpečnosť na prvom mieste

Displeje vozidiel podliehajú prísnym bezpečnostným normám. Najmä pokiaľ ide o kolísanie teploty a vibrácie, tieto normy sú oveľa prísnejšie ako v prípade spotrebnej elektroniky. Napríklad automobilové displeje musia dokonale fungovať bez ohľadu na to, či je teplota mínus 40 alebo viac ako 120 stupňov Celzia. A to po celý čas ich životnosti. Aj v prípade čiastočného zlyhania sa musia vodiči vždy spoľahnúť na minimálne množstvo dôležitých informácií. Operačné systémy Bosch sú dôkladne testované, aby boli vhodné na použitie vo vozidle.

Od 80. rokov minulého storočia spoločnosť opakovane udávala míľniky pre zobrazovacie zariadenia vo vozidlách, ako je napríklad prvý digitálny displej na svete, ktorý sa objavil v kokpite Audi Quattro. Vďaka spoločnosti Bosch sa pred piatimi rokmi v Audi TT dostal do výroby prvý voľne programovateľný displej. Spoločnosť Bosch sa tiež zaslúžila o svetovo prvý zakrivený nástrojový cluster v kokpite Innovision v prípade najnovšieho VW Touareg. Spoločnosť uplatňuje svoje digitálne inovácie aj v oblasti zobrazovacích nástrojov pri motocykloch a e-bicykloch.

Kontakt pre novinárov:

Annett Fischer
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

ZAŽITE BOSCH NA IAA 2019 vo Frankfurte nad Mohanom: vnímať mobilitu a urobiť ju čo možno najbezpečnejšiu, bez emisnií a strhujúcu – to je cieľ spoločnosti Bosch. Z technického hľadiska chce tento poskytovateľ technológií a služieb dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom personalizácie, automatizácie, konektivity a elektrifikácie. Na IAA 2019 prezentuje Bosch svoje najnovšie riešenia, vďaka ktorým bude cestná doprava bezpečnejšia a efektívnejšia, sprístupnia mobilitu na vyžiadanie a automobily premenia na osobných asistentov.

TLAČOVÁ KONFERENCIA BOSCH: utorok, 10. septembra 2019, 12:55 až 13:15 (miestneho času): s Dr. Volkmarom Dennerom, predsedom predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, a Dr. Stefanom Hartungom, vedúcim obchodnej oblasti Mobility Solutions, vo veľtržnom stánku Bosch v hale 8.

Sledujte hlavné témy Bosch IAA 2019 na www.bosch-iaa.com alebo na Twitteri: #BoschIAA

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?