Suche

Umelá inteligencia: Bosch udeľuje ocenenie AI Young Researcher Award

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Víťaz učí algoritmy učiť sa

  • Mladý výskumný pracovník Gergely Neu dostane v rámci ocenenia sumu 50 000 eur.
  • Gergely Neu získal ocenenie za výskum v oblasti zosilneného učenia.
  • Bosch CDO/CTO Dr. Michael Bolle: „Neuova práca pomáha zvyšovať odolnosť, spoľahlivosť a zrozumiteľnosť umelej inteligencie.“

Stuttgart, Nemecko – Spoločnosť Bosch prvýkrát udelila ocenenie Bosch AI Young Researcher Award, dotované sumou 50 000 eur. Dr. Gergely Neu, vedec na Univerzite Pompeu Fabra v Barcelone, si získal porotu svojím základným výskumom v oblasti zosilneného učenia (reinforcement learning – RL), ktorá je súčasťou odboru umelej inteligencie (AI). Dr. Michael Bolle člen správnej rady a riaditeľ pre digitálnu sekciu a technológie v spoločnosti Bosch, odovzdal ocenenie Bosch AI Young Researcher Award 34-ročnému víťazovi na Bosch Al NOC 2019 v Renningene a zablahoželal mu k jeho vynikajúcim úspechom,. „Toto ocenenie je jedným zo spôsobov, akým môže Centrum pre umelú inteligenciu Bosch uznať výnimočné úspechy mladých výskumných pracovníkov v oblasti umelej inteligencie,“ uvádza Bolle. „Výskum Gergelya Neua hrá hlavnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby umelá inteligencia bola odolnejšia, spoľahlivejšia a zrozumiteľnejšia.“ Päťčlenná porota zložená z vedcov z akademickej obce a priemyslu preskúmala príspevky z celej Európy a ocenila Neuovu aplikáciu ako najsľubnejšiu, a to v neposlednom rade vďaka jeho výskumu v oblasti teórie pravdepodobnosti. Neuova práca sa zameriava na takzvané „multi-armed bandit problems“, vďaka ktorým sa algoritmy učia zvládať mnoho situácií, ktoré možno kombinovať nespočetnými spôsobmi.

Držiteľ ocenenia Dr. Neu si kladie za cieľ vzájomné priblíženie teórie a praxe v oblasti umelej inteligencie

Neu považuje vzájomnú výmenu medzi akademickým a priemyselným výskumom umelej inteligencie za zásadnú, pretože vzájomný prospech je jediným spôsob, ako si obe oblasti môžu rozšíriť svoje vedomosti. „Je mi cťou prijať toto ocenenie a som zvlášť potešený záväzkom spoločnosti Bosch podporovať akademický výskum,“ zdôrazňuje Neu. „Vzhľadom na to, že v posledných rokoch opustilo akademický svet mnoho talentovaných pracovníkov z výskumu Al kvôli lukratívnym pracovným miestam v priemysle, hrajú ocenenia, ako je Bosch AI Young Researcher Award, dôležitú úlohu pri zvyšovaní prestíže tradičnej akademickej kariéry.“ Neu chce prijatú sumu 50 000 eur investovať do posilnenia súčasnej spolupráce svojej skupiny a do vytvárania nových tímov prostredníctvom hosťovania výskumníkov v jeho laboratóriu a tiež tým, že umožní svojmu vlastnému tímu navštevovať výskumných pracovníkov v iných laboratóriách a zúčastniť sa konferencií.

Zosilnené učenie: keď sa stroje učia ako deti

Viac ako desať rokov sa tento maďarský vedec zaoberá výskumom na poli zosilneného učenia (RL). RL je oblasť strojového učenia, v ktorej sa algoritmy učia intuitívne a experimentovaním, ako sa utvára ich okolie a aké platia pravidlá – podobne ako dieťa skúma svet a objavuje, čo funguje a čo nie. Neu skúma, v ktorej fáze a prečo existujúce algoritmy RL dosiahnu svoje limity, a pomocou svojich zistení vyvíja robustné, spoľahlivo fungujúce algoritmy. V aplikáciách AI, ako sú autonómne vozidlá, automatizované systémy finančného obchodovania alebo inteligentné energetické siete, majú spoľahlivosť a stabilný výkon zásadný význam. Spoločne so svojím tímom vyvíja Neu algoritmy za čo najrealistickejších podmienok: vystavuje ich novým prostrediam a neznámym situáciám, požaduje po nich nespočetné množstvo rozhodnutí a následne skúma faktory, ktoré viedli k úspechu alebo neúspechu. Na rozdiel od empirického výskumu, ktorý sa pozerá na RL vo veľmi obmedzených kontextoch a poskytuje výsledky bez akejkoľvek relevancie nad rámec konkrétneho prípadu použitia, si Neu dal za úlohu porozumieť základnej logike a funkciám RL. Riešenie by v konečnom dôsledku posilnilo všetky oblasti aplikácie. Svojím základným výskumom vášnivý vedec zvyšuje výkon a spoľahlivosť algoritmov, čo je podľa jeho názoru jednou z hlavných prekážok častejšieho používania riešenia AI.

Dr. Gergely Neu

Ako expert a prednášajúci na najvýznamnejších vedeckých konferenciách a seminároch o umelej inteligencii (napr. ICML, DALI, ALT, NeurIPS, ICLR) nie je Neu v komunite nováčikom. Pred vstupom do Artificial Intelligence Group na Univerzite Pompeu Fabra v Barcelone v roku 2015 tento výskumný pracovník v oblasti AI už odvádzal vynikajúcu prácu v Lille ako postdoktorant v tíme SequeL v svetovo preslávenom inštitúte INRIA (francúzsky výskumný inštitút pre výpočtovú techniku a automatizáciu). V roku 2013 dostal doktorát na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Budapešti. Nedávno pôsobil ako hosťujúci výskumný pracovník v Google Brain v Zürichu, kde sa zameriaval na vedu súvisiacu s priemyslom a teší sa na druhú polovicu roka 2020, ktorú strávi v Simons Institute na Kalifornskej univerzite v Berkeley.

O ocenení Bosch AI Young Researcher Award

Svojím každoročným ocenením Bosch AI Young Researcher Award podporuje spoločnosť Bosch vedcov, ktorých výnimočné úspechy pomáhajú zvyšovať odolnosť a spoľahlivosť a uľahčujú zrozumiteľnosť umelej inteligencie. Porota zložená z vedcov z akademickej obce a priemyslu hodnotí príspevky podľa kritérií, ako sú relevantnosť, vedecká kvalita a inovatívnosť.

Prihlášky do Bosch AI Young Researcher Award 2020 sa budú prijímať do jari budúceho roka.

Ďalšie informácie o Bosch AI Young Researcher Award 2019 sú k dispozícii na www.bosch-ai.com/young-researcher-award.

Kontakt pre novinárov:
Christiane Wild-Raidt
Tel.: +49 711 811-6283
Email: Christiane.Wild-Raidt@de.bosch.com

Christoph Röscher
Tel.: +49 711 811-6003
Email: Christoph.Roescher@de.bosch.com

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?