Suche

Bosch žiada o lokálne licencie 5G

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Úloha priekopníka v oblasti 5G posilňuje inovatívnu silu Bosch v Priemysle 4.0

  • Bosch sa chystá zriadiť kampusové lokálne siete
  • Továreň budúcnosti potrebuje výkonnú bezdrôtovú technológiu
  • 5G posúva výrobu na ďalšiu úroveň
Bosch žiada o lokálne licencie 5G

Stuttgart, Nemecko – Bosch verí, že lokálne 5G siete sú tou správnou cestou vpred. Spoločnosť požiadala o prevádzkové licencie pre vybrané nemecké lokality. „Ako spoločnosť pôsobiace v oblasti Internetu vecí začal Bosch skúmať 5G už v raných fázach. Nový komunikačný štandard je kľúčom k automatizovanému a prepojenému riadenie a je základným prvkom továrne budúcnosti,“ uvádza Dr. Michael Bolle, CDO a CTO Bosch Group. Po udelení licencie zo strany regulačných úradov plánuje Bosch v priebehu roka 2020 zriadiť lokálne siete 5G v spolupráci s vybranými partnermi s cieľom zvýšenia potenciálu Priemyslu 4.0. V priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov prebehnú skúšky siete v závodoch Bosch a vo výskumnom kampuse v Renningene, v rámci prípravy na zavedenie do výrobných prevádzok spoločnosti.

Kampusové 5G siete pre závody Bosch

Bundesnetzagentur – regulačný orgán zodpovedný za prideľovanie frekvencie v Nemecku – nedávno zmenil svoju politiku a teraz umožňuje spoločnostiam získať licencie na ich súkromné použitie. Vďaka tomu môže Bosch zriadiť vlastné siete 5G a tým zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. „Súkromné kampusové siete ponúkajú maximálnu bezpečnosť a nezávislosť. 5G sieť predovšetkým urýchľuje priemyselné výrobné procesy. Zriadením lokálnych 5G sietí budeme môcť urobiť významný krok vpred v našom úsilí vytvoriť továreň budúcnosti,“ hovorí Rolf Najork, člen predstavenstva spoločnosti Bosch zodpovedný za priemyselné technológie. Spoločnosť Bosch pôvodne požiadala o prevádzkové licencie 5G v hlavnom závode pre Priemysel 4.0 v Stuttgarte-Feuerbachu a pre výskumný kampus v Renningene. „Z priekopníckej činnosti realizované vo výrobných lokáciách bude mať v konečnom dôsledku prospech celá výrobná sieť Bosch so svojimi zhruba 280 závodmi na celom svete,“ hovorí Bolle.

5G bude hrať hlavnú úlohu v továrni budúcnosti

„V našej vízii továrne budúcnosti sú jedinými pevnými prvkami podlahy, steny a stropy. Všetko ostatné je pohyblivé a ľubovoľne meniteľné,“ hovorí Najork. Sem patria napríklad mobilné roboti, autonómne dopravné vozidlá a nové asistenčné systémy, ako sú dátové okuliare, ktoré poskytujú pracovníkom optimálnu podporu. Dôležitou požiadavkou na tieto flexibilné systémy je výkonná bezdrôtová infraštruktúra umožňujúca efektívnu komunikáciu medzi ľudskými operátormi, strojmi a ďalšími zariadeniami. „To si vyžaduje spoľahlivý, bezpečný a vysokorýchlostný systém prenosu dát s krátkym časom odozvy – a to všetko sieť 5G ponúka,“ hovorí Andreas Müller, ktorý pracuje pre Bosch ako výskumný pracovník a je predsedom medzinárodnej aliancie 5G pre prepojený priemysel a automatizáciu (5G Alliance for Connected Industries and Automation – 5G-ACIA). Výhodou 5G je to, že poskytuje nielen prostriedok na efektívne prepojenie mobilných zariadení a bezdrôtových senzorov, ale tiež poskytuje základ pre úplne nové systémové koncepcie. 5G napríklad umožňuje ovládanie mobilného robota v reálnom čase pomocou dát uložených v lokálnom cloude. Tým sa znižujú náklady, zvyšuje sa flexibilita a zjednodušuje údržba. Optimalizuje sa tiež prevádzku strojov. „Ak dnes vstúpite do továrne, uvidíte, že takmer každý stroj má ovládací panel s núdzovým vypínačom. Na zastavenie stroja je nutné, aby niekto tento vypínač stlačil. Vďaka 5G nemusí byť obsluha v blízkosti stroja: núdzové zastavenie a ďalšie funkcie možno vykonávať pomocou mobilného zariadenia. To uľahčuje prácu operátora a tiež to pomáha šetriť náklady,“ hovorí Müller.

5G zvyšuje bezpečnosť vo výrobe

Lokálne siete 5G prakticky eliminujú závislosť od poskytovateľov tretích strán. Nastavením a prevádzkovaním vlastných bezdrôtových sietí ich môžu výrobcovia nakonfigurovať tak, aby spĺňali často veľmi náročné požiadavky aplikácií priemyselnej komunikácie. Toto riešenie im tiež umožňuje plnú kontrolu nad relevantnými bezpečnostnými problémami. Napríklad, ak je verejná sieť preťažená, umožňujú lokálne 5G siete pokračovať v továrenských prevádzkach bez straty kontroly nad systémom. „Kampusové siete nám umožňujú rozhodnúť sa, ktoré architektúry a bezpečnostné funkcie najlepšie vyhovujú našim potrebám a aké vybavenie použijeme na ich implementáciu. Tiež vieme, kto má prístup ku konkrétnym komponentom a dátam,“ hovorí Müller. To znižuje obchodné riziká a zachováva suverenitu dát. Vyhradené rozhrania sa používajú na pripojenie na internet a iným verejným sieťam a sú neustále monitorované.

Nemecko sa ujíma vedenia v 5G

Zavedenie nového štandardu 5G predstavuje pre spoločnosti v Nemecku vôbec prvýkrát príležitosť zriadiť a prevádzkovať vlastné lokálne mobilne siete. Nemecké regulačné orgány na tento účel vyčlenili frekvenčné pásmo od 3 700 do 3 800 MHz. Frekvencie budú prideľované v závislosti od dopytu, pričom bude uprednostňovaný Priemysel 4.0 alebo aplikácie pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Licencie budú udeľované na počiatočné obdobie desať rokov. Poplatok za každú licenciu je súčtom základného poplatku 1 000 eur, pridelenej šírky pásma (od najmenej 10 do maximálne 100 megahertzov), počtu rokov, na ktoré sa prideľuje, a oblasti pokrytia (v km štvorcových), na ktoré sa pridelenie vzťahuje (pričom sa rozlišuje medzi zastavanými oblasťami a dopravnými trasami a inými lokalitami).

Fotografie:

#1451419, #2718989, #2826762, #2718956, #2718917, #1713669, #1373946, #1373639, #694841

Kontakt pre novinárov:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811-58178
Twitter: @BoschPress

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 403 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Podľa predbežných údajov dosiahol predaj firmy za rok 2019 hodnotu 77,9 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 000 ľudí v 125 lokalitách po celom svete.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?