Suche

Záchranca životov založený na kamere: Bosch pomáha vozidlám nespustiť cestujúcich z očí

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Viac bezpečnosti a pohodlia vďaka umelej inteligencii

 • Systém monitorovania interiéru vozidla deteguje ospalosť a nepozornosť vodiča a poskytuje podporu pri riadení
 • Harald Kroeger: „Bosch používa kamery a Al na premenu vozidla na záchrancu života.“
 • Bosch vyvíja novú symbiózu medzi vozidlom a vodičom v prípade automatizovaného riadenia
 • V najbližších zhruba 20 rokoch táto nová technológia, ktorá napríklad varuje vodiča pred ospalosťou a rozptýlením, zachráni v EÚ približne 25 000 životov

Stuttgart, Nemecko – Mikrospánok, rozptýlenie, nezapnutý bezpečnostný pás – mnoho vecí, ktoré sa dejú vnútri vozidla, môže mať ďalekosiahle dôsledky. Aby sa predišlo kritickým jazdným situáciám a prípadne i nehodám, plánuje sa, že automobily budú v budúcnosti používať svoje senzory nielen na monitorovanie cesty, ale aj vodiča a ďalších cestujúcich. S týmto cieľom vyvinula spoločnosť Bosch nový systém monitorovania interiéru vozidla, v ktorom hrajú hlavnú úlohu kamery a umelá inteligencia (AI). „Ak auto vie, čo jeho vodič a spolujazdci robia, je jazda bezpečnejšia a pohodlnejšia,“ hovorí Harald Kroeger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Systém Bosch môže byť uvedený do výroby v roku 2022. V rovnakom roku zavedie EÚ pre nové vozidlá ako štandardný prvok bezpečnostnú technológiu, ktorá napríklad varuje vodiča pred únavou alebo rozptýlením. Európska komisia očakáva, že jej nové požiadavky na bezpečnosť vozidiel zachránia do roku 2038 viac ako 25 000 životov a pomôžu zabrániť najmenej 140 000 vážnym zraneniam. Dohľad nad tým, čo sa deje vnútri vozidla, by mal v budúcnosti tiež vyriešiť zásadný problém samoriadiacich áut. Ak má napríklad byť po automatizovanej jazde po diaľnici zodpovednosť za riadenie prenesená späť na vodiča, musí mať auto istotu, že vodič nespí, nečíta noviny ani si na svojom smartfóne nevybavuje e-maily.

Inteligentná kamera nepretržite sleduje vodiča

Pri rýchlosti 50 km za hodinu prejde vozidlo počas vodičovho mikrospánku alebo pohľade na smartfón iba na tri sekundy až 42 metrov bez dozoru. Mnoho ľudí podceňuje súvisiace riziko. Medzinárodné štúdie uvádzajú, že takmer jedna z desiatich nehôd je spôsobená rozptýlením alebo ospalosťou. To viedlo spoločnosť Bosch k vývoju vnútorného monitorovacieho systému, ktorý deteguje a upozorňuje na toto nebezpečenstvo a poskytuje podporu pri riadení. Kamera integrovaná do volantu deteguje, keď vodičovi oťažejú viečka, je rozptýlený a otáča hlavu smerom k spolucestujúcemu alebo zadným sedadlám. Vďaka umelej inteligencii vyvodí systém z týchto informácií správne závery: varuje nepozorných vodičov, odporučí prestávku pri únave alebo dokonca zníži rýchlosť vozidla – v závislosti od prianí výrobcu a tiež od zákonných požiadaviek.

„Kamery a AI premenia vozidlo na záchrancu života,“ hovorí Kroeger. S týmto cieľom inžinieri Bosch použili inteligentné algoritmy na spracovanie obrazu a strojové učenie, aby naučili systém porozumieť tomu, čo osoba na sedadle vodiča skutočne robí. Napríklad čo sa týka únavy vodiča, je systém školený pomocou záznamov skutočných jazdných situácií a na základe záznamov polohy viečok a rýchlosti ich mihnutia sa učí, ako veľmi je vodič unavený. To mu umožňuje varovať vodiča v závislosti od situácie a použiť na zásah asistenčné systémy. Výstražné systémy, ktoré vydávajú zvukové varovanie v prípade rozptýlenia alebo ospalosti, budú v budúcnosti natoľko dôležité, že NCAP, Európsky program pre hodnotenie nových vozidiel, ich do roku 2025 zaradí do plánu na hodnotenie bezpečnosti vozidiel Euro NCAP. Pokiaľ ide o monitorovanie interiéru vozidla, informácie vyhodnocuje iba softvér v aute a nie sú ukladané ani predávané tretím stranám.

Ako štafetové preteky: zodpovednosť za riadenie prechádza z auta na vodiča a späť

S automatizovanou jazdou začalo byť zrejmé, ako veľmi je dôležité, aby autá rozumeli svojim vodičom. Pri automatizovanej jazde ide auto po diaľnici bez zásahu vodiča, ale bude musieť byť schopné odovzdať kontrolu nad vozidlom späť vodičovi v zložitých situáciách, napríklad pri neprehľadnej situácii pre stavebné práce alebo pri približovaní sa auta k výjazdu. Vodiči musia byť schopní kedykoľvek počas automatizovanej fázy riadenia znova prevziať volant a kamera sa musí uistiť o tom, že vodič nezaspáva. Ak sú oči zatvorené dlhší čas, zaznie zvukový alarm. Systém tiež interpretuje nahrávky z kamier na to, aby zistil, čo vodiči práve robia a ako sú pripravení reagovať. Podľa toho sa následne prenesenie zodpovednosti za riadenie časovo prispôsobí. „Pozorovanie vodičov od spoločnosti Bosch bude zásadné pre bezpečnú automatizovanú jazdu,“ hovorí Kroeger.

Keď sú oči kamery auta neustále bdelé

Nový systém Bosch dohliada nielen na vodičov, ale aj na všetkých ostatných spolucestujúcich, či už sedia vedľa vodiča alebo za ním. S týmto cieľom monitoruje kamera umiestnená nad alebo pod spätným zrkadlom celý priestor pre cestujúcich. Rozpozná, že si deti na zadnom sedadle neúmyselne odopli bezpečnostný pás a upozorní na to vodiča. Ak sedí spolujazdec v zadnej časti vozidla naklonený príliš dopredu alebo úplne našikmo s nohami na vedľajšom sedadle, airbagy a napínač bezpečnostných pásov ho nebudú môcť pri nehode optimálne ochrániť. Pomocou informácií nazhromaždených pomocou vnútornej monitorovacej kamery je možné určiť, v akej polohe cestujúci sedí, a nastaviť airbagy a napínač bezpečnostných pásov tak, aby poskytovali najlepšiu možnú ochranu. Vnútorný monitorovací systém tiež zabraňuje aktivácii airbagu spolujazdca, pokiaľ je na sedadle detská sedačka. Pokiaľ ide o deti, je smutnou skutočnosťou, že sa pre ne zaparkované vozidlá môžu stať smrteľnou pascou. Napríklad v Spojených štátoch v roku 2018 prišlo o život viac ako 50 detí (zdroj: KidsAndCars.org), pretože boli na krátku chvíľu ponechané v aute alebo sa nepozorovane dostali z neho von. Nový systém Bosch dokáže toto nebezpečenstvo rozpoznať a počas niekoľkých sekúnd varuje rodičov zaslaním správy na ich telefón a v prípade núdze varuje záchrannú službu. Zo zákona o horúcich vozidlách „Hot Cars Act“, ktorý sa v súčasnosti prerokováva v Spojených štátoch, je zrejmé, že majú zákonodarcovia záujem o technologické riešenia, ktoré by túto výzvu vyriešili.

Kamera pre väčšie pohodlie

Nový systém Bosch znamená tiež väčšie pohodlie pri riadení. Vnútorná monitorovacia kamera môže zistiť, kto sa chystá riadiť, a nastaviť spätné zrkadlo, polohu sedadla, výšku volantu a systém infotainmentu podľa predvolieb osobných preferencií. Kameru je možné tiež použiť na ovládanie systému infotainmentu pomocou gest alebo očí.

Fotografie:

#2895919, #2895920, #2895921, #2895922, #2895923, #2895924, #2898068

Kontakt pre novinárov:

Annett Fischer
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett_Fischer

Bosch na CES 2020:

 • TLAČOVÁ KONFERENCIA: Pondelok, 6. januára 2020, 9:00 – 10:30 miestneho času, v Ballrooms B, C a D, Mandalay Bay Hotel, Las Vegas South Convention Center, Level 2.
 • STÁNOK: Utorok až piatok, 7. – 10. januára 2020 v Central Hall, stánok #12401
 • SLEDUJTE hlavné udalosti Bosch na CES 2020 na Twitteri: #BoschCES
 • PANELOVÉ DISKUSIE S ODBORNÍKMI BOSCH:
  Streda, 8. januára 2020, 10:15 – 11:15 miestneho času
  Udalosť na tému „Rast učňovského vzdelávania pre ,New Collar‘ Jobs“
  s Charliem Ackermanom, senior viceprezidentom pre ľudské zdroje, Las Vegas, South Convention Center

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2018 dosiahol čiastku 47,6 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 403 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Podľa predbežných údajov dosiahol predaj firmy za rok 2019 hodnotu 77,9 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 000 ľudí v 125 lokalitách po celom svete.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?