Suche

Traja siláci pre bezpečnosť: Bosch dopĺňa portfólio senzorov pre automatizovanú jazdu

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

K radaru a kamere sa pridáva lidar s dlhým dosahom

 • Harald Kroeger: „Vyplnením medzery v oblasti senzorov sa vďaka spoločnosti Bosch stáva z automatizovanej jazdy v prvom rade životaschopná možnosť.“
 • Technológia Bosch pokrýva všetky prípady použitia automatizovanej jazdy.
 • Senzor lidar s dlhým dosahom od spoločnosti Bosch bude prvým riešením vhodným na použitie v automobilovom priemysle.

Stuttgart, Nemecko / Las Vegas, NV, USA – Do tretice všetko dobré – ani automatizovaná jazda nie je výnimkou. Pred tým, než sa bezpečná automatizovaná jazda stane realitou, je okrem kamery a radaru potrebný princíp tretieho senzora. V dôsledku toho spoločnosť Bosch pripravuje výrobu senzorov s dlhým dosahom – prvý systém lidar (laserový alebo svetelný radar), ktorý je vhodný na použitie v automobilovom priemysle. Táto laserová technológia merania vzdialenosti je nevyhnutná pre jazdné funkcie na úrovniach SAE 3 až 5. Nový senzor Bosch bude pokrývať dlhé i krátke vzdialenosti – na diaľniciach aj v meste. Vďaka využitiu úspor z rozsahu má spoločnosť Bosch v úmysle znížiť cenu za sofistikovanú technológiu a sprístupniť ju masovému trhu. „Vyplnením medzery v oblasti senzorov sa vďaka spoločnosti Bosch stáva z automatizovanej jazdy v prvom rade životaschopná možnosť,“ uvádza člen predstavenstva Bosch Harald Kroeger.

Vyplnením medzery v oblasti senzorov sa vďaka spoločnosti Bosch stáva z automatizovanej jazdy v prvom rade životaschopná možnosť,

uvádza člen predstavenstva Bosch Harald Kroeger.

Technológia Bosch berie ohľad na všetky automatizované jazdné situácie

Iba vďaka súbežnému zavedeniu princípu troch senzorov môže byť zabezpečená maximálna bezpečnosť automatizovanej jazdy. To potvrdili analýzy Bosch, keď vývojári skúmali všetky prípady použitia automatizovaných funkcií riadenia – od asistencie na diaľnici až po plne automatizované riadenie v mestách. Ak sa napríklad na križovatke k automatizovanému vozidlu priblíži vysokou rýchlosťou motocykel, je okrem kamery a radaru potrebný aj lidar, aby sa zabezpečilo spoľahlivé snímanie jednostopového vozidla. V tomto prípade sa môže radar snažiť odhaliť úzku siluetu a plastové kryty kolesa. Okrem toho môže byť kamera vždy oslnená ostrým dopadajúcim svetlom. Z toho dôvodu je potrebné zapojiť radar, kameru a lidar, pričom tieto tri technológie sa navzájom dokonale dopĺňajú a poskytujú spoľahlivé informácie v každej jazdnej situácii.

Lidar je nevyhnutným prvkom automatizovanej jazdy

Laser môžeme považovať za tretie oko: v systémoch lidar senzor emituje laserové pulzy a zachytáva laserové svetlo, ktoré sa odráža späť k emitoru. Systém následne vypočíta vzdialenosti na základe nameraného času potrebného na odraz svetla. Lidar ponúka veľmi vysoké rozlíšenie s veľkým dosahom a širokým zorným poľom. Vďaka tomu môže laserový nástroj na meranie vzdialenosti spoľahlivo detegovať aj nekovové objekty na veľké vzdialenosti, ako sú napríklad kamene na ceste. To znamená, že je k dispozícii dostatok času na začatie jazdných manévrov, ako sú brzdenie alebo otáčanie. Používanie lidaru vo vozidlách súčasne kladie vysoké nároky na jeho súčasti, ako sú detektor a laser – najmä vzhľadom na teplotnú odolnosť a spoľahlivosť počas celej životnosti vozidla. Pretože Bosch môže pri vývoji lidaru čerpať zo svojich znalostí senzorov a systémového know-how v oblasti radarovej a kamerovej technológie, môže spoločnosť zabezpečiť, aby sa všetky tri senzorové technológie vzájomne prepojili. „Chceme, aby automatizovaná jazda bola bezpečná, pohodlná a fascinujúca. Týmto spôsobom rozhodne prispievame k mobilite budúcnosti,“ hovorí Kroeger. Lidar Bosch s dlhým dosahom nielen splní všetky bezpečnostné požiadavky na automatizovanú jazdu, ale tiež umožní výrobcom automobilov v budúcnosti účinne integrovať túto technológiu do veľmi širokej škály typov vozidiel.

Chceme, aby automatizovaná jazda bola bezpečná, pohodlná a fascinujúca. Týmto spôsobom rozhodne prispievame k mobilite budúcnosti,

hovorí Kroeger.

Vďaka umelej inteligencii sú asistenčné systémy ešte bezpečnejšie

Bosch je lídrom v oblasti inovácií v senzorovej technológii pre asistenčné systémy pre vodičov a automatizované riadenie. Spoločnosť už niekoľko rokov vyvíja a vyrába milióny vlastných ultrazvukových, radarových a kamerových senzorov. V roku 2019 sa predaj asistenčných systémov pre vodičov spoločnosti Bosch zvýšil o 12 percent na približne 2 miliardy eur. Tieto asistenčné systémy pripravujú cestu na automatizované riadenie. V poslednom čase sa technikom spoločnosti Bosch podarilo dostať kamerovú technológiu používanú v automobiloch na novú úroveň tým, že ju vylepšila o umelú inteligenciu. Kamerová technológia deteguje objekty, rozdeľuje ich do tried, ako sú vozidlá, chodci alebo bicykle, a meria ich pohyb. V preťaženej mestskej prevádzke môže kamera tiež rýchlo a spoľahlivo rozpoznať a klasifikovať čiastočne neviditeľné alebo prechádzajúce vozidlá, chodcov a cyklistov. To umožňuje vozidlu podľa potreby spustiť výstražné alebo núdzové brzdenie. Inžinieri spoločnosti Bosch tiež neustále vylepšujú radarovú technológiu. Najnovšia generácia radarových senzorov Bosch je ešte lepšia v zachytení okolia vozidla – a to aj za zlého počasia alebo za zlých svetelných podmienok. Základom tohto vylepšenia sú väčší detekčný rozsah, široká clona a vysoká uhlová oddeliteľnosť.

Fotografie:

#2913265, #2719199

Kontakt pre novinárov:

Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

Bosch na CES 2020:

 • TLAČOVÁ KONFERENCIA: Pondelok, 6. januára 2020, 9:00 – 10:30 miestneho času, v Ballrooms B, C a D, Mandalay Bay Hotel, Las Vegas South Convention Center, Level 2
 • STÁNOK: Utorok až piatok, 7. – 10. januára 2020 v Central Hall, stánok #12401
 • SLEDUJTE hlavné udalosti Bosch na CES 2020 na Twitteri: #BoschCES
 • PANELOVÉ DISKUSIE S ODBORNÍKMI BOSCH:
  Streda, 8. januára 2020, 10:15 – 11:15 miestneho času
  Udalosť na tému „Rast učňovského vzdelávania pre ,New Collar‘ Jobs“
  s Charliem Ackermanom, senior viceprezidentom pre ľudské zdroje, Las Vegas, South Convention Center

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej predaj za rok 2018 dosiahol čiastku 47,6 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 61 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 403 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Podľa predbežných údajov dosiahol predaj firmy za rok 2019 hodnotu 77,9 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 000 ľudí v 125 lokalitách po celom svete.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?