Suche

Bosch: Široké portfólio zaisťuje vysoký obrat - nepriaznivé okolnosti negatívne ovplyvňujú výsledok

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Obrat: 77,9 mil. eur
  • Výsledok: 3 mil. eur
  • Vysoké počiatočné investície: Jedna miliarda ročne na mobilitu budúcnosti
  • Bosch CEO Denner: „Ako líder v oblasti inovácií spoluutvárame prechod na alternatívnu mobilitu a využívame naše príležitosti.“
  • Bosch CFO Asenkerschbaumer: „Pracujeme na našej ziskovosti a úprave výrobných kapacít.“
  • Umelá inteligencia (AI): Vzdelávací program pre 20 000 zamestnancov

Stuttgart, Nemecko – Skupina Bosch dokázala udržať v roku 2019 vysokú úroveň obratu z predchádzajúceho roku a to aj napriek hospodárskemu poklesu v automobilovom priemysle. Podľa predbežných výsledkov spoločnosť pôsobiaca v oblasti technológií a služieb dosiahla v roku 2019 obrat 77,9 miliárd eur. Tržby teda zodpovedajú hodnote predchádzajúceho roku. Po úprave o vplyvy výmenných kurzov ale tržby klesli o 1,1 percenta. Volkmar Denner, CEO spoločnosti Robert Bosch GmbH, pri príležitosti zverejnenia predbežných obchodných výsledkov uviedol: „Slabá ekonomika a prudký pokles automobilovej výroby zanechali svoje stopy aj na spoločnosti Bosch. Vzhľadom k súčasným výzvam má široká diverzifikácia spoločnosti stabilizačný účinok, ktorý pomáha ako rozširovať súčasné, tak aj rozvíjať podnikanie nové. Navzdory náročnej ekonomickej situácii pokračujeme v investovaní do dôležitých oblastí rastu.“ Iba v tomto roku plánuje Bosch minúť viac než miliardu eur na elektrifikovanú, automatizovanú a prepojenú mobilitu budúcnosti. „Ako líder v oblasti inovácií spoluutvárame prechod na alternatívnu mobilitu a využívame príležitosti, ktoré prináša,“ uviedol Denner.

Zisk pred zdanením a úroky (EBIT) vo fiškálnom roku 2019 činili približne 3 miliardy eur, EBIT zisk je tak predbežne necelé 4 percentá. Výsledok bol ovplyvnený poklesom automobilovej výroby, najmä na kľúčových čínskych a indických trhoch, ďalším znížením podielu spaľovacích motorov v automobiloch, vysokými náklady na reštrukturalizáciu (najmä v segmente mobility) a zvýšením priamych investícií do budúcich dôležitých projektov. „Tento rok zostáva pre mnohé spoločnosti náročný, najmä v automobilovom priemysle – a teda aj pre spoločnosť Bosch,“ uviedol prof. Stefan Asenkerschbaumer, finančný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch. „Avšak v odvetviach a regiónoch, ktoré sú pre nás dôležité, chceme v roku 2020 znovu rásť viac než trhy,“ dodal a varoval, že Bosch bude musieť naďalej dôsledne pracovať na svojej ziskovosti a upravovať svoje výrobné kapacity.

Mobilita budúcnosti: Výzvy zmien

Bosch má jasnú predstavu o budúcnosti mobility a ako uspieť pri prechode k alternatívam. „Zajtrajšia mobilita bude nielen elektrifikovaná a automatizovaná, ale tiež prepojená a personalizovaná,“ povedal Denner a dodal, že vďaka svojmu rozmanitému portfóliu je Bosch lepšie pripravený na rôzne scenáre a vývoj než takmer každá iná spoločnosť. Varoval však, že cesta k budúcej mobilite predstavuje pre automobilový priemysel rad veľkých výziev. Po prvé, iracionálne argumenty o automobiloch zabránili faktickému diferencovanému pohľadu na cestnú premávku. Po druhé, priemysel potrebuje viac času na zvládnutie prechodu. Ako Denner zdôraznil: „Najmä čo sa týka pracovných miest, nemôže byť tak zásadný proces ako je prechod na elektromobilitu realizovaný cez noc.“ Po tretie, ekonomická situácia zvýšila potrebu štrukturálnych zmien v priemysle. Spoločnosť Bosch očakáva, že celosvetová výroba automobilov v roku 2020 tretí rok v rade klesne. V tohtoročnom roku spoločnosť predpovedá ďalší pokles o 2,6 percenta na približne 89 miliónov vozidiel celosvetovo – takmer o 10 miliónov menej než v roku 2017. Bosch očakáva, že táto úroveň zostane v ďalších niekoľkých rokoch konštantná a do roku 2025 nepredpokladá žiadne zvýšenie celosvetovej výroby automobilov.

Spoločnosť má v úmysle prispôsobiť svoje nákladové štruktúry a personálne kapacity dramatickým zmenám a nadmernej kapacite v priemysle sociálne prijateľným spôsobom. Denner: „Už sme dosiahli dohody o tejto téme so svojimi sociálnymi partnermi vo veľkých závodoch ako je Bamberg, Schwieberdingen a Stuttgart-Feuerbach.“ Cieľom je diferencovaný prístup, ktorý v závodoch zachová individuálne príležitosti pre rast a udrží čo najviac spolupracovníkov a ich zručnosti.

Mobilita budúcnosti: Obchodné príležitosti pre spoločnosť Bosch

„Prechod k alternatívnej mobilite neznamená koniec mobility – a rozhodne nie koniec automobilu,“ povedal Denner a dodal, že Bosch je stále v dobrej pozícii vo svojom úsilí stať sa popredným poskytovateľom riešení mobility. Pokračoval: „Zásadné otrasy v automobilovom priemysle znamenajú pre Bosch veľké príležitosti.“ To zahrnuje rastúci dopyt po mobilite v budúcnosti. Podľa Medzinárodného dopravného fóra (ITF) sa osobná mobilita v rokoch 2015 až 2030 celosvetovo zvýši o takmer 50 percent. „V dohľadnej budúcnosti zostane automobil prvou voľbou v doprave a má vynikajúce vyhliadky na to, aby sa stal ešte bezpečnejším, pohodlnejším a ekologickejším spôsobom dopravy,“ povedal Denner. Nové technológie, ako sú Internet vecí (IoT), Umelá inteligencia (AI) a Palivový článok, tiež ďalej posilnia prechod na alternatívnu mobilitu. Ako líder v oblasti inovácií bude Bosch ťažiť z včasného vstupu do týchto oblastí rozvoja. Navyše noví výrobcovia automobilov na trhu s elektromobilitou vyžadujú stále viac kompletné riešenia než jednotlivé komponenty. Pokračoval: „Pre nás ako poskytovateľov komplexných služieb znamená viac systémového obchodu predajný potenciál v rade miliárd.“ V budúcnosti bude Bosch tiež ťažiť z trendu pre ďalšiu elektroniku a softvér: Spoločnosť odhaduje, že trh softvérovo náročných elektronických systémov bude rásť od súčasnosti do roku 2030 o 20 % ročne. Bosch investuje približne 3,7 miliardy eur ročne do vývoja softvéru a v súčasnej dobe zamestnáva 30 000 softvérových inžinierov.

Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov: Program školenie umelej inteligencie (AI) pre 20 000 pracovníkov

Pre Dennera je kvalifikovaná pracovná sila strategickým faktorom úspechu pre zvládnutie súčasných aj budúcich výziev. „Bosch sa považuje za Learning Company, v ktorej je učenie integrované do každodennej práce“, uviedol. Okrem pravidelných investícií do zvyšovania kvalifikácie pracovných síl spoločnosť Bosch zavádza nový vzdelávací program umelej inteligencie (AI) pre takmer 20 000 zamestnancov. Zahrnuje formáty školenia na troch rôznych úrovniach pre manažérov, inžinierov a vývojárov umelej inteligencie (AI) a obsahuje pokyny pre zodpovedné používanie umelej inteligencie (AI).

Rozvoj podnikania: približne 3 miliardy eur pre rastové oblasti

Spoločnosť Bosch hodlá rozšíriť svoje súčasné podnikanie a otvoriť nové oblasti podnikania. „Chceme toho dosiahnuť významnými investíciami do budúcich technológií,“ povedal Denner. „V období od roku 2013 do roku 2020 Bosch investuje celkom 3 miliardy eur do nových oblastí rastu.“ V tomto roku spoločnosť Bosch investuje 500 miliónov eur iba do elektromobility vrátane palivových článkov. Investuje viac než 600 miliónov eur do automatizovanej jazdy a ďalších 100 miliónov eur do prepojených riešení mobility. Okrem toho od roku 2015 spoločnosť Bosch investovala 600 miliónov eur do rozšírenia svojich činností súvisiacich s Internetom vecí. Patrí medzi ne nový Kampus Bosch IoT v Berlíne a rozšírenie aktivít spoločnosti v oblasti prepojeného priemyslu.

Využitie konkurenčných výhod: vedúce postavenie v technológii a neutralita

Prechodom na nové technológie zaisťuje Bosch dôležitý predajný potenciál na trhoch v hodnote miliárd. Napríklad predtým, než sa bezpečná automatizovaná jazda stane realitou, je okrem kamery a radaru potrebný tretí princíp senzora. Preto spoločnosť Bosch doplňuje portfólio svojich senzorov a zahajuje výrobu lidar senzorov s dlhým dosahom. Ako vysvetlil Denner, „tie vyplnia medzeru medzi senzormi a umožnia automatizovanú jazdu.“ Laserové zariadenie na meranie vzdialenosti dokáže spoľahlivo detekovať aj nekovové predmety vo veľkej vzdialenosti, ako sú napr. kamene na ceste. To znamená, že je možné včas zahájiť jazdný manéver ako je brzdenie alebo vyhýbanie.

Bosch tiež posúva vpred komercializácia pohonu s palivovými článkami: vyvíja hlavnú súčasť pohonnej jednotky, zásobník, spoločne s firmou Powercell a plánuje ho uviesť do prevádzky v roku 2022. Spoločnosť tiež naďalej investuje do vysoko efektívnych spaľovacích motorov. Podľa prieskumu trhu firmy Bosch budú dve z troch novo registrovaných vozidiel v roku 2030 stále prevádzkované na naftu alebo benzín, s hybridom alebo bez neho. Pokračoval: „Cesta k mobilite bez emisií musí byť technologicky neutrálna. To je jediný spôsob, ako mobilitu sprístupniť širokej verejnosti.“ Riešením je mix pohonných jednotiek vysoko účinných spaľovacích motorov a najmodernejších elektrických motorov. Okrem toho sa Denner zasadzuje o používanie obnoviteľných syntetických palív: „Staršie vozidlá, ktoré sú už v prevádzke, budú musieť tiež hrať svoju úlohu pri znižovaní emisií CO2. Obnoviteľné syntetické palivá môžu zaistiť uhlíkovo neutrálny spaľovací proces.“ Na tento účel vyzýva Denner politikov, aby vytvorili rámec pre technologicky neutrálne a teda aj pre inovačné prostredie. Je to nevyhnutný krok, ak má byť prechod na alternatívnu mobilitu úspešný, a pre zachovanie súčasných a vytváranie nových pracovných miest, uviedol Denner.

Okrem mobility budúcnosti: Vývoj nových technológií

Bosch chce okrem mobility budúcnosti vyvíjať tiež nové technológie a podporovať opatrenia v oblasti ochrany klímy. Tým chce spoločnosť udržiavať rovnováhu medzi ekonomikou, životným prostredím a spoločenskou zodpovednosťou firmy. Na ceste k tomu, aby sa stal poprednou spoločnosťou v oblasti internetu vecí, sa Bosch spolieha na umelú inteligenciu (AI). „Chceme využiť priemyselnú umelú inteligenciu (AI) k tomu, aby naše výrobky fungovali ako asistenti našich zákazníkov – a dúfame, že to z nás učiní jedného z globálnych lídrov v tejto oblasti,“ povedal Denner. Na tento účel Bosch investuje 100 miliónov eur do Centra pre umelú inteligenciu (AI) a to iba v Tübingene. Spoločnosť tiež rozvíja vlastné iniciatívy v oblasti ochrany klímy: Koncom roku 2019 dosiahol Bosch uhlíkovú neutralitu pre všetky závody v Nemecku; do konca roku 2020 to isté bude platiť pre všetky pobočky spoločnosti Bosch po celom svete. „Akcie v oblasti ochrany klímy a energetickej účinnosti ponúkajú spoločnosti Bosch ďalšie obchodné príležitosti,“ povedal Denner. Iba v Nemecku bude do roku 2025 až 45 percent elektriny pochádzať z obnoviteľných zdrojov (zdroj: BMWi). „Preto budeme v niekoľkých nasledujúcich rokoch investovať 100 miliónov eur do rastu nášho podnikania v oblasti tepelných čerpadiel.“

Obchodný vývoj v roku 2019 podľa podnikateľských sektorov

Obchodný vývoj v roku 2019 bol v rôznych divíziách spoločnosti Bosch veľmi podobný. V Mobility Solutions, ktorá generuje najvyšší podiel obratu, rast predstihol celosvetovú automobilovú výrobu. Obrat vo výške 47 miliárd eur dosiahol úrovne predchádzajúceho roku. V nominálnom vyjadrení to predstavuje zníženie o 0,1 percenta alebo 1,5 percenta po úprave o vplyvy výmenných kurzov. V obchodnej oblasti Consumer Goods (Spotrebný tovar) dosiahli tržby 17,8 miliárd eur. To predstavuje zníženie o 0,2 percenta alebo 0,6 percenta po úprave o vplyvy výmenných kurzov. Divízia BSH Hausgeräte (BSH domáce spotrebiče) a Bosch Power Tools sa v silnom konkurenčnom prostredí držali dobre, pričom divízia Bosch Power Tools dosiahla nadpriemerných výsledkov. Obchodná oblasť Industrial Technology (Priemyselná technika) dosiahla obratu 7,4 miliárd eur, t. j. o 0,1 percenta viac než v predchádzajúcom roku, a to aj cez výrazný pokles objednávok v strojárenstve o viac než 4 percentá. Po úprave o vplyv výmenných kurzov obrat klesol o 1,2 percenta. Divízia Energy and Building Technology (Energetika a technika budov) zaznamenala rast o 1,5 percenta a dosiahla obrat 5,6 miliárd eur. To je nárast o 0,8 percenta po úprave o vplyvy výmenných kurzov.

Obchodný vývoj v roku 2019 podľa regiónu

V Európe Bosch zaznamenal stabilný vývoj. S 41 miliardami eur boli tržby na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. V Severnej Amerike tržby vzrástli o 5,3 percenta na 13 miliárd eur. Po úprave o vplyv výmenných kurzov obrat klesol o 0,5 percenta. V Južnej Amerike tržby vzrástli na 1,4 miliardy eur. To predstavuje rast o 1,1 percenta alebo 5,3 percenta po úprave o vplyvy výmenných kurzov. V regióne Ázie a Pacifiku bol vývoj obchodu celkovo negatívny. Tržby klesli o 3,1 percenta na 22,5 miliardy eur, čo je pokles o 4,5 percenta po očistení o vplyvy výmenných kurzov. Vývoj obratu bol ovplyvnený predovšetkým prepadom na automobilových trhoch v Číne a Indii. Japonsko a juhovýchodná Ázia sa naopak vyvíjali pozitívne.

Celosvetovo cca 403 000 zamestnancov

K 31. decembru 2019 zamestnávala skupina Bosch po celom svete zhruba 403 000 zamestnancov. Počet zamestnancov klesol o 6 800, t. j. o 1,7 percenta, a to predovšetkým v Číne a Nemecku.

Výhľad do roku 2020: Posilnenie ziskovosti navzdory slabej svetovej ekonomike

Spoločnosť Bosch očakáva, že v roku 2020 vzrastie svetová ekonomika iba o 2,0 percenta. „Vzhľadom k pokračujúcej slabosti ekonomiky sa globálny rast ďalej spomalí,“ uviedol Asenkerschbaumer. Najmä významné kľúčové odvetvia, ako je výroba automobilov a strojných zariadení, bude klesať. Okrem toho obchodné spory medzi Spojenými štátmi a Čínou, rovnako ako hroziaci Brexit prognózu ešte zhoršujú. Vzhľadom k nadmerným kapacitám v automobilovom priemysle a zmenám v mixe technológii pohonov Bosch naďalej preveruje svoje nákladové štruktúry. V prípade potreby budú personálne úpravy realizované sociálne prijateľným spôsobom. Asenkerschbaumer pokračoval: „Očakávame aj pre Bosch veľmi náročný rok, v ktorom budeme dôsledne pracovať na našej ziskovosti.“ Vysoká miera ziskovosti je nevyhnutná, ak má byť spoločnosť Bosch schopná realizovať významné počiatočné investície do technológií budúceho významu a do transformácie spoločnosti.

Kontakt pre novinárov:
Sven Kahn, telefón +49 711 811-6415, Twitter: @BoschPresse
Melita Delic, telefón (+49) 711 811-48617, Twitter: @MelitaDelic

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?