Suche

Bosch.IO: Nová spoločnosť spája IoT a digitálne kompetencie skupiny Bosch

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Bosch.IO GmbH zamestnáva viac než 900 IoT a digitálnych expertov.
  • Riaditeľ spoločnosti Bosch Bolle: „Bosch.IO prináša internet vecí na cesty, do továrenských hál, do domovov aj na polia.“
  • Interdisciplinárne zákaznícke tímy majú rozsiahle odborové a softvérové znalosti.
  • Dôraz sa kladie na odvetvia maloobchodu, energetiky, stavebníctva, priemyslu, spotrebného tovaru, poľnohospodárstva a mobility.

Berlín – Bosch združuje svoje činnosti spojené s internetom vecí v novej dcérskej spoločnosti. S približne 900 zamestnancami je spoločnosť Bosch.IO GmbH teraz jednou z hnacích síl riešení pre internet vecí (IoT) – od poradenstva cez implementáciu až po prevádzku. „V spoločnosti Bosch.IO posilňujeme našu pozíciu poprednej IoT spoločnosti,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Bosch Michael Bolle. Táto nová dcérska spoločnosť Bosch sa vyznačuje tým, že tu spolupracujú vývojári softvéru a hardvéru s cloudovými špecialistami a dizajnérmi User Experience na IoT projektoch budúcnosti. „V rámci novej štruktúry Bosch.IO prepájame I a T z IoT, a tým prinášame Internet vecí na cesty, do továrenských hál, do domovov aj na polia,“ hovorí Bolle. Základným prvkom produktového portfólia novej dcérskej spoločnosti Bosch je Bosch IoT Suite. Tá je centrálnou technickou platformou pre IoT riešenia. „Vďaka novému kompletnému paketu, ktorý sa skladá z Bosch IoT Suite, digitálneho poradenstva a ďalších osvedčených technológií IoT, redukuje spoločnosť Bosch.IO prekážky vstupu do internetu vecí,“ vysvetľuje Bolle.

„V spoločnosti Bosch.IO posilňujeme našu pozíciu poprednej IoT spoločnosti,“

hovorí riaditeľ spoločnosti Bosch Michael Bolle.

Bosch.IO vzniká z bývalej spoločnosti Bosch Software Innovations GmbH a ďalších špecializovaných IoT a digitálnych tímov spoločnosti Bosch. Vedenie tvoria Dr. Stefan Ferber, Dr. Aleksandar Mitrovic a Yvonne Reckling. Sídlo spoločnosti je v Berlíne. Ďalšie závody sú v Nemecku, Bulharsku, Číne, Japonsku, Singapure, Španielsku a USA.

Ešte bližšie k zákazníkom

So založením spoločnosti Bosch.IO sa Bosch na jednej strane viac koncentruje na obchod v oblasti IoT, na strane druhej ešte viac vystupujú do popredia požiadavky zákazníkov. „Naším cieľom je realizovať IoT projekty rýchlejšie a efektívnejšie,“ hovorí Dr. Aleksandar Mitrovic, člen správnej rady Bosch.IO. Spoločnosť sa preto spolieha na interdisciplinárne a agilné tímy, ktoré spolupracujú v stále nových konšteláciách. To zahŕňa vývojárov hardvéru a softvéru, cloudových špecialistov, architektov riešení, projektových manažérov, návrhárov UX, inovátorov obchodných modelov a školiteľov. „Pre každý IoT a digitálny projekt spájame ľudí so správnymi zručnosťami, aby sme optimálne vyhoveli požiadavkám zákazníkov,“ hovorí Mitrovic. Pracovníci majú tiež rozsiahle skúsenosti v rôznych priemyselných odvetviach, ako je maloobchod, energetika, stavebné technológie, poľnohospodárstvo, priemysel, spotrebný tovar a mobilita. Bosch.IO spolupracuje na projektoch s asi 30 000 vývojármi softvéru a odborníkmi na umelú inteligenciu. „Spoločne vyvíjame udržateľné digitálne obchodné modely, bezproblémovú technickú integráciu a sieťové ekosystémy pre našich zákazníkov a spolu s našimi zákazníkmi,“ vysvetľuje Mitrovic.

Okrem vysoko špecializovaných riešení pre jednotlivé priemyselné odvetvia je možné niektoré služby Bosch IoT Suite použiť aj pre celý rad aplikácií. To zvyšuje účinnosť pri vývoji a prevádzke, pretože zložité a náročné základné úlohy musia byť vykonané iba raz. To zahŕňa napríklad službu pre prepojenie a správu zariadení, ako aj aktualizácie softvéru a firmvéru bezdrôtovo. To zaisťuje, že vozový park, bezpečnostné kamery a strojné zariadenia sú vždy aktuálne.

„Pre každý IoT a digitálny projekt spájame ľudí so správnymi zručnosťami, aby sme optimálne vyhoveli požiadavkám zákazníkov,“

hovorí Dr. Aleksandar Mitrovic.

IoT projekty pomocou umelej inteligencie

Vďaka úzkej spolupráci medzi novou dcérskou spoločnosťou Bosch a vývojári v spoločnosti Bosch budú technológie umelej inteligencie stále viac využívané v IoT a digitálnych projektoch. Príkladom sú postupy, ktoré sa môžu naučiť zákonitosti z veľkého množstva dát. Vďaka týmto poznatkom je možné pohodlne a bezpečne ovládať domáce spotrebiče rôznych výrobcov. Inteligentné metódy porovnávania obrazu tiež profitujú z umelej inteligencie: Bosch.IO ju používa ako súčasť „Secure Product Fingerprints“, čo je riešenie na ochranu proti plagiátorstvu. To umožňuje jednoznačnú identifikáciu povrchov produktov. Koncovým spotrebiteľom a obchodným zákazníkom poskytuje účinnú ochranu pred falšovaným tovarom. Postupy založené na umelej inteligencii tiež spoľahlivo detegujú pády pri nehodách dvojkolesových vozidiel a vedia automaticky aktivovať tiesňové volanie.

Viac než desať miliónov prepojených vecí

Bosch.IO môže používateľmi a podnikovými aplikáciami už prepája viac než desať miliónov čerpať z mnohoročných skúseností s viac než 250 realizovanými projektmi IoT pre medzinárodných zákazníkov. Základným produktom Bosch.IO je Bosch IoT Suite. So svojimi senzorov, zariadení a strojov. Je to centrálna softvérová platforma od spoločnosti Bosch pre IoT riešenia.

Fotografie:
#2944460, #2944461, #2944462

Kontakt pre novinárov:
Annett Fischer,
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?