Suche

Bosch IoT Suite prepája automobily, pracovné stroje a kočíky

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stále viac spoločností sa spolieha na otvorenú IoT platformu od spoločnosti Bosch

  • Bosch IoT Suite používajú spoločnosti od výrobcov automobilov až po dodávateľov energií.
  • Funkcia IoT Edge a umelá inteligencia budú v budúcnosti nadobúdať stále väčší význam.
  • Analytici potvrdzujú vysokú kvalitu open source platformy.

Berlín – Čo majú spoločné automobily, pracovné stroje, dátová platforma dodávateľa energie a detské kočíky? Tí všetci sa spoliehajú na Bosch IoT Suite ako technologický základ pre prepojenie. Je to základný produkt spoločnosti Bosch.IO, novej stopercentnej dcérskej spoločnosti firmy Bosch. Jej pracovníci už pomocou Bosch IoT Suite realizovali viac než 250 IoT projektov spolu so zákazníkmi z odboru maloobchodu, energetiky, stavebníctva, priemyslu, spotrebného tovaru, poľnohospodárstva a mobility. „Projekty Bosch.IO predstavujú efektívny vývoj škálovateľných a bezpečných riešení IoT pomocou cloudu a Bosch IoT Suite založenej na otvorených zdrojoch,“ hovorí Dr. Stefan Ferber, člen manažmentu Bosch.IO. Služby Bosch IoT Suite, ktoré zákazníci používajú, sú integrované do cloudových prostredí, ktoré zákazníci pre svoje projekty preferujú.

„Projekty Bosch.IO predstavujú efektívny vývoj škálovateľných a bezpečných riešení IoT pomocou cloudu a Bosch IoT Suite založenej na otvorených zdrojoch,“

hovorí Dr. Stefan Ferber, člen manažmentu Bosch.IO.

Všestranný a preverený praxou

Bosch IoT Suite je kľúčovou súčasťou bezdrôtovej aktualizácie firmvéru automobilky Daimler. Približne štyri milióny majiteľov automobilov už dostávajú nové verzie softvéru vozidla – napríklad aktualizácie infotainmentu – pohodlne a bezpečne prostredníctvom mobilnej siete. To šetrí čas, pretože odpadajú návštevy servisu kvôli aktualizácii softvéru. Bosch IoT Suite je pri bezdrôtových aktualizáciách základom pre komunikáciu s vozidlami.

Pre švédskeho výrobcu kočíkov Emmaljunga spoločnosť Bosch vyvinula systém eStroller, asistenčný systém pre detské kočíky s rozsiahlymi komfortnými a bezpečnostnými prvkami: Okrem podpory tlačenia a funkcie automatického brzdenia je tiež súčasťou prepojenia prostredníctvom aplikácie pre smartfóny. Bosch IoT Suite je základom aplikácie, prostredníctvom ktorej môžu používatelia pristupovať k ďalším funkciám, ako je napríklad funkcia alarmu.

Dodávateľ energie EWE využíva Bosch IoT Suite na efektívnu správu údajov o spotrebe elektrickej energie. To znamená, že tieto údaje môžu byť tiež použité pre služby s pridanou hodnotou, ako je aplikácia na analýzu spotreby. Najväčší spotrebitelia elektriny v domácnosti sú podrobne a transparentne monitorovaní. Používateľom to pomáha šetriť energiu.

Bosch IoT Suite používajú nielen zákazníci ako Daimler, Emmaljunga alebo EWE, ale aj centrálna softvérová platforma pre riešenie IoT od spoločnosti Bosch. Suite napríklad spája inteligentné kamery Bosch Building Technologies s cloudom a existujúcimi backendmi. To umožňuje nákladovo efektívnu správu kamier po celý čas ich životnosti a pre zariadenia a brány sú poskytované aktualizácie softvéru a firmwaru.

Príklad z Bosch Rexroth ukazuje, ako je možné Bosch IoT Suite prispôsobiť zvláštnym požiadavkám v oblasti priemyslu. Dcérska spoločnosť Bosch pre technológiu pohonov a riadení stavia na Bosch IoT Suite svoje riešenia BODAS Connect pre mobilné stroje. S týmto otvoreným a škálovateľným riešením koncovej konektivity je možné získať prístup k informáciám o strojoch. Popredajné služby, ako sú aktualizácia softvéru, je možné nainštalovať stlačením tlačidla – a to aj bez servisného personálu na mieste. Okrem iných sa na BODAS Connect spolieha výrobca komunálnych a poľnohospodárskych vozidiel Reform, aby rýchlo analyzoval a odstránil príčiny zlyhania svojich mobilných pracovných strojov.

Zameranie na edge computing a umelú inteligenciu

So svojimi používateľmi a podnikovými aplikáciami prepája Bosch IoT Suite viac než desať miliónov senzorov, prístrojov, brán a strojov. Tie budú vďaka spojeniu riešení IoT od spoločnosti Bosch s umelou inteligenciou (AI) v budúcnosti stále inteligentnejšie. Bosch používa umelú inteligenciu a internet vecí (IoT), aby ľuďom uľahčil život a urobil ho čo najbezpečnejším. Okrem priameho pripojenia zariadenia ku cloudu existuje stále viac aplikácií, v ktorých edge computing prináša pri prepojení významné výhody. Edge Device je zariadenie s internetovým pripojením, ktoré dokáže lokálne spracovávať dáta zariadení, a preto musí do cloudu prenášať menej dát. Príslušné zdroje sú teda optimálne využívané. Okrem toho tieto zariadenia môžu reagovať rýchlejšie a automaticky na udalosti prostredníctvom lokálnej logiky. „Už viac než 33 000 edge devices je kompatibilných s Bosch IoT Suite a je pripojených prostredníctvom rôznych relevantných protokolov lokálne aj cez internet,“ hovorí Ferber.

V budúcnosti bude Bosch.IO tiež využívať nové predkonfigurované servisné pakety, pomocou ktorých môžu zákazníci efektívnejšie implementovať IoT riešenia. Odborníci preto zostavili z rôznych servisných modulov Bosch IoT Suite kompletný paket. Jedným z týchto komponentov je Bosch IoT Hub, vysoko škálovateľná služba pre priame pripojenie zariadenia alebo edge devices cez brány k Bosch IoT Suite. Podporuje pripojenie prostredníctvom štandardných aj zákazníckych protokolov. „Od zariadení po cloud môžu zákazníci s našou novou ponukou realizovať kompletné aplikácie IoT,“ vysvetľuje Ferber.

„Očakávame, že sa trh pre platformy internetu vecí bude v strednodobom horizonte konsolidovať. Z odhadovaných troch až piatich platforiem, ktoré budú prevládať, bude jedna založená na open source.“

hovorí Ferber.

Pozitívne hodnotenia analytikov

Bosch IoT Suite je založený na softvéri s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý odborníci zo spoločnosti Bosch a ďalších spoločností spoločne vyvíjajú v Eclipse IoT Working Group. Vďaka tomu je platforma pri používaní mimoriadne flexibilná. Popredná a nezávislá spoločnosť zaoberajúca sa analýzou trhu a poradenstvom pre IT spoločnosti v Európe PAC (súčasť skupiny Teknowlogy Group) hodnotí Bosch IoT Suite vo svojej súčasnej správe ako „Najlepší vo svojej triede“ na všetkých platformách IoT, ktoré sú založené na open source. „Toto vynikajúce hodnotenie pre Bosch IoT Suite nás teší,“ hovorí Ferber. „Očakávame, že sa trh pre platformy internetu vecí bude v strednodobom horizonte konsolidovať. Z odhadovaných troch až piatich platforiem, ktoré budú prevládať, bude jedna založená na open source.“

Fotografie:
2718967, #2944459, #2892370, #1856470

Kontakt pre novinárov:
Annett Fischer,
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?