Suche

Etický kódex umelej inteligencie: Bosch si stanovil zásady pre používanie umelej inteligencie

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Etický kódex umelej inteligencie: Bosch poskytuje zamestnancom zásady a zaujíma pozíciu v spoločenskej debate o umelej inteligencii.
  • Hlavné princípy: Umelá inteligencia by mala byť bezpečná, robustná a sledovateľná a človek by si mal nad umelou inteligenciu uchovať kontrolu.
  • CEO spoločnosti Bosch Volkmar Denner: „Naším cieľom je, aby ľudia našim produktom s umelou inteligenciou verili.“
  • Spolupráca a partnerstvá na posilnenie dôvery v prepojené a inteligentné produkty.

Stuttgart/Berlín – Bosch definuje etické hranice pre umelú inteligenciu (AI). Spoločnosť si teraz stanovila zásady pre používanie umelej inteligencie vo svojich inteligentných produktoch. Etický kódex umelej inteligencie spoločnosti Bosch je založený na nasledovnej zásade: Človek má mať kontrolu nad všetkými rozhodnutiami umelej inteligencie. „Umelá inteligencia by mala ľuďom slúžiť. Vďaka kódexu umelej inteligencie stanovíme našim zamestnancom jasné zásady pre vývoj inteligentných produktov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Volkmar Denner na začiatku tohtoročného stretnutia IoT sektora Bosch ConnectedWorld (BCW) v Berlíne. „Naším cieľom je, aby ľudia našim produktom s umelou inteligenciou verili.“

„Naším cieľom je, aby ľudia našim produktom s umelou inteligenciou verili.“

uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Volkmar Denner.

Umelá inteligencia je pre Bosch kľúčovou technológiou. Od roku 2025 by všetky produkty Bosch mali mať umelú inteligenciu alebo by mali byť vyvíjané alebo vyrábané s ich pomocou. Spoločnosť tvrdí, že jej produkty umelej inteligencie sú bezpečné, robustné a sledovateľné. „V prípade, že umelá inteligencia nie je pre človeka blackboxom, vzniká dôvera, ktorá sa stáva kľúčovým prvkom kvality v prepojenom svete,“ povedal Michael Bolle, CDO a CTO spoločnosti Bosch. Spoločnosť Bosch sa zaviazala vyrábať dôveryhodné produkty umelej inteligencie. Kódex vychádza z motta spoločnosti Bosch „Stvorené pre život“, ktorý spája snahu o inovácie so spoločenskou zodpovednosťou. V budúcich dvoch rokoch plánuje Bosch vyškoliť 20 000 svojich zamestnancov pre používanie umelej inteligencie. Program zahŕňa kódex umelej inteligencie pre zodpovedné používanie technológie.

Umelá inteligencia ponúka veľký potenciál

Umelá inteligencia je motorom celosvetového pokroku a rastu. Napríklad poradenská spoločnosť PwC očakáva, že hrubý domáci produkt v Číne vzrastie do roku 2030 o 26 percent, v Severnej Amerike o 14 percent a v Európe asi o 10 percent. Či už ide o mobilitu, medicínu alebo poľnohospodárstvo – v takmer všetkých oblastiach života môže technológia pomôcť prekonať výzvy ako napr. ochrana klímy a optimalizovať výsledky. Vyhodnocujú sa veľké objemy dát, algoritmy vyvodia závery a sú schopné rozhodovať. Ešte pred zavedením záväznej EÚ normy sa spoločnosť Bosch vedome zaoberá etickými otázkami, ktoré sa pri používaní novej technológie objavili. Morálnym základom pre to sú hodnoty, ktoré sú definované vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Človek si musí ponechať kontrolu

Podľa Kódexu umelej inteligencie spoločnosti Bosch nesmie umelá inteligencia rozhodovať o ľuďoch bez ľudského dohľadu. Skôr by mala ľuďom slúžiť ako nástroj. Sú možné tri scenáre. Ich spoločný menovateľ: Človek si ponecháva kontrolu nad rozhodnutiami produktov umelej inteligencie vyvinutých spoločnosťou Bosch. V prvom scenári je umelá inteligencia čistým pomocníkom – napríklad v aplikáciách na podporu rozhodovania, v ktorých sú ľudia podporovaní pri klasifikácii predmetov alebo živých bytostí (Human-in-command). V druhom scenári inteligentný systém sám prijíma rozhodnutia, ktoré však človek môže kedykoľvek zmeniť (Human-in-the-loop). Príkladom je poloautomatická jazda: Človek môže napríklad priamo zasiahnuť do rozhodnutia parkovacieho asistenta. V treťom scenári, napríklad v prípade asistenta núdzového brzdenia, stanovili odborníci určité parametre ako základ pre rozhodnutie umelej inteligencie počas vývoja inteligentného produktu, nemôžu však zasiahnuť do samotného rozhodnutia. Potom vývojár skontroluje, či stroj dodržal špecifikácie dané človekom. Ak je to nutné, môže parametre zmeniť (Human-on-the-loop).

Budovanie vzájomnej dôvery

Svojím Kódexom umelej inteligencie chce Bosch taktiež prispieť k spoločenskej debate o umelej inteligencii. „Umelá inteligencia zmení všetky oblasti života,“ povedal Denner. „Je preto nutná široká spoločenská diskusia.“ Okrem technického know-how je na vytvorenie dôvery v inteligentné systémy dôležitá taktiež úzka diskusia s politikmi, vedcami a spoločnosťou. Spoločnosť Bosch je preto zastúpená v expertnej skupine na vysokej úrovni Európskej komisie v Bruseli, ktorá sa tiež zaoberá etickým rozmerom umelej inteligencie. V globálnej sieti v súčasnosti so siedmimi závodmi a v spolupráci s University of Amsterdam a Carnegie Mellon University v Pittsburghu v USA spoločnosť taktiež robí výskum v oblasti bezpečnej a dôveryhodnej umelej inteligencie. Vo výskumnej sieti Cyber Valley v Bádensku-Württembersku je Bosch zakladajúcim členom a do výstavby centra umelej inteligencie investuje 100 miliónov eur. V blízkej budúcnosti tam bude spolupracovať približne 700 odborníkov firmy Bosch, externých výskumných pracovníkov a pracovníkov „startupov“. Digital Trust Forum, ktoré založila spoločnosť Bosch a ktorých jedenásť účastníkov sa znovu stretne na akcii Bosch ConnectedWorld 2020, je taktiež o úzkej spolupráci odborníkov z popredných medzinárodných asociácií a organizácií. „Naším spoločným cieľom je zaistiť bezpečný a dôveryhodný internet vecí,“ povedal Bolle.

Viac než 170 rečníkov a 80 vystavovateľov

Na stretnutí IoT sektora Bosch ConnectedWorld 19. a 20. februára 2020 predstaví viac než 80 vystavovateľov najnovšie trendy a vývoj v prepojenom svete. Medzi viac než 170 rečníkmi prehovorí generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Volkmar Denner a Bosch CDO/CTO Michael Bolle a zároveň Roland Busch (zástupca generálneho riaditeľa Siemens), Axel Stepken (predseda správnej rady TÜV Süd) a Scott Guthrie (výkonný viceprezident skupiny cloudu a umelej inteligencie spoločnosti Microsoft). Jadro akcie tvoria keynote prednášky, veľká výstava a hackathony. Bosch ConnectedWorld sa tohto roku koná už po siedmykrát. Je to jedno z najväčších svetových stretnutí sektora na tému Internet vecí.

Na prvý pohľad: Zásady kódexu umelej inteligencie spoločnosti Bosch:

• Každý produkt umelej inteligencie od spoločnosti Bosch by mal zodpovedať nášmu mottu Stvorené pre život, ktorý spája snahu o inovácie so spoločenskou zodpovednosťou.

• Umelá inteligencia by nemala rozhodovať o ľuďoch bez ľudskej kontroly. Umelá inteligencia by mala človeku slúžiť ako pomôcka a nástroj.

• Chceme vyvíjať bezpečné, robustné a sledovateľné produkty umelej inteligencie.

• Dôvera je jednou zo základných hodnôt našej spoločnosti. Naším cieľom je vývoj dôveryhodných produktov umelej inteligencie.

• Pri vývoji produktov umelej inteligencie dodržujeme právne požiadavky a orientujeme sa na etické zásady.

Fotografie:
#959035, #2898173, #2912520, #1402989, #988670 #2719170

Kontakt pre novinárov:
Christiane Wild-Raidt,
Telefón: +49 711 811-6283
Twitter: @WildRaidt

Tags: etika, výskum, IoT, AI

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?