Suche

Proti pandémii koronavírusu: Bosch vyvíja rýchly test COVID-19

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Spoľahlivé výsledky testov umožňujú diferenciálnu diagnostiku za menej než 2,5 hodiny

  • Generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner: „Rýchly test COVID-19 od firmy Bosch pomáha obmedziť šírenie pandémie a rýchlejšie prerušiť reťazec infekcie.“
  • Spoločnosť Bosch podporuje lekárske zariadenia, ako sú lekárske ordinácie, nemocnice, laboratóriá alebo zdravotné strediská novým rýchlym testom na COVID-19.
  • Rýchly test môže vďaka diferenciálnej diagnostike diagnostikovať desať respiračných patogénov súčasne a spĺňa požiadavky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
  • Bosch Healthcare Solutions vyvinul v spolupráci s Randox Laboratories Ltd. jeden z prvých plne automatizovaných molekulárne diagnostických testov na svete.

Stuttgart, Nemecko – Koronavírus SARS-CoV-2 predstavuje veľkú výzvu pre systémy zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke zariadenia na celom svete. Rýchla diagnostika významne prispieva k obmedzeniu rýchleho šírenia koronavírusu v mnohých krajinách. Nový plne automatizovaný rýchly test COVID-19 od spoločnosti Bosch môže zdravotníckym zariadeniam, ako sú ordinácie, nemocnice, laboratóriá a zdravotné strediská pomôcť s rýchlou diagnostikou. Rýchly molekulárny diagnostický test sa používa spolu s analyzátorom Vivalytic od spoločnosti Bosch Healthcare Solutions. „Rýchlym testom Bosch COVID-19 chce firma prispieť k čo najskoršiemu zastaveniu pandémie koronavirusu. Infikovaní pacienti môžu byť identifikovaní a izolovaní rýchlejšie,“ hovorí Dr. Volkmar Denner generálny riaditeľ spoločnosti Robert Bosch GmbH.

„Rýchly test COVID-19 od firmy Bosch pomáha obmedziť šírenie pandémie a rýchlejšie prerušiť reťazec infekcie.“

generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner

Rýchlejšia istota, pomalšie šírenie

Vďaka rýchlemu testu vyvinutému len za šesť týždňov môže byť infekcia koronavírusu SARS-CoV-2 detegovaná za menej než dve a pol hodiny - od odobratia vzorky po výsledok. Ďalšie výhody rýchleho testu: Test je možné vykonať priamo v mieste klinického ošetrenia. Preprava vzoriek, ktorá stojí drahocenný čas, je eliminovaná. Pacienti rýchlo získajú istotu o ich zdravotnom stave. Infikované osoby môžu byť okamžite identifikované a izolované. Pri súčasných testoch musia pacienti obvykle čakať na výsledok jeden až dva dni. „Čas je jedným z kľúčových faktorov v boji proti koronavírusu.“ Spoľahlivá rýchla diagnostika priamo na mieste bez čakania - to je veľká výhoda nášho riešenia, ktoré je pre nás príkladom techniky pre život,“ hovorí Denner.

Diferenciálna diagnostika: Diagnostika desiatich respiračných patogénov súčasne

Rýchly test od spoločnosti Bosch je jedným z prvých plne automatizovaných molekulárne diagnostických testov na svete, ktorý môžu priamo používať všetky zdravotnícke zariadenia. Okrem COVID-19 je možné súčasne s rovnakou vzorkou otestovať ďalších deväť respiračných ochorení, ako je chrípka A a B. „Výhoda tohto testu firmy Bosch: Diferenciálna diagnostika taktiež šetrí lekárom čas na ďalšie testy, rýchlo im poskytuje dobre podloženú diagnózu a umožňuje im rýchlejšie zahájiť vhodnú liečbu,“ hovorí Marc Meier, riaditeľ spoločnosti Bosch Healthcare Solutions GmbH. Novo vyvinutý test by mal byť k dispozícii v Nemecku od apríla, nasledovať budú ďalšie európske a mimoeurópske trhy.

Rýchly test Bosch COVID-19 je výsledkom spolupráce medzi dcérskou spoločnosťou Bosch Healthcare Solutions a severoírskou spoločnosťou v oblasti lekárskej technológie Randox Laboratories Ltd. „S naším partnerom, firmou Randox, sme dokázali tento inovatívny rýchly test vyvinúť a ponúknuť vo veľmi krátkej dobe. Spoľahlivé a bezpečné vyhodnotenie testu analyzátorom Vivalytic firmy Bosch priamo v nemocnici, laboratóriu alebo v ordinácii lekára chráni pacientov a zdravotnícky personál v maximálnej možnej miere,“ hovorí Meier. Spoločnosť v súčasnej dobe preveruje, ako môže podporiť lekárov a ošetrovateľských pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, ako je nemocnica Roberta Boscha, aby mohli byť neodkladne testovaní a zároveň aby zostali zdraví čo najdlhšie - bez rizika nákazy pre ostatných.

Ľahké použitie v mieste ošetrenia

Kazeta, ktorá už obsahuje všetky činidlá potrebné na test, sa následne vloží do analyzátoru Vivalytic. Zdravotnícky personál sa môže pri vyhodnotení venovať iným úlohám, napríklad liečbe pacientov. Manipulácia s analyzátorom Vivalytic je navrhnutá tak používateľsky prívetivo, že vyhodnotenie testu môže vykonať aj zdravotnícky personál bez špeciálneho školenia. S analyzátorom Vivalytic od spoločnosti Bosch je možné vykonať až desať testov za 24 hodín. So 100 prístrojmi je možné denne vyhotoviť až 1 000 testov. Vďaka dynamickému šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 sú laboratóriá už viac ako zaneprázdnené. Bosch pomocou Vivalytic poskytuje ďalšie testovacie kapacity.

Fotografie:

#2966042, #2966043

Kontakt pre novinárov:
Dörthe Warnk,
Tel.: +49 711 811-55508
Twitter: @d_warnk

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 percent majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?