Suche

Presná lokalizácia v budovách pomocou tlakového senzora môže zachrániť tisíce životov

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Bosch predstavuje senzor barometrického tlaku BMP390 pre smartfóny, prenosnú elektroniku a inteligentné slúchadlá

  • Najvýkonnejší na trhu vďaka bezprecedentnej presnosti a teplotnej stabilite
  • Vďaka minimálnej veľkosti ideálne vhodný pre smartfóny, prenosnú elektroniku a inteligentné slúchadlá
  • V prípade núdze umožňuje presné určenie polohy v budovách pomocou smartfónov
  • Podľa odhadov FCC môžu doplňujúce údaje o výške zachrániť až desať tisíc ľudí ročne

Presnejší, stabilnejší a výkonnejší: Spoločnosť Bosch Sensortec uvádza na trh barometrický tlakový senzor BMP390, ktorý ponúka bezprecedentnú presnosť pri určovaní výšky pomocou smartfónov, prenosnej elektroniky a inteligentných slúchadiel Vďaka vylepšenému rozlíšeniu môže nový senzor MEMS merať zmeny výšky menšie než 10 centimetrov a je o 50 percent presnejší než jeho predchodca.

„Použitie nového tlakového senzora BMP390 od spoločnosti Bosch Sensortec v smartfónoch umožňuje veľmi presnú lokalizáciu osôb v budovách. To môže v prípadoch núdze zachrániť tisíce životov.“

hovorí Dr. Stefan Finkbeiner, generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Sensortec

Presné určenie výšky pomáha lokalizovať osoby vo vnútri budov, kde nie je k dispozícii GPS signál. Doplnenie doterajších horizontálnych informácií o vertikálnej polohe umožňuje záchranárom určiť výšku od zeme a tým aj poschodie používateľov smartfónov, ktorí aktivujú tiesňové volanie. Federálny regulačný úrad Federal Communications Commission (FCC) odhaľuje, že doplňujúce výškové údaje majú potenciál zachrániť až 10 000 životov ročne a to len v Spojených štátoch.

„Použitie nového tlakového senzora BMP390 od spoločnosti Bosch Sensortec v smartfónoch umožňuje veľmi presnú lokalizáciu osôb v budovách. To môže v prípadoch núdze zachrániť tisíce životov“, hovorí Dr. Stefan Finkbeiner, generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Sensortec.

Lepšia lokalizácia tiesňových volaní

Podľa nedávno zverejnenej správy FCC budú musieť mobilní operátori v USA podľa určeného harmonogramu budúcnosti spĺňať stále viac požiadavkov na presnosť určenia polohy, vrátane polohy volajúceho. Toto rozhodnutie stanoví od roku 2021 polohovú presnosť osi Z ± 3 metre k mobilnému telefónu pre 80 percent mobilných núdzových volaní z budov. Núdzové aplikácie, ako je rozšírený systém 911 (E911) v Spojených štátoch, by mohli byť zavedené taktiež v iných regiónoch, ako je Európa alebo Ázia pre zvýšenie bezpečnosti a pocitu bezpečnosti osôb.

Spoločnosť Bosch Sensortec a NextNav LLC, poskytovateľ 3D geolokačných služieb, spoločne vyvinuli riešenie pre dôsledné a presné meranie osi Z v budovách. Riešenie pomocou smartfónu kombinuje vysokú presnosť senzorov barometrického tlaku ako je napr. typ BMP390 od firmy Bosch Sensortec s aplikáciou osi Z MBS (Metropolitan Beacon System) od NextNav pre trojrozmernú lokalizáciu.

Presnejšia navigácia a vylepšená fitness kontrola

Okrem núdzových aplikácií senzor umožňuje všeobecne presnejšiu navigáciu v interiéri, napríklad v spojení s inteligentným senzorom sledovania polohy BHI160BP od spoločnosti Bosch Sensortec. Tým optimálne dopĺňa lokalizačné technológie, ako je GPS, ktoré v tieňových prostrediach nefungujú spoľahlivo. To používateľom šetrí čas a eliminuje nepríjemné blúdenie, napríklad pri hľadaní automobilu v podzemnej garáži.

Nový BMP390 takisto podporuje pokročilé GPS aplikácie pre vonkajšiu navigáciu a funkcie pre určovanie spaľovania kalórií. S pomocou vylepšeného merania barometrického tlaku môže senzor určiť, či používateľ chodí hore alebo dolu po svahu alebo po schodoch alebo napríklad zdvíha závažie počas kondičného tréningu. Senzor pomáha presnejšie určiť spaľovanie kalórií až od 15 percent. Fitness trackery ho taktiež môžu používať na presnejší výpočet toho, koľko používateľ skutočne kráčal, behal alebo najazdil na bicykli.

Presný, stabilný a kompaktný

BMP390 dosahuje typickú relatívnu presnosť ± 0,03 hPa. Vďaka tomu senzor prevyšuje ostatné porovnateľné produkty na trhu. Typická absolútna presnosť je ± 0,5 hPa. Vysoká presnosť je výsledkom významného zlepšenia teplotnej stability, driftového správania a šumu. Senzor ponúka vysokú teplotnú stabilitu v celom rozsahu prevádzkových teplôt a tlaku od 0 do 65 °C príp. 700 až 1100 hPA, s posunom priemerného teplotného koeficientu (TCO) len ± 0,6 Pa/K. Typický šum 0,9 Pa je o 25 percent lepší než pri predchádzajúcom modeli BMP380. Senzor taktiež ponúka vysokú dlhodobú stabilitu a nízky krátkodobý a dlhodobý drift.

BMP390 je možné ľahko integrovať do prenosných zariadení, pretože meria len 2,0 mm x 2,0 mm x 0,75 mm. Nízka spotreba energie 3,2 µA pri 1 Hz (typicky) umožňuje dlhú životnosť batérie.

Dostupnosť

BMP390 je určený na veľkosériovú výrobu smartfónov, prenosnej elektroniky a inteligentných slúchadiel

YouTube: Ako tlakové čidlo funguje: Odkaz

E911: Viac informácií o aplikácii a technológii nájdete tu: Odkaz

Kontakt pre novinárov:

Silvia Mayer
Tel.: +49 7121 35-18453
Twitter: @BoschMEMS

Christian Hoenicke
Tel.: +49 7121 35-35924

Bosch Sensortec GmbH, stopercentne vlastnená dcérska spoločnosť Robert Bosch GmbH, vyvíja a uvádza na trh široké spektrum mikroelektromechanických senzorov (MEMS) a riešenia pre smartfóny, tablety, wearables, AR/VR, drony, roboty, inteligentné domácnosti a aplikácie pre Internet vecí (IoT). Produktové portfólio zahŕňa 3-osové senzory zrýchlenia, senzory rýchlosti otáčania a geomagnetické senzory, integrované 6-osové a 9-osové senzory, inteligentné senzory, senzory tlaku, vlhkosti a plynové senzory, optické mikrosystémy, ako aj príslušné softvérové riešenia. Spoločnosť Bosch Sensortec si od svojho založenia v roku 2005 vybudovala na príslušných trhoch vedúce postavenie v oblasti technológií. Od roku 1995 je spoločnosť Bosch priekopníkom a firmou s vedúcim postavením na trhu v oblasti senzorov MEMS a doposiaľ predala vyše 10 miliárd týchto senzorov. Viac ako každý druhý smartfón využíva senzor od Bosch Sensortec.

Viac informácií na www.bosch-sensortec.com alebo na twitter.com/boschMEMS.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 410 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2018). Predaj firmy za rok 2018 dosiahol hodnotu 78,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 460 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 68 700 ľudí v 130 lokalitách po celom svete.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?