Suche

Bosch predstavuje prvú úplne otvorenú kamerovú platformu

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

INTEOX posunie bezpečnostnú brandžu o krok ďalej

  • INTEOX kombinuje integrovanú umelú inteligenciu (inteligentnú video analýzu) od spoločnosti Bosch s bežne používaným otvoreným operačným systémom (OS)
  • Umožňuje inovatívne a prispôsobené riešenia zabezpečenia pridaním aplikácií, softwaru a služieb podľa potreby
  • Na základe zásad kvality Bosch

Grasbrunn, Nemecko – Bosch predstavuje INTEOX, novú kamerovú platformu, ktorá bola vyvinutá s cieľom modernizácie a rozvoja bezpečnostnej brandže. Ako prvá úplne otvorená platforma svojho druhu otvára INTEOX úplne nové príležitosti pre používateľov, systémových integrátorov a vývojárov aplikácií pre inovácie a špecifické zákaznícke úpravy bezpečnostných riešení.

Vytváranie budúcnosti bezpečnostnej brandže

V stále viac prepojenom svete otvára Internet vecí (IoT) nové príležitosti - ako pre súkromné osoby, tak aj pre spoločnosti. Toto platí aj pre bezpečnostnú brandžu. Vďaka platforme INTEOX Bosch využíva obrovský potenciál Internetu vecí: Ako úplne otvorená kamerová platforma INTEOX bezpečne kombinuje inteligentnú analýzu videa (IVA) od spoločnosti Bosch so spoločným otvoreným operačným systémom (OS) a možnosťou pridania softwarových aplikácií (Apps) podľa potreby. Výkonná platforma podporuje najnovšie technológie, ako je analýza dát založená na neurónových sieťach - ďalší krok v aplikácii strojového učenia a umelej inteligencie. INTEOX umožňuje vývojárom aplikácií a integračným partnerom vyvíjať nekomplikované a neobmedzené softwarové aplikácie založené na spoločnom programovacom jazyku a s pomocou vstavanej inteligencie.

Systémoví integrátori môžu zároveň prispôsobiť svoje bezpečnostné riešenia špecifickým a meniacim sa požiadavkám zákazníkom pridaním aplikácií kamier INTEOX. „Ako výkonné senzory s inteligentnou analýzou videa inštalovanou ako štandard poskytujú kamery INTEOX hodnotné dáta, ktoré by mohli byť vyhodnocované mnohými rôznymi spôsobmi. To má za následok množstvo inovatívnych aplikácií v bezpečnostnej brandži, vrátane tých, ktoré si ešte vôbec nevieme predstaviť. S ohľadom na bezpečnosť a ochranu dát podlieha platforma vysokým štandardom spoločnosti Bosch. Zároveň ponúka už známu vysokú kvalitu a jednoduché ovládanie,“ hovorí Michael Seiter, Senior Vice President zodpovedný za divíziu Video Systems & Solutions v obchodnej oblasti Bosch Building Technologies.

Otvorené platformy sa už osvedčili v počítačovej brandži a brandži smartfónov. Tam sú aplikácie a softwarové aplikácie nevyhnutné. Umožňujú napríklad okamžitý prístup k informáciám, okamžitú a rýchlu komunikáciu a taktiež zlepšenú produktivitu práce a zjednodušenie každodenných úloh. Tieto výhody je možné previesť aj na bezpečnostné kamery. Vďaka prístupu na otvorenú platformu môžu vývojári a integrátori teraz spolupracovať a poskytovať svojim zákazníkom riešenia šité na mieru ich potrebám.

Kamerová platforma INTEOX je základom pre celkom novú generáciu trvalo inštalovaných a pohyblivých kamier zo série MIC, AUTODOME, FLEXIDOME a DINION, podporovaných otvorenou infraštruktúrou IoT. Táto infraštruktúra IoT, ktorú vyvinula spoločnosť Security and Safety Things GmbH, spoločnosť Bosch, je založená na nasledujúcich štyroch pilieroch:

  • Otvorený operačný systém (OS) založený na Android Open Source Project, posilnený rozsiahlymi bezpečnostnými technológiami
  • Obchod s aplikáciami a prístupom k relevantným informáciám o aplikácii, prehľadom všetkých voľne dostupných aplikácií a možnosťou nákupu ďalších aplikácií, ktoré už boli vyvinuté pre všetky kamery INTEOX
  • Online portál pre vývojárov a dizajnérov aplikácií s prístupom k dátam a nástrojom na vývoj a testovanie nových aplikácií
  • Portál pre správu zariadení, ktorý poskytuje aktuálne dáta o stave zariadenia a umožňuje jednoduchú správu aplikácií

Na základe tejto infraštruktúry IoT kamery INTEOX podporujú vývojárov aplikácií, systémových integrátorov, integračných partnerov a ďalších odborníkov v oblasti bezpečnosti pri vývoji vlastných aplikácií pre zákazníka a ich integráciu do kamier INTEOX. „INTEOX bude podporovať inovácie na úrovni, ktorú dnes nemôže dosiahnuť žiadna spoločnosť. Zavedenie tejto otvorenej kamerovej platformy urýchli budúci rast celej bezpečnostnej brandže,“ hovorí Michael Seiter.

Prvé kamery založené na platforme INTEOX budú predbežne k dispozícii od júla 2020.

Kontakt pre novinárov:

Carola Hehle
Tel.: +49 89 6290-2794
Email: Carola.Hehle@de.bosch.com

Divízia Building Technologies spoločnosti Bosch je popredným svetovým dodávateľom produktov a systémov v oblasti zabezpečenia, bezpečnosti a komunikácií. Vo vybraných krajinách ponúka Bosch riešenia a služby pre zabezpečenie budov, energetickú účinnosť a automatizáciu budov. Približne 9 000 zamestnancov dosiahlo v roku 2017 tržby vo výške zhruba 1,9 miliardy eur. Hlavným cieľom tejto divízie je ochrana životov, budov a majetku. Produktové portfólio zahŕňa kamerové monitorovacie systémy, systémy detekcie neoprávneného vniknutia, detekcie požiaru a hlasové evakuačné systémy, ako aj systémy na kontrolu a riadenie prístupu. Kompletné produktové portfólio dopĺňajú profesionálne audio a konferenčné systémy na prenos hlasu, zvuku a hudby. Divízia Building Technologies vyvíja a vyrába vo svojich vlastných závodoch v Európe, Amerike a Ázii.

Viac informácií na www.boschsecurity.com.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosiahol hodnotu 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“.

Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?