Suche

Spoločnosť Bosch koncentruje kompetencie v oblasti softvéru a elektroniky do divízie so 17 000 zamestnancami

Kristína Gáliková >

X

Budúce oblasti mobility

  • Softvérovo náročné systémy pre budúce architektúry vozidiel z jedného zdroja
  • Vzniká nová divízia Cross-Domain Computing Solutions so 17 000 zamestnancami
  • Trh softvérovo náročných elektronických systémov rastie ročne približne o 15 percent
  • Bosch investuje tri miliardy eur ročne do kompetencie v oblasti automobilového softvéru

Stuttgart, Nemecko – Auto sa v súčasnej dobe mení predovšetkým z hľadiska softvéru a elektroniky. Očakáva sa, že do roku 2030 trh softvérovo intenzívnych elektronických systémov porastie približne o 15 percent ročne. Spoločnosť Bosch chce ďalej rozširovať svoje popredné postavenie na tomto trhu, a preto zakladá novú divíziu „Cross-Domain Computing Solutions“. Súčasní aj noví zákazníci budú od začiatku roku 2021 dostávať elektronické systémy a vhodný softvér pre všetky oblasti vozidiel od približne 17 000 zamestnancov novej divízie. „Už teraz obsahujú vozidlá okolo 100 miliónov riadkov softvérového kódu. Len spoločnosť s rozsiahlymi znalosťami v oblasti elektroniky a softvéru bude schopná formovať budúcnosť mobility“, hovorí Dr. Stefan Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH a riaditeľ obchodnej oblasti Mobility Solutions.

Už teraz obsahujú vozidlá okolo 100 miliónov riadkov softvérového kódu. Len spoločnosť s rozsiahlymi znalosťami v oblasti elektroniky a softvéru bude schopná formovať budúcnosť mobility.

hovorí Dr. Stefan Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH a riaditeľ obchodnej oblasti Mobility Solutions

Trend smerom k stále sofistikovanejšej elektronike a softvéru sa zrýchľuje. V dôsledku toho sa významne zvyšuje komplexita vývoja vozidiel. Cieľom novej divízie je zredukovať túto komplexitu pomocou komplexných softvérových a elektronických riešení. Nové funkcie vozidla by sa navyše mali v budúcnosti oveľa rýchlejšie dostať na cestu. Na tento účel spoločnosť do novej jednotky združuje pracovníkov z vývoja softvéru, elektriny a elektroniky z oblastí asistencie vodiča a automatizovanej jazdy, Car Multimedia a elektroniky pohonov a Body Electronics. „Bosch je priekopníkom v automobilovej elektronike a už dlhú dobu je aj softvérovou spoločnosťou. Sme predurčení na to, aby sme v našej novej oblasti úspešne pokračovali v digitalizácii vozidiel“, hovorí Hartung.

V budúcnosti bude softvér rozhodujúcim spôsobom určovať schopnosti a vlastnosti vozidiel. Vďaka nemu sú autá čoraz inteligentnejšie a softvér poskytuje vodičom hmatateľnú pridanú hodnotu.

hovorí Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH

Softvér hrá v aute budúcnosti kľúčovú úlohu

Pred desiatimi rokmi malo auto cca desať miliónov riadkov softvérového kódu. Softvér automatizovaných vozidiel ale bude mať medzi 300 a 500 miliónmi riadkov kódu. Pre predstavu: Jeden milión riadkov kódu zodpovedá približne 18 000 tlačeným stránkam textu. „V budúcnosti bude softvér rozhodujúcim spôsobom určovať schopnosti a vlastnosti vozidiel. Vďaka nemu sú autá čoraz inteligentnejšie a softvér poskytuje vodičom hmatateľnú pridanú hodnotu“, hovorí Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Bosch ako technologická a servisná spoločnosť identifikovala veľmi skoro strategický význam softvéru vozidiel a sama ho vyvíja už asi štyri desaťročia – s aktuálnymi investíciami vo výške 3 miliárd EUR ročne. Tradičný vývoj softvéru v jednotlivých nezávislých oblastiach však stále viac naráža na svoje limity. Preto spoločnosť Bosch združuje svoje silné stránky vo vývoji automobilového softvéru do riešenia Cross-Domain Computing Solutions. „Dodanie softvéru z jedného zdroja je našou odpoveďou na obrovskú výzvu stále väčšej digitalizácie automobilov“, hovorí Kröger. Ten je zodpovedný za novú divíziu, v ktorej bude v budúcnosti vyvíjaný ako základný softvér pre počítače a riadiace jednotky vozidiel, tak aj softvér pre funkcie vozidla – od parkovacieho asistenta a systému varovania pred vybočením z jazdného pruhu až po streamovanie hudby. Vďaka tomu budú nové funkcie v budúcnosti používateľom dostupné oveľa rýchlejšie a prostredníctvom aktualizácie softvéru. Výrobcovia vozidiel tak môžu svojim zákazníkom ponúknuť presvedčivý zážitok z vozidla z jedného zdroja.

Aktívne utváranie zmien v elektronike vozidla

Súbežne s komplexným vývojom softvéru Bosch intenzívne pracuje na tom, aby bola elektrická a elektronická (E/E) architektúra vozidiel pripravená na budúcnosť. Spoločnosť preto združuje vývoj počítačov vozidiel, riadiacich jednotiek a senzorov do svojej novej jednotky. Ich hladká interakcia bude v budúcnosti rozhodujúca. „Hlavnou úlohou Cross-Domain Computing Solutions bude zvládnuť komplexitu a čo najvyššiu bezpečnosť elektronických systémov“, hovorí Kröger. Spoločnosť Bosch kladie veľký dôraz na vysoko výkonné počítače ako technický základ pre digitalizáciu moderných vozidiel. Združujú stále komplexnejšie funkcie vo všetkých oblastiach vozidla a preberajú úlohy jednotlivých riadiacich jednotiek. „V súčasných prémiových vozidlách je inštalovaných viac ako 100 jednotlivých riadiacich jednotiek, a v malých vozidlách je ich dnes 30 až 50. Pomocou vysoko výkonných počítačov je možné tento počet v budúcnosti výrazne znížiť“, vysvetľuje Kröger. Vďaka tomu, že sa tieto počítače vozidiel pre funkciu kokpitu a prepojenia, asistenčné systémy vodiča a automatizovanej jazdy a pohon teraz vyvíjajú v jednej divízii, vzniká konzistentná IT architektúra pre celé vozidlo. Tá zaisťuje bezproblémovú súhru elektrických a elektronických súčiastok. Okrem toho Bosch realizuje cenné synergie.

Dynamická zmena smerom k stále rozsiahlejšej digitalizácii vozidiel bude zásadným spôsobom utvárať novú divíziu. Vďaka našej novej štruktúre sme teraz lepšie schopní splniť meniace sa požiadavky trhu a našich zákazníkov.

hovorí Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH

Bližšie k trhu a zákazníkom

Vďaka Cross-Domain Computing Solutions bude spoločnosť Bosch v budúcnosti ponúkať zákazníkom elektroniku a softvér vozidiel z jedného zdroja. „Dynamická zmena smerom k stále rozsiahlejšej digitalizácii vozidiel bude zásadným spôsobom utvárať novú divíziu. Vďaka našej novej štruktúre sme teraz lepšie schopní splniť meniace sa požiadavky trhu a našich zákazníkov“, vysvetľuje Kröger. Od začiatku roku 2021 sa celá divízia Car Multimedia a ďalšie produktové jednotky divízií Powertrain Solutions, Chassis Systems Control a Automotive Electronics, ktoré vyvíjajú komplexné softvérovo náročné elektronické systémy, spoja pod jednu strechu v Cross-Domain Computing Solutions. Nová divízia bude zamestnávať približne 17 000 ľudí vo viac ako 40 závodoch a vo viac ako 20 krajinách. Detaily budúcej organizácie budú vypracované za účasti zodpovedných zástupcov zamestnancov.

Združovanie výrobných kompetencií

Už v apríli 2020 Bosch zlúčil celú výrobu elektroniky obchodnej oblasti Mobility Solutions. Divízia Automotive Electronics teraz koordinuje výrobu riadiacich jednotiek a počítačov vozidiel vo všetkých oblastiach vozidla. Vďaka tomu spoločnosť tiež realizuje synergie vo výrobe. V novej výrobnej sieti pracuje cca 21 000 zamestnancov v 21 závodoch a 14 krajinách.

Kontakt pre novinárov:

Annett Fischer
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett_Fischer

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 60 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?