Suche

Tlačová informácia #Udržateľnosť
Zdieľať tlačovú informáciu

Klimatická neutralita: Bosch rozširuje napájanie obnoviteľnými energiami

Boli uzavreté tri dlhodobé zmluvy na fotovoltaickú elektrinu

  • Strategický kurz: Bosch pokračuje v plnení cieľov ochrany klímy aj napriek záťaži spôsobenej koronavírusovou pandémiou
  • Zvyšovanie opatrení: Bosch pokračuje v zlepšovaní ekologickej kvality svojej CO₂ neutrality
  • „New Clean Power“: Dlhodobé zmluvy s RWE, Statkraft a Vattenfall
  • Vlastná výroba elektrickej energie: V roku 2019 spoločnosť Bosch nainštalovala 18 nových zariadení s ročnou výrobnou kapacitou 22 000 megawatthodín

Kristína Gáliková >

X

Stuttgart, Nemecko – Obnoviteľné energie sú jedným z centrálnych riešení na ceste ku klimatickej neutralite. Bosch preto rozširuje svoju vlastnú výrobu energie vo svojich závodoch a stane sa dlhodobým odberateľom obnoviteľnej elektriny z novo vybudovaných veterných a solárnych parkov. Za týmto účelom uzatvára technologická a servisná spoločnosť tri exkluzívne zmluvy na fotovoltaickú elektrinu s poskytovateľmi RWE, Statkraft a Vattenfall. Navzdory súčasnej obtiažnej situácii v dôsledku koronavírusovej pandémie Bosch naďalej dôsledne sleduje svoje ambiciózne plány na ochranu klímy: „Zmena klímy sa nezastaví – my taktiež nie. Do konca roka dosiahneme náš ambiciózny cieľ nezanechávať žiadnu uhlíkovú stopu,“ povedal Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Všetkých 400 závodov spoločnosti Bosch po celom svete potom bude uhlíkovo neutrálnych – nemecké závody sú už od konca roku 2019. „Naše úsilie o energetický prechod bude pokračovať aj po roku 2020. Investície do obnoviteľných zdrojov energie sú toho dôkazom,“ dodal Denner a vysvetlil, že ochrana klímy je nákladná, ale nerobiť nič by bolo drahšie – hlavne preto, že investície do energetickej efektivity vedú taktiež k úsporám nákladov.

Zmena klímy sa nezastaví – my taktiež nie. Do konca roka dosiahneme náš ambiciózny cieľ nezanechávať žiadnu uhlíkovú stopu.

povedal Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch

Bosch pokračuje v zlepšovaní ekologickej kvality svojej CO₂ neutrality

Aby bola CO2 neutralita možná, investuje spoločnosť Bosch okrem dodávok energie z obnoviteľných zdrojov do energetickej účinnosti svojich vlastných závodov. Spoločnosť plánuje postupne zvyšovať ekologickú kvalitu svojej CO₂ neutrality stupňovaním týchto dvoch opatrení do roku 2030. Ako krátkodobé efektívne riešenie nakupuje spoločnosť Bosch taktiež ekologickú elektrinu z existujúcich elektrární a prostredníctvom vybraných opatrení na ochranu klímy plne kompenzuje nevyhnutné emisie CO2. „Podiel kompenzácií CO2 bude v roku 2020 výrazne nižší, než bolo plánované. V zlepšovaní kvality našich opatrení postupujeme rýchlejšie, než sme očakávali,“ povedal Denner. Spoločnosť Bosch plánuje výrazne zvýšiť podiel obnoviteľných energií na spotrebe. K dosiahnutiu tohto zámeru prispievajú tri nové dlhodobé zmluvy na fotovoltaickú elektrinu a posúvajú energetický prechod vpred. Celkom spoločnosť Bosch v roku 2019 vyprodukovala celosvetovo okolo 1,94 miliónov ton CO2 (Scope 1+2) – približne o tretinu menej než v predchádzajúcom roku.

100 000 megawatthodín z nových fotovoltaických parkov

Zmluvní partneri RWE, Statkraft a Vattenfall dodávajú energiu spoločnosti Bosch výhradne z novo vybudovaných zariadení. Elektrina z fotovoltaických parkov bez dotácií troch poskytovateľov je prenášaná verejnou rozvodnou sieťou do závodov spoločnosti Bosch v Nemecku a tam je spotrebovávaná. Od roku 2021 to bude ročne celkovo viac ako 100 000 megawatthodín – to predstavuje ročnú spotrebu elektriny až 30 000 súkromných domácností alebo 70 percent spotreby elektriny v závode Bosch Feuerbach. Pri optimálnych fotovoltaických podmienkach je maximálna výrobná kapacita dostatočná na pokrytie všetkých požiadavkov na elektrinu závodov Feuerbach, Homburg a Bamberg súčasne aspoň na niekoľko hodín. Dlhodobé zmluvy nahradzujú časť nákupu zelenej elektriny spoločnosti Bosch z existujúcich regeneratívnych zariadení a sú uzavreté na 12 až 16 rokov. Dodávky od spoločnosti Statkraft začali v máji.

Skupina Bosch taktiež usiluje o takéto dlhodobé zmluvy aj mimo Nemecko. Napríklad v Mexiku spoločnosť pokrýva až 80 percent svojich potrieb elektriny pomocou „New Clean Power“. Mnoho závodov Bosch tam dostáva elektrinu z novej veternej farmy postavenej energetickou skupinou Enel, ktorá ročne produkuje približne 105 000 megawatthodín. Spolupráca so spoločnosťou Enel bola uzavretá na 15 rokov.

Naše úsilie o energetický prechod bude pokračovať aj po roku 2020. Investície do obnoviteľných zdrojov energie sú toho dôkazom.

povedal Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

Zo solárov na vodík: Pokrytie energetických potrieb vlastnou elektrinou

Okrem exkluzívneho nákupu z obnoviteľných zdrojov energie posilňuje Bosch taktiež zásobovanie z vlastných zdrojov elektrickej energie: Spoločnosť v súčasnosti produkuje cca 60 000 megawatthodín ročne z takmer 50 fotovoltaických systémov vo svojich vlastných závodoch. Najväčšie zariadenie tohto typu v indickom automobilovom priemysle bolo vybudované v závode Bosch v indickom Nashiku. Celkovo sa očakáva, že objem výroby obnoviteľnej elektriny do roku 2030 vzrastie na 400 000 megawatthodín. Dokončenie fotovoltaického systému v závode Bosch Hemaraj v Thajsku s ročnou výrobou elektriny 1 300 megawatthodín je plánované na koniec roku 2020.

Bosch taktiež realizuje projekty na výrobu energie v oblasti vodnej energie a biomasy. Súčasťou dodávok energií sú taktiež nové prístupy, ako je teplo a elektrina z vodíka. V minulom roku boli v závodoch v Homburgu a Bambergu uvedené do prevádzky prototypy stacionárnych palivových článkov vyvinuté spoločnosťou Bosch. Palivový článok teraz pokrýva špičkový dopyt po elektrickej energii. V Salzgitteri spolupracuje Bosch s Fraunhofer inštitútom a ďalšími miestnymi spoločnosťami pri založení centra pre vodík podporovaného mestom a štátom Dolné Sasko, tzv. vodíkového kampusu. Koncom júna bolo v školiacom stredisku Bosch vo Wernau uvedené do prevádzky pilotné zariadenie palivových článkov na báze SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). V Durynsku vzniká vzorový projekt: Do roku 2022 chce závod Bosch v Eisenachu pokrývať svoju potrebu elektriny pomocou dodávok vlastnej elektrickej energie z fotovoltaických systémov a výhradného nákupu elektriny z veternej energie a minimalizovať ho pomocou sofistikovaného riadenia energie založeného na umelej inteligencii.

Kontakt pre novinárov:

Agnes Mazzei
Tel.: +49 711 811 38140
Twitter: @AgnesMazzei

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 420 300 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Za rok 2022 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 88,4 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 84 800 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?