Suche

Tlačová informácia #Udržateľnosť
Zdieľať tlačovú informáciu

CO₂ poradenstvo: Bosch podporuje výrobné spoločnosti na ich ceste ku klimatickej neutralite

Bosch multiplikuje angažovanosť v oblasti ochrany klímy pomocou know-how a inovatívnej techniky

  • Bosch odovzdáva skúsenosti: Nová jednotka Bosch Climate Solutions podporuje zákazníkov pri redukcii CO₂.
  • Energetická efektivita sa oplatí: V roku 2019 spoločnosť Bosch spúšťa na celom svete viac ako 1 000 projektov a dosahuje úsporu zhruba 210 000 megawatthodín.
  • Bosch ponúka technológie pre životné prostredie: Inteligentné riešenia prispievajú k produkcii šetriacej zdroje.

Kristína Gáliková >

X

Stuttgart, Nemecko – Bosch radí spoločnostiam, ako sa stať klimaticky neutrálnymi, a preto v polovici roku založil spoločnosť Bosch Climate Solutions. Týmto spôsobom odovzdáva technologická a servisná spoločnosť svoje znalosti a skúsenosti z vlastnej CO2 neutrality a ďalších celosvetovo realizovaných projektov. Dopyt v tomto odvetví existuje: Podľa aktuálnej štúdie uviedlo 77 percent opýtaných spoločností v Nemecku zníženie emisií CO2 ako dôležitý cieľ, ale len 16 percent zaviedlo opatrenia pre klimatickú neutralitu (zdroj: Boston Consulting Group). Bosch bude prvá globálne priemyslová spoločnosť, ktorá bude do konca roku 2020 plne klimaticky neutrálna. Viac ako 400 pobočiek po celom svete už nebude zanechávať uhlíkovú stopu, od konca roku 2019 sú všetky pobočky Bosch v Nemecku uhlíkovo neutrálne. „Riešenie zmeny klímy je úlohou spoločnosti ako celku. Chceme, aby ochrana klímy bola technicky možná a ekonomicky užitočná,“ hovorí Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva Robert Bosch GmbH. Na dosiahnutie tohto cieľa spolieha Bosch na rôzne riešenia – od zlepšenia energetickej účinnosti zariadenia budov, cez výrobu vlastnej elektriny, až po technické riešenia pre výrobu šetriacu zdroje. Pre Dennera je zrejmé: „Ak chcete byť ekonomicky úspešní, musíte jednať udržateľne.“

Riešenie zmeny klímy je úlohou spoločnosti ako celku. Chceme, aby ochrana klímy bola technicky možná a ekonomicky užitočná.

hovorí Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva Robert Bosch GmbH

Bosch vyvíja individuálne koncepty redukcie CO2 pre spoločnosti

Zmena klímy je pre ľudstvo najväčšou výzvou. Priemysel je po energetike druhým najväčším zdrojom emisií. Len v Nemecku predstavuje priemysel viac ako pätinu celkových emisií oxidu uhličitého. Bosch rieši súvisiace výzvy s vysokým nasadením. Na základe vlastných skúsenosti podporuje spoločnosť Bosch Climate Solutions ďalšie spoločnosti na ich ceste ku zdroje šetriacej a klimaticky neutrálnej výrobe a prevádzke. Základom sú skúsenosti z viac ako 1 000 projektov energetickej efektivity a virtuálny tím zložený z viac ako 1 000 odborníkov spoločnosti Bosch. „Bosch Climate Solutions podporuje ostatné spoločnosti pomocou rozsiahlych priemyslových znalostí na ich individuálnej ceste ku klimatickej neutralite. „Ochranu klímy šírime nad rámec našej vlastnej spoločnosti,“ hovorí Dr. Christian Fischer, ktorý vedie obchodnú oblasť Energy and Building Technology. Do tejto obchodnej oblasti patrí aj nová poradenská firma. Experti do štyroch dní urobia CO2 audit a dodajú prvý Master plán. Podrobný koncept znižovania CO2 je k dispozícií do troch mesiacov. Rovnako ako vo svojej vlastnej klimatickej neutralite zaujíma Bosch taktiež komplexný prístup a poradenstvo. Patria sem opatrenia na zvyšovanie energetickej efektivity, rozširovanie dodávok obnoviteľných energií, nákupu zelenej elektriny a kompenzáciám za CO2 emisie, ktoré nie je možné eliminovať. „Bosch radí pri plánovaní, výbere a implementácii vhodných riešení z ekologického a ekonomického hľadiska. Dopyt tu je, záujem je veľký,“ hovorí Donya-Florence Amer, generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Climate Solutions. Boli získaní prví zákazníci a prvé projekty už boli úspešne dokončené.

Napríklad technologická spoločnosť Prettl, s podporou spoločnosti Bosch Climate Solutions, vypracovala individuálny koncept redukcie CO2. „Analýza scenárov ukázala náš manévrovací priestor v technických a ekonomických podmienkach a umožnila nám definovať si vlastnú cestu ku znižovaniu CO2,“ hovorí Manuel Schmuker, COO spoločnosti PRETTL Beteiligungs Holding GmbH. „V tomto krátkom časovom období a pri tejto kvalite by nám trvalo roky, než by sme dosiahli porovnateľný výsledok.“

Prehodnotenie sociálnych konvencií: Menej je viac

„Ak chcete zastaviť zmenu klímy, musíte prehodnotiť zásady.“ A menej je často viac. „My v spoločnosti Bosch postupujeme dopredu rýchlo,“ hovorí Denner. Do roku 2030 chce Bosch dosiahnuť úsporu energie 1,7 terawatthodiny ročne, čo je viac ako pätina súčasnej ročnej spotreby. Za týmto účelom bude spoločnosť v nasledujúcich desiatich rokoch investovať približne jednu miliardu eur do energetickej účinnosti svojich budov a systémov. Len v roku 2019 spoločnosť Bosch spustila na celom svete viac ako 1 000 projektov a dosiahla úsporu zhruba 210 000 megawatthodín. To predstavuje ročnú spotrebu elektriny až 65 000 nemeckých domácností.

Bosch radí pri plánovaní, výbere a implementácii vhodných riešení z ekologického a ekonomického hľadiska. Dopyt tu je, záujem je veľký.

hovorí Donya-Florence Amer, generálny riaditeľ spoločnosti Bosch Climate Solutions

Znižovanie spotreby energie pomocou efektivity a inteligencie

Prepojená výroba významne prispieva ku zlepšeniu energetickej účinnosti. Vo viac ako 100 závodoch a lokalitách po celom svete už Bosch využíva energetickú platformu vlastného portfólia Priemysel 4.0. Inteligentné algoritmy pomáhajú predikovať trendy v spotrebe energie a vyhýbať sa špičkovému zaťaženiu alebo detegovať a opravovať odchýlky vo vzoroch spotreby strojov. To pomáha ďalej znižovať emisie oxidu uhličitého v továrniach, napríklad v hlavnom závode Priemyslu 4.0 v Homburgu, o dobrých desať percent počas dvoch rokov. Aby bola zaistená transparentnosť, musia byť stroje schopné pracovať v rámci Priemyslu 4.0. Ale veľa zariadení sa doposiaľ v digitálnom veku nenachádza. „Cieľom musí byť rozšírenie Priemyslu 4.0, aby sa rozvinul jeho plný potenciál. Prepájanie nie je samoúčelné, ale je predpokladom pre efektívnu výrobu šetrnú ku zdrojom a ku klíme,“ hovorí Rolf Najork, ktorý je zodpovedný za obchodnú oblasť Priemyslová technika vo vedení spoločnosti Bosch. Retrofit môže pomôcť aktualizovať systémy na stav aktuálnej techniky. Bosch preto dodatočne vybavuje stroje modernými komunikačnými rozhraniami a senzormi a pripája ich k softwaru IoT-Gateway spoločnosti Bosch Rexroth. Vďaka prenášaným dátam, ako je teplota, tlak a spotreba stlačeného vzduchu, môžu prevádzkovatelia identifikovať a odstrániť slabiny a znížiť spotrebu energie.

Nové technológie pre zdroje šetriacu výrobu

Pre spoločnosť Bosch je energetická efektivita kľúčovým kritériom taktiež pri vývoji strojov a zariadení. Príklad: CytroBox od firmy Bosch Rexroth. Prepojený hydraulický agregát sa používa vtedy, keď je vyžadovaná robustnosť a musí byť vynaložená veľká sila, napríklad pri tvarovaní plechu. Preddefinované regulátory v pohonoch čerpadiel s premennými otáčkami upravujú potrebu energie CytroBox podľa aktuálnej potreby. Rýchlosť je tak pri súčasnej úspore energie pri čiastočnom alebo pri nulovom zaťažení znižovaná, resp. zvyšovaná pri plnom zaťažení. Táto flexibilita ušetrí až 80 percent energie v porovnaní s agregátmi s konštantným pohonom. Nové prístupy v riadiacej technike taktiež prispievajú ku zdroje šetriacej výrobe. Kompaktnejšie stroje a zariadenia, menej hardwaru – to umožňuje ctrlX Automation od spoločnosti Bosch Rexroth. „Naša nová riadiaca technika je revolučná. Spájame odborné znalosti v oblasti hardwaru a softwaru a prinášame na trh určitý druh smartfónu pre výrobu, ktorý je možné ovládať intuitívne a flexibilne,“ hovorí Najork. Vďaka ctrlX Automation je celkový objem všetkých súčastí automatizácie znížený až na 50 percent a pohony vážia až o tretinu menej. Čím ľahší je hardware, tým menej hnacieho výkonu je treba a tým menej energie systém spotrebováva. Okrem toho spoločnosť Bosch ponúka riešenia pre používanie klimaticky neutrálnych palív v priemyslových procesoch, ako je výroba pary alebo procesného tepla: Takmer všetky priemyselné kotly od firmy Bosch Thermotechnik je možné dovybaviť na prevádzku s vodíkom, zelenými palivami alebo hybridnú prevádzku s obnoviteľnou elektrinou. V prípade potreby dodáva spoločnosť Bosch nové kotly priamo ako „hydrogen-ready“.

Ďalšie informácie:

Informačný list: Ako továrne Bosch podporujú ochranu klímy

Infografika: Klimaticky šetrná výroba – pohľad na továreň zajtrajška

Kontakt pre novinárov:

Prepojená výroba:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811 58178
Twitter: @BoschPresse

Udržateľnosť:

Agnes Mazzei
Tel: +49 711 811 38140
Twitter: @AgnesMazzei

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 420 300 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Za rok 2022 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 88,4 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 84 800 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?