Suche

Tlačová informácia #Prepojená mobilita

Virtuálny spolujazdec pre väčšiu bezpečnosť v premávke nákladných vozidiel

Výskumný projekt zameraný na vývoj asistenta pozornosti a aktivity pre automatizovanú jazdu

  • Prerušiť monotónnosť počas jazdy, udržať pozornosť, zabrániť nehodám.
  • Zaistiť dokonalú interakciu medzi vodičom a nákladným vozidlom pri automatizovanej jazde.
  • Zvýšiť prijatie automatizácie medzi vodičmi nákladných vozidiel.
  • Bosch ako vedúca spoločnosť konzorcia vo verejne financovanom projekte s partnermi Volkswagen, MAN Truck & Bus, Univerzita Stuttgart (Universität Stuttgart), Vysoká škola médií (Hochschule der Medien), Spiegel Institute a CanControls.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Sttutgart, Nemecko – Nákladné automobily sú chrbtovou kosťou logistiky. Tri štvrtiny všetkého tovaru v Nemecku sú prepravované po ceste. Časový tlak, dlhá pracovná doba a monotónna jazda v kolónach sú súčasťou každodenného života za volantom nákladného vozidla. Ak je pozornosť vodiča rozptýlená, je unavený alebo reaguje príliš neskoro, môžu byť následky veľmi vážne. Funkcie automatizovanej jazdy sú kľúčom k zabráneniu nehodám a nebezpečným situáciám. „Varujú a podporujú vodičov v kritických situáciách a môžu prevziať stále pribúdajúci počet monotónnych a únavných úloh. Človek pritom zostáva nenahraditeľný v ďalších fázach automatizácie a v prípade potreby musí byť schopný prevziať riadenie. Výskumný projekt „Používateľsky optimalizovaná technológia pre automatizovanú jazdu“ (Tango) riešil v posledných troch a pol rokoch ako zdokonaliť interakciu medzi vodičom a nákladným vozidlom.

Dôraz bol kladený na riešenia pre čiastočne a podmienene automatizovanú jazdu (SAE level 2 a SAE level 3). Výsledkom je prototyp „asistenta pozornosti a aktivity“ – virtuálneho spolujazdca, ktorý udržuje pozornosť vodiča, pôsobí proti únave a robí jazdu čo najpríjemnejšou. Okrem spoločnosti Bosch ako vedúceho konzorcia sa na projekte podieľali spoločnosti Volkswagen, MAN Truck & Bus, Univerzita Stuttgart (Universität Stuttgart), Vysoká škola médií (Hochschule der Medien), Spiegel Institut a CanControls. Projekt bol podporený Spolkovým ministerstvom hospodárstva a energetiky čiastkou takmer päť miliónov eur.

Úroveň asistencie, jazdná situácia a stav vodiča v kocke

„V budúcnosti sa budú striedať fázy manuálnej a automatizovanej jazdy, kedy si budú vozidlo a vodič odovzdávať volant ako pri štafetových pretekoch,“ vysvetľuje vedúci projektu spoločnosti Bosch Michael Schulz. „Pri čiastočne automatizovanej jazde podľa SAE level 2 musí byť vodič schopný kedykoľvek prevziať riadenie, v SAE level 3 je vodič upozornený iba na niektoré situácie, a to za pomoci asistenta riadenia. Cieľom je udržiavať vodiča vždy v takom stave, aby toho bol schopný.“

Tu prichádza k slovu asistent pozornosti a aktivity. V závislosti na úrovni asistencie, stavu vodiča a na tom, čo mu aktuálna jazdná situácia umožňuje, môže vodičovi poskytovať rôzne vedľajšie činnosti: od počúvania hudby a audiokníh cez čítanie e-mailov, chatovania a písania správ, sledovanie filmov, plánovania dňa a trasy až po fitness cvičenie. K tomu musí systém nielen spoľahlivo rozpoznať aktuálnu jazdnú situáciu, ale musí taktiež vnímať a správne interpretovať aktuálny stav vodiča. Či už je napríklad unavený alebo nesústredený.

Za týmto účelom boli vo výskumnom projekte na sledovanie vnútorného priestoru použité senzory a kombinované s metódami umelej inteligencie. Kamery detegujú, či sa vodičovi zatvárajú oči, či veľmi často žmurká, stráca zo zorného uhla vozovku alebo či sa mu hlava od únavy nakláňa do strany. Inteligentné algoritmy obrázky vyhodnotia, interpretujú ich a v prípade potreby zahája protiopatrenia: od varovania cez ponuku vedľajšej aktivity až po aktívny zásah, napríklad brzdenie.

Vývoj sa zameriava na potreby užívateľa

Výskumníci sprevádzali vodičov nákladných vozidiel na ich cestách, pýtali sa na ich skúsenosti, hodnotili online denníky, aby zistili príčiny únavy a rozptýlenia a presne zaznamenávali požiadavky na asistenta pozornosti aktivity a medzistupne vývoja porovnávali s testovanými osobami a vykonávali úpravy. Pritom boli používané jazdné simulátory aj testovacie jazdy v testovacom vozidle a dokonca aj malé kúzlo: Nákladné vozidlo s pravostranným riadením sa na mieste spolujazdca vybavilo rovnakými komponentami, ktoré sa bežne nachádzajú na mieste vodiča. Teda volantom, brzdou, plynovým pedálom a všetkými potrebnými ovládacími a zobrazovacími prvkami. S týmto prístupom známym ako „Čarodejník z krajiny Oz“ („Wizard of Oz“) je možné simulovať automatizačnú funkciu a skúmať správanie používateľov za reálnych podmienok.

„Zámerne sme našu prácu zamerali na užívateľa a jeho požiadavky,“ hovorí Schulz. Východiskom bolo to, že automatizovaná jazda sa medzi vodičmi nákladných vozidiel často stretáva s výhradami, pretože je táto technológia spojená s predsudkami a obavami o ich prácu. Výsledkom je, že súčasné asistenčné systémy nie sú vždy používané alebo sú zámerne vypínané. Získanie bezpečnosti bolo identifikované v projekte ako najsilnejší argument pre zvýšenie automatizácie. Svoju úlohu ale hrá aj pohodlie a uvoľnenejšia jazda.

Uplatňovanie poznatkov pre budúci vývoj – taktiež v osobných vozidlách

V tejto súvislosti bola zvláštna pozornosť venovaná spojeniu človek-stroj (HMI). „V budúcnosti musí vozidlo komunikovať so svojím vodičom a stať sa jeho partnerom,“ hovorí Schulz. „Dokonalá interakcia v tíme vodič-vozidlo vyžaduje intuitívne, príjemné a jednoduché ovládanie.“ Výsledkom prototypu bol ovládací panel skladajúci sa z niekoľkých displejov, ktoré kombinujú vizuálne, akustické a haptické prvky a vizualizujú asistenta pozornosti a činnosti ako avatara. Poznatky z výskumného projektu budú začlenené do ďalšieho vývoja v oblastiach, ako je monitorovanie vnútorného priestoru, systémy automatizovanej jazdy a zábavy. Môžu byť použité nielen v nákladných, ale aj v osobných vozidlách – aby sa aj tam ďalej zvyšovala bezpečnosť cestnej premávky.

Webové stránky projektu s výsledkami: www.projekt-tango-trucks.com

Účastníci projektu:

Robert Bosch GmbH (vedúca spoločnosť konzorcia)
Volkswagen AG
MAN Truck & Bus SE
Univerzita Stuttgart, Inštitút konštrukčnej techniky a technického dizajnu
Vysoká škola médií, Stuttgart
Spiegel Institut Mannheim GmbH & Co. KG
CanControls GmbH

Kontakt pre novinárov:

Caroline Schulke
Tel.: +49 711 811-7088
Twitter: @BoschPresse

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 60 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?