Suche

Tlačová informácia #Výskum

Nový rýchlotest na koronavírus od spoločnosti Bosch prináša spoľahlivé výsledky už za 39 minút

Najrýchlejší PCR test na SARS-CoV-2 na svete

  • Rýchlotest vhodný najmä na decentralizované použitie v mobilných testovacích centrách.
  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner: „Teraz sme schopní dať ľuďom istotu ešte rýchlejšie.“
  • Test od spoločnosti Bosch má senzitivitu 98 percent a špecificitu 100 percent.
  • Od začiatku októbra je taktiež možné súčasné testovanie piatich osôb pomocou jednej testovacej kazety.
  • Bosch pracuje na ďalšom zrýchlení testu.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Bosch vyvinul nový rýchlotest pre svoj analyzátor Vivalytic na detekciu patogénu SARS-CoV-2. Výsledok testu je tak spoľahlivo určený za 39 minút – v súčasnej dobe na svete neexistuje žiadny rýchlejší test založený na polymerázovej reťazovej reakcii (PCR). Nový rýchlotest od spoločnosti Bosch je okrem iného určený na decentralizované použitie v mobilných testovacích centrách na diaľničných čerpacích staniciach alebo na letiskách. Testované osoby môžu získať spoľahlivý výsledok priamo na mieste odberu vzorky. Test s označením CE je teraz k dispozícii v Európe a pomáha eliminovať karanténu, uľavuje laboratóriám a zvyšuje bezpečnosť práce a cestovania: „Jedným z kľúčových faktorov v boji proti koronavírusovej pandémii je rýchle zistenie zdrojov infekcie. Po uvedení prvého testu pre nás bolo dôležité poskytnúť ľuďom ešte rýchlejší testovanie,“ hovorí Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. „Sme takto schopní dať ľuďom istotu ešte rýchlejšie,“ pokračoval Denner.

Jedným z kľúčových faktorov v boji proti koronavírusovej pandémii je rýchle zistenie zdrojov infekcie. Po uvedení prvého testu pre nás bolo dôležité poskytnúť ľuďom ešte rýchlejší testovanie.

Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch

Vývoj nového testu Bosch PCR Singleplex je súčasťou výskumného a vývojového projektu spolufinancovaného Spolkovým ministerstvom školstva a výskumu. Spolková ministerka pre výskum Anja Karliczek vysvetľuje: „Je pre mňa dôležité, aby mali ľudia vo svojom zdravotnom stave jasno čo najrýchlejšie. Tu môžu byť znalosti vedy a výskumu ľudstvu veľkým prínosom. V nadchádzajúcich mesiacoch budeme čeliť veľkej výzve, budeme musieť viac testovať. Testovací postup vyvinutý spoločnosťou Bosch s podporou BMBF môže v tejto zložitej úlohe veľmi pomôcť. Rýchle zlepšenie našich technologických schopností ukazuje, akých inovatívnych krokov sú nemecké spoločnosti schopné, hlavne v krízových časoch.“

Test má senzitivitu 98 percent a špecificitu 100 percent. Bol vyvinutý spoločne dcérskou spoločnosťou Bosch Bosch Healthcare Solutions a nemeckou biotechnologickou spoločnosťou R-Biopharm – popredným poskytovateľom vysoko citlivých manuálnych PCR testov. PCR testy sú medzi testovacími postupmi považované za zlatý štandard.

Svetová novinka: súčasné vyhodnotenie až piatich vzoriek

Na konci marca, iba po šiestich dňoch vývoja, prišla spoločnosť Bosch s prvým rýchlotestom pre svoj analyzátor Vivalytic. Šlo o multiplexný test, ktorý otestuje vzorky za dve a pol hodiny, a to ako na vírus SARS-CoV-2, tak na deväť ďalších respiračných ochorení zároveň. Nový zrýchlený test je teraz zameraný výhradne na SARS-CoV-2. „S našimi rôznymi testami na koronavírus a stratégiami variabilného vyhodnotenia pomocou zariadenia Vivalytic je možné poskytnúť rôzne testovacie scenáre – od screeningu až po podporu diferenciálnej diagnostiky pri chorobách s podobnými príznakmi,“ hovorí Marc Meier, riaditeľ spoločnosti Bosch Healthcare Solutions GmbH. A vývoj v spoločnosti Bosch pokračuje veľmi rýchlo: Od začiatku októbra 2020 by malo byť možné v jednej testovacej kazete vyhodnotiť až päť vzoriek súčasne a s porovnateľnou rýchlosťou, čo je svetovou novinkou. Spoločnosť Bosch tak zvyšuje testovacie kapacity zariadenia na viac ako 160 vzoriek denne, ktoré je možné pomocou Vivalytic spracovať úplne automaticky. Okrem toho sa má v budúcich niekoľkých týždňoch pomocou optimalizovaného softwaru ďalej skrátiť doba spracovania testu SARS-CoV-2 pre pozitívne vzorky.

Analyzátor Vivalytic: ľahké použitie na mieste odberu vzoriek

Výhodami rýchlotestov Bosch nie je len krátka doba analýzy, ale aj ľahká manipulácia: Pomocou tampónu sa odoberie vzorka z nosu alebo hrdla pacienta a vloží sa do testovacej kazety. Testovacia kazeta, ktorá už obsahuje všetky činidlá potrebné na test, sa následne vloží do analyzátoru Vivalytic. Ovládanie analyzátora Vivalytic je navrhnuté tak, aby bolo používateľsky prívetivé a vyžaduje len krátke zaškolenie odborného zdravotníckeho personálu. Vývoj systému Vivalytic, ktorý sa skladá z analyzátora a testovacích kaziet, je výsledkom mnohoročnej spolupráce medzi spoločnosťami Bosch Research and Advance Development a Bosch Healthcare Solutions.

Bosch chce do konca roka dosiahnuť kapacitu jeden milión testov. Vzhľadom na to, že dopyt po analyzátore a rýchlotestoch je trvalo vysoký, spoločnosť intenzívne spolupracuje so svojimi dodávateľmi na vybudovaní maximálnej kapacity a na ďalšom zvýšení schopnosti dodávok.

Distribúciu zariadenie Vivalytic a príslušných testovacích súprav na slovenskom zaisťuje distribútor Randox s. r. o.

Randox s. r. o.
Mgr. Jana Kohútová – Sales manager Slovakia
Email: Jana.Kohutova@randox.com
Vilová 2, 85101 Bratislava

Kontakt pre novinárov:

Dörthe Warnk
Tel.: +49 711 811-55508
Twitter: @d_warnk

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?