Suche

Tlačová informácia #Prepojená mobilita

Na letisko v Stuttgarte prichádza plne automatické parkovanie bez vodiča

Apcoa, Bosch a Mercedes-Benz pracujú na prvom sériovom využití komerčného automatizovaného parkovania s obsluhou Automated Valet Parking

  • V parkovacom dome P6 na letisku v Stuttgarte budú automobily v budúcnosti parkovať pomocou požiadavky z inteligentného telefónu.
  • Nový Mercedes-Benz triedy S je pripravený na plne automatické parkovanie bez vodiča (SAE level 4).
  • Bosch prvýkrát používa pre AVP infraštruktúru detekciu jazdných pruhov a prekážok na báze kamier.
  • Prevádzkovateľ parkovacieho priestoru Apcoa testuje funkcie závor a platieb ako základ pre Automated Valet Parking založené na platforme digitálnej mobility „Apcoa Flow“.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Miesto na parkovanie priamo na letisku: Spoločnosti Bosch, Mercedes-Benz a prevádzkovateľ parkoviska Apcoa chcú v budúcnosti nechať vozidlá parkovať na letisku v Stuttgarte bez vodiča a úplne automatizovane. Na tento účel má byť do sériovej výroby uvedený Automated Valet Parking (AVP) vyvinutý spoločnosťami Bosch a Mercedes-Benz. Nový Mercedes-Benz triedy S je touto technológiou už vybavený: je to prvé sériové vozidlo na svete s nevyhnutnou technológiou pre budúcu AVP prevádzku založenú na infraštruktúre. Ak ide o túto špeciálnu výbavu, spoločnosť hovorí o príprave na INTELLIGENT PARK PILOT. Trieda S je teraz pripravená ísť na vyhradené parkovacie miesto bez vodiča pomocou povelov z inteligentného telefónu. „S novou triedou S sa nielen riadenie, ale aj parkovanie stáva luxusom,“ hovorí Dr. Michael Hafner, vedúci automatizovanej jazdy v spoločnosti Mercedes-Benz AG. Pilotným miestom pre plánovanú sériovú prevádzku automatizovanej parkovacej služby je parkovací dom P6 na letisku v Stuttgarte. Spoločnosti tam testujú interakciu techniky vozidiel triedy S s inteligentnou infraštruktúrou od spoločnosti Bosch a digitálnou platformou „Flow“ od prevádzkovateľa parkovacieho domu Apcoa. Vďaka tejto platforme nepotrebujete pri parkovaní parkovací lístok ani hotovosť. „Apcoa, Bosch, Mercedes-Benz a letisko Stuttgart chcú spoločne premeniť parkovanie na plne automatizovaný zážitok,“ hovorí Christoph Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda obchodnej oblasti Mobility Solutions. V letiskovom parkovacom dome v súčasnej dobe prebiehajú prípravy na zahájenie plánovanej pilotnej prevádzky Automated Valet Parking. Cieľom skúšobnej prevádzky s novými vozidlami triedy S na letisku v Stuttgarte je otestovať bezproblémovú interakciu vozidla, infraštruktúry a prevádzkovateľa parkovacieho domu a čo najlepšie ju prispôsobiť zákazníkovi.

S novou triedou S sa nielen riadenie, ale aj parkovanie stáva luxusom.

Dr. Michael Hafner, vedúci automatizovanej jazdy v spoločnosti Mercedes-Benz AG

Apcoa, Bosch, Mercedes-Benz a letisko Stuttgart chcú spoločne premeniť parkovanie na plne automatizovaný zážitok.

Christoph Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda obchodnej oblasti Mobility Solutions

Celosvetovo prvá parkovacia funkcia Level 4 v sériovom vozidle

V júli 2019 dostali spoločnosti Bosch a Mercedes-Benz prvé špeciálne povolenie na svete na prevádzku AVP bez bezpečnostného vodiča s vybranými vozidlami triedy E na reálnom parkovisku so zmiešanou prevádzkou v múzeu Mercedes-Benz v Stuttgarte. S prípravou pre INTELLIGENT PARK PILOT je nový Mercedes-Benz triedy S prvým sériovým vozidlom vybaveným technológiou AVP, a preto môže parkovať bez vodiča. Predpokladom však je, aby boli v budúcnosti k dispozícii parkovacie domy vybavené nevyhnutnou infraštruktúrou a aby národná legislatíva umožňovala AVP prevádzku. Vďaka tomu je vozidlo Mercedes Benz triedy S prvým na svete, ktoré je vopred vybavené pre jazdnú funkciu druhej najvyššej úrovne autonómie podľa SAE, Level 4. „Mercedes-Benz prostredníctvom Automated Valet Parking ukazuje, že automatické parkovanie bude čoskoro realitou,“ hovorí Hafner.

Pre nový typ parkovania bude priamo za vchodom parkovacieho domu P6 zriadená priestranná plocha pre odstavenie a vyzdvihnutie vozidla. V budúcnosti tu budú môcť používatelia AVP pohodlne odstaviť svoje vozidlo. Kým pôjdu k terminálu a budú vykonávať check-in, trieda S samostatne zaparkuje v suteréne – na základe informácií z infraštruktúry. Už žiadne hľadanie miesta a stiesnené vystupovanie, keď je ťažko dostupné parkovacie miesto príliš úzke. „Automated Valet Parking je pre našich cestujúcich skutočným prínosom z hľadiska pohodlia a úspory času. To platí najmä v prípade, že sa ponáhľate a potrebujete sa svojho vozidla na letisku rýchlo zbaviť,“ hovorí Walter Schoefer, hovorca vedenia spoločnosti Flughafen Stuttgart GmbH. Počas skúšobnej fázy, ktorá teraz začína, sú v parkovacom dome P6 pre automaticky parkujúce vozidlá k dispozícii zatiaľ dve parkovacie miesta. So začiatkom budúcej plánovanej sériovej prevádzky bez vodičov a s rastúcim dopytom budú pridané ďalšie.

Inteligentná infraštruktúra a digitálne platformy

Na pilotnom parkovisku na letisku v Stuttgarte sa pre detekciu voľných parkovacích miest, sledovanie koridoru pre jazdu a jeho okolie a detekciu prekážok alebo osôb v jazdnom pruhu namiesto skôr používaných LIDAR senzorov po prvýkrát používajú nové videokamery Bosch. Trasa vozidiel na voľné parkovacie miesto sa počíta v počítačovom centre inštalovanom v parkovacom dome. „Naša infraštruktúra inteligentných parkovacích domov je základom pre parkovanie budúcnosti bez vodiča,“ hovorí Hartung zo spoločnosti Bosch. Informácie z kamier umožňujú vozidlám pohybovať sa vo vnútri parkovacieho domu samostatne – dokonca aj na úzkych rampách, ktoré slúžia pre prejazd medzi rôznymi podlažiami. Technika vozidla samostatne prevádza informácie z infraštruktúry na jazdné manévre: Ak napríklad kamery v infraštruktúre detegujú nečakanú prekážku, vozidlo bleskovo zabrzdí a bezpečne zastaví.

Pri parkovaní bez vodiča na letisku v Stuttgarte bude v budúcnosti hrať rozhodujúcu úlohu digitálna platforma „Flow“ od prevádzkovateľa parkovacieho domu Apcoa. Tá už dnes zbavuje vodiča niekedy nepríjemného procesu parkovania. Od záväznej rezervácie parkovacieho miesta cez bezkontaktný vjazd až po plne automatizovanú platbu, fakturáciu a bezkontaktný výjazd. Systém rozpozná vozidlo zákazníka a závory sa automaticky otvoria – lístok a cesta k automatu už nie sú potrebné. „Spoločnosť Apcoa sa chce stať prvým prevádzkovateľom parkovacích domov, ktoré plne podporujú a umožňujú automatickú parkovaciu službu založenú na technológii AVP“, hovorí Frank van der Sant, obchodný riaditeľ spoločnosti Apcoa Parking Holdings GmbH.

Naša infraštruktúra inteligentných parkovacích domov je základom pre parkovanie budúcnosti bez vodiča.

Christoph Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda obchodnej oblasti Mobility Solutions

Spoločnosť Apcoa sa chce stať prvým prevádzkovateľom parkovacích domov, ktoré plne podporujú a umožňujú automatickú parkovaciu službu založenú na technológii AVP.

Frank van der Sant, obchodný riaditeľ spoločnosti Apcoa Parking Holdings GmbH

Viac vozidiel, viac parkovacích domov

Viac času vďaka službe vyzdvihnutia a doručenia vozidla a už žiadne dlhé putovanie k vlastnému vozidlu: V budúcnosti by zákazníci mali mať možnosť využívať parkovaciu službu bez vodiča – hneď ako budú k dispozícii vhodne vybavené parkovacie domy a miestne zákony umožnia prevádzku AVP. Spoločnosti Bosch a Mercedes-Benz už vďaka svojmu celosvetovo prvému infraštruktúrnemu riešeniu pre automatizovanú pristavovaciu a parkovaciu službu podľa SAE Level 4 vytvorili predpoklady využitia v reálnej zmiešanej prevádzke. Jednotné štandardy a rozhrania zaisťujú hladkú komunikáciu medzi vozidlami a technikou infraštruktúry. V budúcnosti je cieľom spoločnosti Bosch technikou AVP vybaviť ďalšie parkovacie domy. Ako najväčšia európska prevádzková spoločnosť má Apcoa strategický záujem ponúkať inovatívne prémiové služby, ako je AVP aj v ďalších parkovacích domoch. „V budúcnosti chceme umožniť AVP viacerým zákazníkom vo vybraných pobočkách Apcoa,“ hovorí van der Sant. Spoločnosť prevádzkuje viac ako 9500 parkovísk v 13 krajinách s približne 1,5 miliónom parkovacích miest. S rastúcim podielom plne automatizovaných parkovacích služieb bez vodiča sa na rovnakú plochu v budúcnosti vojde až o 20% viac vozidiel. Okrem toho sú obzvlášť úzke, vzdialené a teda menej atraktívne parkovacie miesta vhodné pre parkovanie bez vodiča.

SAE Level 4: Automobil dokáže za určitých podmienok (napr. vybrané cesty, nie za každého počasia) samostatne zvládnuť všetky dopravné situácie. Vodič nemusí byť vo vozidle.

Súvisiace tlačové informácie:

Svetová premiéra: Spoločnosti Bosch a Daimler získali schválenie pre parkovanie bez vodiča bez ľudského dohľadu

Bosch a Daimler ukazujú parkovanie bez vodiča v reálnej prevádzke

Kontakt pre novinárov:

Bosch:
Annett Fischer
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

Apcoa:
Sebastian Merkle
Tel.: +49 711 94791-652
Email: Sebastian.Merkle@apcoa.eu

Mercedes-Benz:
Bernhard Wardin
Tel.: +49 176 309 25108
Email: bernhard.wardin@daimler.com

Letisko Stuttgart:
Johannes Schumm
Tel.: +49 711 948-3753
Email: schumm@stuttgart-airport.com

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 60 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?