Suche

Tlačová informácia #Powertrain systems

Mesto, vidiek, diaľnica: Bosch pripravuje cestu pre klimaticky neutrálnu dopravu

Efektívne riešenia pohonu pre úžitkové vozidlá

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Ochrana klímy v cestnej prevádzke vyžaduje širokú technologickú inováciu. Hlavne v odvetví úžitkových vozidiel sú požiadavky na riešenia pohonu odlišné, pretože emisie CO2 sa veľmi líšia v závislosti na jazdnom profile, užitočnom zaťažení a jazdných výkonoch. Zatiaľ čo ľahké vozidlá prekonávajú krátke vzdialenosti, napríklad pri zásobovaní v meste, ťažké nákladné vozidlá prepravujú tovar a materiál na veľké vzdialenosti. Do roku 2030 musia byť emisie CO2 v súlade s požiadavkami EÚ pre ľahké úžitkové vozidlá a ťažké nákladné vozidlá drasticky znížené. V budúcnosti chce spoločnosť Bosch prispieť ku klimaticky neutrálnej doprave vo všetkých kategóriách vozidiel. Za týmto účelom spoločnosť Bosch vyvíja efektívne pohony – od spaľovacích motorov cez akumulátorové elektrické pohony až po palivové články.

Pohony Bosch pre úžitkové vozidlá

Mestom bez hluku – elektrický pohon pre ľahké úžitkové vozidlá

Centrá miest bez dopravy tovaru, bez remeselníkov a ďalších malých podnikov sú nemysliteľné – najmä preto, že dopyt po tovaroch a službách neustále rastie. Preto sú nutné udržateľné pohony, ktoré majú čo najmenší dopad na obyvateľov a životné prostredie. Elektrické riešenia pohonu eCityTruck od spoločnosti Bosch umožňujú lokálne bezemisnú aj nehlučnú dopravu. Ako kompaktné modely zahŕňajú na jednej strane eAsche, ktorá kombinuje elektromotor, výkonovú elektroniku a prevodovku do jednej jednotky. Na druhej strane sa nachádza elektrický pohonný modul bez prevodovky. Obe riešenia sa ľahko integrujú a je možné ich prispôsobiť pre ľahké úžitkové vozidlá do 7,5 tony. V závislosti na veľkosti batérie je možný dojazd až 200 kilometrov. Na jedno nabitie batérie je teda možné bez problémov zvládnuť bežné prepravné trasy v rozsahu do 80 kilometrov denne. „Vďaka našim modulárnym riešeniam pohonu eCityTruck je elektrifikované hnacie ústrojenstvo hospodárne, kompaktné a efektívne,“ hovorí Uwe Gackstatter, riaditeľ divízie Bosch Powertrain Solutions. Spoločnosť Bosch tým umožňuje široké využitie elektrododávek.

Na elektrinu aj mimo mesto – hospodárna certifikácia pre regionálnu prepravu od 7,5 do 26 ton

Bosch je iniciátorom elektrifikácie predovšetkým pre úžitkové vozidlá, ktoré zdolávajú dlhšie trasy medzi mestami. Spoločnosť Bosch má pripravené riešenia elektrických pohonov eRegioTruck pre stredné a ťažké nákladné vozidlá, pre mestské a diaľkové autobusy i pre rôzne ďalšie špeciálne aplikácie. Koncept pohonu rozhodujúcim spôsobom prispieva k tomu, aby bola regionálna doprava v okruhu približne 250 kilometrov čo najekonomickejšia, najefektívnejšia a naviac tichá a bez lokálnych emisií. Systémové riešenie zahŕňa elektromotor, invertor a Vehicle Control Unit. V závislosti na typológii je možné kompaktný elektromotor použiť ako samostatný elektrický stroj v spojení s prevodovkou alebo ako aktívne súčasti integrované do tuhej nápravy.

Efektívne v diaľkovej preprave – riešenie pohonu od spoločnosti Bosch na dlhé vzdialenosti a ťažké náklady

Vzhľadom na vysoký počet najazdených kilometrov a prepravované náklady je akýkoľvek prínos ku zníženiu CO2 v diaľkovej preprave veľmi vítaný. V závislosti na požiadavkách zákazníkov ponúka spoločnosť Bosch po celom svete rôzna riešenie pohonu – či už naftový, na zemný plyn, batériový elektrický pohon alebo elektrický pohon s palivovými článkami. Okrem toho sa spoločnosť Bosch v súčasnej dobe zaoberá technickými otázkami týkajúcimi sa používania vodíka v spaľovacích motoroch a skúma možnosť presadenia tejto technológie na trhu. Technológie motorov, ktoré sú dnes k dispozícii, rovnako ako súčasné architektúry vozidiel už tvoria veľmi dobrý základ pre ďalšiu inováciu.

Riešenia pohonov eDistanceTruck: Zvládnu 40 tonové nákladné automobily s elektrickým pohonom niekoľko stoviek kilometrov? Kľúč k tomu spočíva v riešeniach pohonu eDistanceTruck od spoločnosti Bosch. Patria medzi ne palivové články a hybridný pohon. Najmä systém palivových článkov boduje kombináciou dlhého dojazdu a krátkych časov tankovania. Ak sa použije vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov, je palivový článok klimaticky neutrálny. Spoločnosť Bosch ponúka rôzne riešenia pre mobilné systémy palivových článkov, aby vyhovela požiadavkám zákazníkom pre celom svete: od stacku ako srdca konštrukcie cez jednotlivé komponenty v submoduloch až po kompletný systém pre úžitkové vozidlá.

Vďaka kompaktnej konštrukcii je možné ich jednoducho integrovať do súčasných vozidiel. V súčasnej dobe pripravuje spoločnosť Bosch spoločne so start-upom Powercell stack, ktorý by mal byť čo najskôr uvedený na trh. Sériová výroba má začať v roku 2022. Uvedenie kompletného systému palivových článkov – Fuel Cell Power Module od spoločnosti Bosch je naplánované na rok 2023. Bosch spoločne s ďalšími spoločnosťami v projekte H2Haul spolufinancovanom EÚ v súčasnej dobe pripravuje malú flotilu nákladných vozidiel na palivové články.

Komponenty Bosch pre pohony na zemný plyn: V regiónoch s dobre rozvinutou infraštruktúrou čerpacích staníc na zemný plyn je pohon na toto palivo od spoločnosti Bosch v diaľkovej doprave skutočnou alternatívou ku konvenčným palivám. V porovnaní s kvapalnými palivami vytvára zemný plyn nižšie emisie CO2 a častíc a v závislosti na príslušných cenách palív ponúka v mnohých krajinách nákladové výhody. Bosch má komplexné portfólio osvedčenej techniky na zemný plyn pre rôzne typy vozidiel.

Dieselová technika od spoločnosti Bosch: Naftový pohon je pri úžitkových vozidlách dominantným typom pohonu a i v dohľadnej dobe zostane prvou voľbou. Žiadny iný spaľovací motor nemá tak široké spektrum použití. Hovorí zaň jeho vysoká účinnosť a s tým spojená hospodárnosť aj možné vysoké výkony motora. Dieselové portfólio Bosch zahŕňa komponenty na vstrekovanie a dodávku paliva, riadenie motora, vzduchu a dodatočnú úpravu výfukových plynov.

Spoločne s čínskym výrobcom motorov Weichai Power sa spoločnosti Bosch prvýkrát podarilo dosiahnuť účinnosť vznetových motorov úžitkových vozidiel 50 percent. To je skutočný míľnik, doterajšia maximálna hodnota pri nákladných vozidlách bola 46 percent. „Je to dôkaz toho, že spoločnosť Bosch sústavne vyvíja svoje dieselové pohonné systémy pre použitie na ceste aj mimo nej,“ zdôrazňuje Gackstatter. V novom motore je použitý modulárny systém common rail pre úžitkové vozidlá od spoločnosti Bosch so vstrekovacím tlakom až 2 500 bar. Zaisťuje efektívnu dodávku a vstrekovanie paliva, je škálovateľný a je možné ho variabilne použiť v motoroch až s ôsmimi valcami. Kilometrový výkon je v závislosti na segmente až 1,6 milióna kilometrov a životnosť v off highway premávke je 15 000 hodín.

Následná úprava výfukových plynov vstrekovaním močoviny, takzvaná selektívna katalytická redukcia (SCR) v systéme SCR s dvojitým dávkovaním od spoločnosti Bosch, pomáha prevádzkovať naftové vozidlá ešte šetrnejšie a s nižšími emisiami. Močovina sa vstrekuje do jedného katalyzátora v blízkosti motora a do druhého, ktorý je umiestnený ďalej. Systém pružne reaguje na jazdné podmienky, ako sú cykly vysokého zaťaženia, nízkeho zaťaženia alebo studené štarty, a môže taktiež účinne a efektívne znižovať emisie oxidov dusíka – spolu s nízkou spotrebou paliva.

Kompletne prepojené – internet vecí (IoT) v systéme pohonu na kratšie doby vývoja a rýchlejšiu diagnostiku porúch

Bosch prepája systém pohonu a poskytuje cloudové služby pre celý životný cyklus vozidla. Jedným z príkladov takej aplikácie internetu vecí (IoT) je webová validácia pri sériovom vývoji. Pri tomto procese sa prenášajú dáta z celého hnacieho ústrojenstva z pripojených vozidiel. Vzdialená analýza – t.j. vzdialený prístup – umožňuje sledovať a vyhodnocovať rôzne aplikácie súčasne. Akékoľvek chyby v systéme pohonu sú detekované včas. Výsledkom je nielen skrátenie doby vývoja, ale taktiež ďalšie zvýšenie spoľahlivosti sériových aplikácií. Iné aplikácie IoT pre sériové vozidlá môžu naviac pomocou špeciálne vyvinutých algoritmov cielene odstrániť bezprostredné poruchy jednotlivých komponentov – a tým účinne zabrániť výpadkom.

Kontakt pre novinárov:

Thorsten Schönfeld
Tel.: +49 711 811-43378
Twitter: @BoschPresse

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2019 dosiahol čiastku 46,8 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 60 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?