Suche

Plánované využitie 5G siete v závodoch Bosch na celom svete

  • Bosch vybaví svoj hlavný závod Priemyslu 4.0 v Stuttgarte-Feuerbachu sieťou 5G.
  • Spoločnosť Bosch buduje sieť so spoločnosťou Nokia.
  • Bosch uvádza na trh prvé produkty podporujúce 5G pre priemyselné aplikácie.
  • Člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Michael Bolle: „Vďaka 5G posilňujeme našu konkurencieschopnosť a ešte lepšie využívame potenciál Priemyslu 4.0.“
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Bosch uvádza do prevádzky prvú kampusovú 5G sieť. V závode pre Priemysel 4.0 v Stuttgarte-Feuerbachu chce spoločnosť vyrábať za podmienok, ktoré doposiaľ neboli dostupné: Dáta sú prenášané s vysokou spoľahlivosťou a rýchlosťou. Stroje reagujú takmer okamžite. Prvýkrát je možné nevyhnutne dôležité aplikácie, ktoré vyžadujú absolútnu presnosť a zabezpečenie, implementovať bezdrôtovo. Človek a stroj tak môžu spolupracovať bezpečne a bezbariérovo. „Vďaka 5G sieti posilňujeme našu konkurencieschopnosť a ešte lepšie využívame potenciál Priemyslu 4.0,“ vysvetľuje člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Michael Bolle. „Postupne budeme 5G sieť budovať v našich zhruba 250 závodoch na celom svete.“ V nadchádzajúcich mesiacoch spoločnosť Bosch zriadi ďalšiu 5G sieť, napríklad vo výskumnom kampuse v Renningene. Spoločnosť ďalej vyvíja produkty kompatibilné s 5G a na trh prináša prvé riešenia pre priemyselné využitie

Vďaka 5G sieti posilňujeme našu konkurencieschopnosť a ešte lepšie využívame potenciál Priemyslu 4.0. Postupne budeme 5G sieť budovať v našich zhruba 250 závodoch na celom svete.

člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Michael Bolle

Závod Bosch v Stuttgarte-Feuerbachu preberá rolu priekopníka v 5G

ActiveShuttle sa bez námahy a autonómne pohybuje výrobou, vyhýba sa ľuďom a vozidlám, obchádza skladovacie boxy, cielene smeruje k výrobnej linke, zastavuje, vykladá prepravovaný tovar a znovu sa vydáva na cestu. V závode Bosch v Stuttgarte-Feuerbachu vzniká továreň budúcnosti – aplikácie 5G, ako je rozšírené používanie autonómnych dopravných systémov, sa stávajú realitou. „Kampusové siete sú dôležitým stavebným kameňom pre Priemysel 4.0,“ hovorí Bolle. Ich zásadnou vlastnosťou je nepretržité bezdrôtové pokrytie bez prerušenia. Sieť je možné presne optimalizovať, ako je požadované pre vysoko náročné priemyselné aplikácie. V kampusovej sieti vo Feuerbachu zaisťuje dobré pokrytie výrobnej haly osem malých základových staníc, takzvaných „Small Cells“. Pokrývajú plochu približne 10 000 metrov štvorcových. Bezdrôtovo pripojené stroje a zariadenia môžu navzájom komunikovať v reálnom čase a vymieňať si dáta behom niekoľkých milisekúnd.

Sieť 5G je integrovaná do jestvujúcej IT infraštruktúry a je neustále sledovaná. Kampusová sieť zaisťuje najvyššiu úroveň zabezpečenia a nezávislosti. „Vďaka kampusovým sieťam máme kontrolu nad tým, čo sa deje v závode, a nad interným a externým prenosom dát,“ vysvetľuje Bolle. Bosch vybudoval sieť spoločne so spoločnosťou Nokia. Bosch definoval prípady použitia, Nokia poskytla komponenty 5G. Obe spoločnosti sú zodpovedné za plánovanie, prevádzku a servis sietí. Pilotný závod vo Feuerbachu je predpokladom pre mimoriadnu symbiózu: Priemysel 4.0 v kombinácii s 5G, optimalizovaný pomocou umelej inteligencie. V rámci projektu financovaného Spolkovým ministerstvom školstva a výskumu KICK Bosch, Nokia a ďalší partneri skúmajú zjednodušenie prevádzky a údržby kampusových 5G sietí pomocou umelej inteligencie.

Máme jasnú víziu, ako by mala továreň budúcnosti vyzerať a ako vyvíjať naše výrobky tak, aby spĺňali príslušné požiadavky. 5G je „skoková inovácia“, ktorá zásadne zmení trh.

člen predstavenstva spoločnosti Bosch Rolf Najork

Spoločnosť Bosch uvádza na trh prvé produkty kompatibilné s 5G

Každý, kto v továrňach spolieha na potenciál nového štandardu mobilnej siete, bude potrebovať siete 5G a tiež zariadenia a stroje, ktoré komunikujú bezdrôtovo. Spoločnosť Bosch vyrába produkty podporujúce 5G. „Máme jasnú víziu, ako by mala továreň budúcnosti vyzerať a ako vyvíjať naše výrobky tak, aby spĺňali príslušné požiadavky. 5G je „skoková inovácia“, ktorá zásadne zmení trh,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti Bosch Rolf Najork, ktorý je zodpovedný za obchodnú oblasť priemyselnej techniky. Spoločnosť Capgemini zistila, že na celom svete plánuje 65 % priemyselných spoločností využívať 5G počas prvých dvoch rokov po uvedení na trh. Bosch túto potrebu pokrýva, vyvíja riešenia. Spoločnosť predstavila na veľtrhu Hannover Messe 2019 ActiveShuttle, ktorý je možné vďaka 5G a inteligentnému softvéru jednoducho a bezpečne integrovať do intralogistiky. 5G tiež hrá dôležitú úlohu v riadiacej technike. Prostredníctvom ctrlX automatizácie spoločnosť Bosch Rexroth uviedla na trh automatizačnú platformu, ktorá je od začiatku zameraná na 5G. „Objavujeme nové cesty a odstraňujeme hranice medzi riadením strojov, IT a Internetom vecí. Naša nová riadiaca technika pripojí k novému mobilnému štandardu veľký počet zariadení,“ hovorí Najork.

Bosch spolieha na 5G ako na kľúč pre rozvoj podnikania

5G si nerazí cestu iba do priemyslu, ale tiež do zdravotníctva, poľnohospodárstva, mobility a rozvoja miest. Odborníci odhadujú, že do roku 2025 bude celosvetovo prepojených až 70 miliárd zariadení. Od priemyselných robotov a autonómnych áut až po senzory, ktoré poskytujú informácie o obsahu živín alebo úrovni vlhkosti v ornej pôde. Nový štandard mobilnej komunikácie tomu významne prispieva a stáva sa konkurenčným faktorom. „Pri formovaní 5G sme hrali aktívnu úlohu. Bosch zahájil výskumné aktivity v oblasti 5G už v roku 2014,“ hovorí Bolle. Spektrum zahrňuje činnosti ako 5G NetMobil. Projekt ukazuje, ako je možné pomocou moderných komunikačných technológií dosiahnuť a zvýšiť bezpečnosť plne sieťovej jazdy. Medzinárodné združenie 5G SMART na druhej strane skúma možné účinky 5G na výrobu zložitých polovodičov. Poznatky sú využívané pri plánovaní 5G sietí, napríklad v novej továrni na výrobu polovodičov v Drážďanoch. Továreň na tzv. „wafery“ bude „5G-ready“ od prvého dňa. Okrem toho sa spoločnosť Bosch ujala predsedníctva v iniciatíve 5G-ACIA, združenia viac ako 70 spoločností, s cieľom učiniť 5G od začiatku vhodnou pre priemysel. Pre spoločnosť Bosch, ako poprednej spoločnosti v oblasti Internetu vecí, ktorá ponúka riešenia pre prepojenú mobilitu, prepojenú domácnosť a prepojený priemysel, sa 5G stáva kľúčom pre rozvoj podnikania.

Kontakt pre novinárov:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811 58178
Twitter: @BoschPresse

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?