Suche

Tlačová informácia #Business/economy

Stacionárny palivový článok: Spoločnosť Bosch plánuje zahájiť sériovú výrobu v roku 2024

Prehĺbenie spolupráce s Ceres Power

  • Spoločnosti Bosch a Ceres Power prehlbujú partnerstvo v rámci prípravy na sériovú výrobu.
  • Bosch sa v súvislosti so systémami SOFC zameriava na ročnú produkčnú kapacitu cca 200 megawattov.
  • Spoločnosť Bosch plánuje do roku 2024 investovať stovky miliónov do palivových článkov na báze tuhých oxidov (SOFC).
  • Člen predstavenstva spoločnosti Bosch pre energetiku a technológie budov Dr. Christian Fischer: „Vysoko účinný palivový článok na báze tuhých oxidov považujeme za základnú súčasť udržateľného zásobovania energiou.“
  • S celkovou účinnosťou viac než 85 percent sú palivové články na báze tuhých oxidov lepšie než akýkoľvek iný transformátor energie.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko / Horsham, Veľká Británia – Spoločnosť Bosch to so stacionárnymi palivovými článkami myslí vážne. V roku 2024 chce spoločnosť zahájiť sériovú výrobu decentralizovaných elektrární založených na technológii palivových článkov na báze tuhých oxidov, a preto sa dohodla na hlbšej spolupráci so spoločnosťou Ceres Power. Po úspešnom testovaní prototypov chcú teraz obe spoločnosti pokročiť taktiež v predvýrobnej fáze stacionárneho palivového článku. Spoločnosť Bosch sa usiluje o výrobnú kapacitu systémov SOFC cca 200 megawattov ročne. Pomocou nich môže byť v domácnostiach zásobovaných elektrinou až 400 000 osôb. Spoločnosť bude do plánovanej sériovej výroby investovať stovky miliónov. Výroba bude prebiehať v Bambergu, Wernau a Homburgu. Vývoj v Stuttgarte-Feuerbachu a Renningene. Bosch sa týmto etabluje ako poskytovateľ systémov pre stacionárne palivové články s vlastnou pridanou hodnotou v oblasti článkov a stackov. SOFC technológia má byť používaná okrem iného vo forme malých decentralizovaných elektrární v mestách, továrňach, dátových centrách a pri prevádzke nabíjacích staníc pre elektromobily. Podľa odhadov spoločnosti Bosch dosiahne trh pre decentralizovanú výrobu energie do roku 2030 objem 20 miliárd eur. Celkovo v tejto oblasti pracuje viac ako 250 zamestnancov spoločnosti – to je o 150 viac než pred rokom. „Vysoko účinný palivový článok na báze tuhých oxidov považujeme za základnú súčasť udržateľného zásobovania energiou. Aby sme to dosiahli, spájame kompetencie spoločnosti Bosch z niekoľkých obchodných oblastí,“ hovorí Dr. Christian Fischer, člen predstavenstva spoločnosti Bosch pre energetiku a technológie budov. „So stacionárnymi systémami palivových článkov buduje Bosch novú obchodnú oblasť, v ktorej vývoj, výroba, predaj a servis pochádzajú z jedného zdroja,“ dodáva Fischer. „Spoločne s naším partnerom Ceres Power teraz podnikáme ďalší dôležitý krok na ceste k sériovej výrobe.“

Vysoko účinný palivový článok na báze tuhých oxidov považujeme za základnú súčasť udržateľného zásobovania energiou. Aby sme to dosiahli, spájame kompetencie spoločnosti Bosch z niekoľkých obchodných oblastí.

Dr. Christian Fischer, člen predstavenstva spoločnosti Bosch pre energetiku a technológie budov

Bosch prehlbuje partnerstvo so spoločnosťou Ceres Power

Bosch úspešne spolupracuje so spoločnosťou Ceres Power na vývoji palivových článkov a stackov od augusta 2018. Už na jeseň 2019 Bosch zahájil výrobu prototypov v Nemecku a v januári 2020 získal približne 18 percent britskej spoločnosti. Spolupráca bola teraz rozšírená o fázy, ktoré vedú až k zahájeniu sériovej výroby v roku 2024. Zmluvy stanovia ďalšie využitie tejto technológie spoločnosťou Bosch od jej kooperujúceho partnera Ceres Power. „Sme hrdí na to, že sme dosiahli tento míľnik v spolupráci s naším dôležitým partnerom spoločnosťou Bosch. Kombinácia inovatívnej technológie Ceres a výrobného know-how spoločnosti Bosch umožnila vznik stacionárnych systémov palivových článkov budúcnosti. To prispeje k riešeniu globálnych výziev pri energetickej transformácii,“ hovorí Phil Caldwell, generálny riaditeľ spoločnosti Ceres Power. „Tešíme sa na pokračovanie úzkej spolupráce so spoločnosťou Bosch.“

Systémy SOFC už vedia pracovať s vodíkom

Spoločnosť Ceres Power je lídrom vo vývoji inovatívnych palivových článkov a stackov na báze tuhých oxidov. Bosch má komplexnú technologickú licenciu od spoločnosti Ceres Power a od roku 2019 interne vyrába palivové články a stacky. Pilotné systémy založené na palivových článkoch z pevných oxidov sú už úspešne testované v rôznych závodoch spoločnosti Bosch. Systémy SOFC je dnes možné prevádzkovať s ekologickým bioplynom alebo zemným plynom, sú tiež schopné pracovať s vodíkom pre energetický systém zajtrajška.

Pre mestá a metropolitné oblasti s vysokými energetickými požiadavkami môžu systémy SOFC zaistiť udržateľné dodávky energie – a to bez emisií oxidov dusíka, častíc alebo CO2. S celkovou účinnosťou viac než 85 percent sú palivové články na báze tuhých oxidov výrazne lepšie než akýkoľvek iný transformátor energie. Dr. Wilfried Kölscheid, ktorý je zodpovedný za stacionárne palivové články v spoločnosti Bosch, vysvetľuje: „V závislosti na energetických požiadavkách je možné v budúcnosti prepojiť ľubovoľný počet systémov s rovnakým výkonom. Vďaka tomuto prepojeniu je možné tvoriť virtuálne elektrárne, ktoré spoločne umožňujú dodávku energie na základe potreby v mieste spotreby.“

Kontakt pre novinárov:

Dörthe Warnk
Tel.: +49 711 811-55508
Twitter: @d_warnk

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?