Suche

Tlačová informácia #Prepojená mobilita

Počítače vozidiel sú trhom budúcnosti: Bosch získava miliardové zákazky

  • Člen predstavenstva spoločnosti Bosch Harald Kröger: „Počítače vozidiel sú kľúčom k výraznému zníženiu komplexity elektronických systémov.“
  • Spoločnosť Bosch vyvíja počítače vozidiel pre všetky oblasti.
  • Vozidlá s centrálnymi počítačmi od spoločnosti Bosch sa používajú od roku 2019.
  • V januári začína pôsobiť nová divízia Cross-Domain Computing Solutions.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Pri moderných automobilov je kladený stále väčší dôraz na ich inteligenciu. Spoločnosť Bosch ponúka inteligentné riešenie v podobe počítačov vozidiel. Sú to nové multitalenty elektroniky vozidiel a združujú stále viac funkcií jednotlivých riadiacich jednotiek do centrálnych, zvlášť výkonných elektronických modulov. Počítače vozidiel od spoločnosti Bosch riadia asistenčné systémy vodiča či pohyb sériovo vyrábaných vozidiel od roku 2019. Čoskoro prídu na trh aj centrálne počítače pre funkcie kokpitu a elektroniku karosérie. Tým je Bosch ako spoločnosť zaoberajúca sa technológiami a službami v oblasti počítačov vozidiel diverzifikovanejšia než akákoľvek iná spoločnosť. Bosch je pripravený na sériovú výrobu vo všetkých oblastiach moderných vozidiel. To má, samozrejme, aj ekonomický prínos. Bosch na svoje počítače už teraz získal zákazky v hodnote miliárd eur – od leta 2020 cca 2,5 miliardy. „Počítače vozidiel majú pre spoločnosť Bosch obrovský obchodný potenciál. S našimi vysokovýkonnými počítačmi sme už dnes jedným z popredných vývojových a technologických partnerov pre výrobcov automobilov,“ hovorí Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Počítače vozidiel sú ústredným prvkom, pomocou ktorého chce spoločnosť Bosch ďalej posilňovať svoju vedúcu rolu v softvérovo náročných elektronických systémoch. Tento trh má hodnotu cca 20 miliárd eur a do roku 2030 porastie ročne až o 15 percent. V januári 2021 začne 17 000 zamestnancov pracovať v novej divízii Cross-Domain Computing Solutions. Do tejto divízie spája spoločnosť Bosch vývoj hardvéru a softvéru, senzory a riadiace jednotky pre všetky oblasti vozidiel.

Počítače vozidiel majú pre spoločnosť Bosch obrovský obchodný potenciál. S našimi vysokovýkonnými počítačmi sme už dnes jedným z popredných vývojových a technologických partnerov pre výrobcov automobilov.

Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH

Automobilová elektronika vozidiel pripravená na budúcnosť

V budúcnosti sa žiadne auto nezaobíde bez vysokovýkonných riadiacich jednotiek. Všetky tieto nervové dráhy automobilu sa zbiehajú v centrálnych uzloch. Vďaka enormnej výpočtovej sile miliárd operácií za sekundu spracúvajú centrálne počítače veľké množstvo dát samy, čo je nutné pre automatizovanú jazdu, služby založené na dátach a permanentné aktualizácie softvéru. V budúcnosti by mal softvér tvoriť približne 30 percent hodnoty vozidla – dnes je to iba desať percent (zdroj: McKinsey). Tento vývoj ukazuje aký veľký význam budú mať bity a bajty pre moderné vozidlá v nasledujúcich rokoch. Počítače vozidiel, ktoré zvládnu také veľké množstvo softvéru a dát, budú preto čoskoro štandardom vo všetkých vozidlách – od malých automobilov cez luxusnú triedu až po 40-tonové nákladné automobily. Spoločnosť Bosch vyvíja počítače pre funkcie kokpitu a prepojenia, asistenčné systémy vodiča a automatizovanú jazdu, ako aj pohonný systém a elektroniku karosérie. To znamená, že všetky centrálne funkcie vozidla je možné združiť v niekoľkých výkonných centrálnych počítačoch. Napríklad: Centrálny počítač kokpitu od spoločnosti Bosch prevezme v nasledujúcej generácii vozidiel úlohy až desiatich riadiacich jednotiek. Výrobcovia automobilov tak môžu výrazne znížiť počet riadiacich jednotiek, ktorých je v niektorých prípadoch aj viac než 100. „Počítače vozidiel sú kľúčom k zníženiu komplexity elektronických systémov a zaisteniu ich maximálnej bezpečnosti,“ hovorí Kröger. V prípade použitia viacerých centrálnych vysokovýkonných počítačov dôjde k skráteniu dĺžky káblov – a tým aj k zníženiu nákladov, hmotnosti a celkovej úspore potrebného miesta.

S počítačmi vozidiel od spoločnosti Bosch je možné zvládnuť aj veľmi zložité funkcie riadenia, ktoré presahujú jednotlivé domény vozidiel.

Dr. Mathias Pillin, prezident novej divízie Cross-Domain Computing Solutions spoločnosti Bosch

Špička ľadovca elektroniky vozidiel

V počítačoch sa v nasledujúcich niekoľkých rokoch spoja úlohy z rôznych oblastí vozidla – odborníci hovoria o doménach. Okrem pohybu vozidla riadia taktiež elektroniku karosérie, a to v jednom jedinom centrálnom počítači. Ten je potom o to výkonnejší: Za posledných 20 rokov vzrástol výkon výpočtovej riadiacej jednotky, ktorá sa kedysi používala pre navigáciu – 3 000krát. V porovnaní s Mooreovým zákonom, ktorý predpokladá, že výpočtový výkon sa každé dva roky zdvojnásobí, je tento nárast zhruba trikrát väčší. Okrem displejov, infotainmentu a hlasového ovládania môže počítač kokpitu ovládať aj úlohy v iných oblastiach vozidla, napríklad niektoré asistenčné funkcie. „S počítačmi vozidiel od spoločnosti Bosch je možné zvládnuť aj veľmi zložité funkcie riadenia, ktoré presahujú jednotlivé domény vozidiel,“ hovorí Dr. Mathias Pillin zo spoločnosti Bosch. Ten od januára 2021 prevezme predsedníctvo v predstavenstve novej divízie Cross-Domain Computing Solutions. Názov novej divízie nie je náhodný. V preklade znamená počítačové riešenia nad rámec domén. Tu spoločnosť pod jednou strechou združuje svoje sily vo vývoji softvéru, elektriky a elektroniky z oblastí asistencie vodiča a automatizovanej jazdy, Car Multimedia a elektroniky pohonov a Body Electronics.

Modulárna logika skrýva obchodný potenciál

Spoločnosť Bosch ponúka svoje počítače vozidiel v škálovateľnom modulárnom systéme, ktorý zahŕňa správny elektronický systém skladajúci sa z hardvéru a softvéru pre všetky požiadavky a predpoklady. Cieľom je softvérová a systémová architektúra pre celé vozidlo, v ktorom všetky centrálne počítače, senzory a riadiace jednotky zapadajú do seba a stavajú na sebe ako v prípade stavebnice. Z toho ťažia výrobcovia automobilov, pretože vďaka modulárnej logike je vývoj počítačov vozidiel pre rôzne modely vozidiel mimoriadne flexibilný. Ak je zadaná napríklad základná architektúra hardvéru a softvéru, je možné ju prispôsobiť – v závislosti od projektu zákazníka – v rámci definovanej systematiky.

V prípade prémiových vozidiel sa do dosiek plošných spojov pridávajú ďalšie softvérové moduly alebo špeciálne čipy, ktoré umožňujú viac funkcií. V prípade malých automobilov je možné, naopak, štruktúru počítačov vozidla upraviť tak, aby centrálne pokrývali dôležité základné funkcie súvisiace s bezpečnosťou. „Vďaka modulárnej logike pre počítače vozidiel a nášmu širokému portfóliu môže Bosch reagovať na všetky potreby výrobcov automobilov,“ hovorí Pillin. Vďaka modulárnemu princípu ponúkajú vysokovýkonné počítače taktiež obrovský obchodný potenciál, pretože spoločnosť Bosch s nimi môže získať veľký trh.

Spoločnosť Bosch koncentruje kompetencie v oblasti softvéru a elektroniky do divízie so 17 000 zamestnancami

Fakty o softvéri a elektronike vo vozidlách

Bosch na virtuálnom veľtrhu CES 2021:

TLAČOVÁ KONFERENCIA: Pondelok 11. januára 2021 od 14:00 do 14:30 SEČ (8:00 - 8:30 EST) s Dr. Michaelom Bolleom, členom predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, a Mikom Mansuettim, prezidentom spoločnosti Bosch pre Severnú Ameriku, na Bosch Media Service.

VIRTUÁLNY VEĽTRHOVÝ STÁNOK: 12. januára – 15. februára 2021 na www.ces.tech.

SLEDUJTE to najlepšie od spoločnosti Bosch na CES 2021 taktiež na Twitteri: #BoschCES.

DO HĹBKY S EXPERTMI ZO SPOLOČNOSTI BOSCH: 12. januára – 15. februára 2021 na www.ces.tech.

„Sustainable #LikeABosch: How a key global industry player drives carbon neutrality“ s Torstenom Kallweitom, vedúcim centrálneho oddelenia pre bezpečnosť práce, požiarnu ochranu, ochranu životného prostredia a udržateľnosť a výkonným riaditeľom CTO Bosch Climate Solutions GmbH, a Annettou Wagnerovou, vedúcou centrálneho oddelenia pre udržateľnosť a think tank.

„Move #LikeABosch: Technology for sustainable future mobility“ s Mikom Mansuettim prezidentom spoločnosti Bosch pre Severnú Ameriku a Timom Frasierom, prezidentom divízie Automotive Electronics Severní Amerika.

„AI in action: Application examples from the fields of fitness tracking and well-being to smart cameras“ s Kaustubh Gandhi, Senior Product Manager, a Sina Isabell Springer, Business Development Manager.

„Perfectly keyless advanced“ s Timom Frasierom, prezidentom divízie Automotive Electronics Severná Amerika, Danielom Kornekom, Head of Product Area Vehicle Access (Perfectly Keyless) a Jia Hou, Business Development Manager.

Kontakt pre novinárov:

Annett Fischer
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?