Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika

Rýchly test na koronavírus Bosch poskytuje výsledky v prípade pozitívnych vzoriek za menej než 30 minút

Aktualizácia softvéru prostredníctvom cloudovej platformy urýchľuje PCR test pre SARS-CoV-2

  • Upravený softvér pre Vivalytic: Čas pre zistenie pozitivných vzoriek SARS-CoV-2 bol skrátený na menej než 30 minút.
  • Rozšírenie výroby: V decembri boli uvedené do prevádzky dve nové výrobné linky.
  • Čerstvo vytvorené pracovné miesta: Tohto roku bolo prijatých 80 nových zamestnancov – niektorí z obchodnej oblasti Mobility Solutions.
  • Aktualizácia z cloudu: Analyzátory Vivalytic sú aktualizované prostredníctvom internetu.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Vďaka vylepšenému softvéru prináša analytické zariadenie Vivalytic, ktoré je založené na polymerázovej reťazovej reakcii (PCR), výsledky ešte rýchlejšie než predtým. To je možné vďaka optimalizovaným stratégiám vyhodnotenia. Analyzátor Vivalytic tak na základe vysokej vírusovej záťaže rozpozná pozitívnu vzorku v mieste odberu za menej než 30 minút. „V boji proti pandémii koronavírusu je dôležitá rýchlosť. Prostredníctvom prístroja Vivalytic dodávame špičkovú technológiu pre lekársku techniku. Naše schopnosti v oblasti IT a softvéru pomohli test na koronavírus ešte o niečo zrýchliť,“ hovorí Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Tento vývoj je súčasťou výskumného a vývojového projektu financovaného Spolkovým ministerstvom školstva a výskumu (BMBF). BMBF poskytlo celkovo 4,97 milióna eur na špecifický vývoj v oblasti koronavírusu. Cieľom je rozšíriť možnosti detekcie akútnych koronavírusových infekcií. Testy na mieste, pri ktorých je vzorka plne automaticky analyzovaná pomocou PCR, tak sľubujú spoľahlivé a rýchle výsledky súčasne.

V boji proti pandémii koronavírusu je dôležitá rýchlosť. Prostredníctvom prístroja Vivalytic dodávame špičkovú technológiu pre lekársku techniku. Naše schopnosti v oblasti IT a softvéru pomohli test na koronavírus ešte o niečo zrýchliť.

Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH

Priebežný čas spracovania negatívnych vzoriek SARS-CoV-2 je stále 39 minút. PCR testy sú považované za zlatý štandard. Rýchly test na koronavírus od spoločnosti Bosch má senzitivitu 98 percent a špecificitu 100 percent. Sú už k dispozícii vo 26 prevažne európskych krajinách. „Aby sme uspokojili veľký dopyt, v decembri sme uviedli do prevádzky dve nové výrobné linky v našej centrále vo Waiblingene,“ hovorí Marc Meier, výkonný riaditeľ spoločnosti Bosch Healthcare Solutions. „Celkovo sa nám tohto roku podarilo vytvoriť viac než 80 nových pracovných miest, z ktorých niektoré boli obsadené taktiež zamestnancami obchodnej oblasti Mobility Solutions,“ pokračuje Marc Meier.

Aktualizácia z cloudovej platformy Vivasuite

Nová aktualizácia je k dispozícii pre SARS-CoV-2 Singleplex Test a SARS-CoV-2 Pooling Test. Testovacie prístroje Vivalytic je možné jednoducho a priamo aktualizovať pomocou aktualizácie poskytovanej v cloudovej platforme Bosch Vivasuite – jedinou požiadavkou je pripojenie na internet. Cloudová platforma Vivasuite bola vyvinutá spoločnosťou Bosch a používateľom umožňuje digitálne spravovať všetky ich zariadenia Bosch Healthcare Solutions a aktualizovať ich. To je okrem iného vhodné pre zariadenie Vivalytic v decentralizovanom použití. Platforma používa najvyššie bezpečnostné štandardy. Ochrana dát je vždy zaručená: Napríklad neexistuje žiadny vzdialený prístup k prístrojom Vivalytic -nie je možné taktiež získať prístup k údajom o pacientoch.

Nový rýchlotest na koronavírus od spoločnosti Bosch prináša spoľahlivé výsledky už za 39 minút

Proti pandémii koronavírusu: Bosch vyvíja rýchly test COVID-19

Bosch na virtuálnom veľtrhu CES 2021:

TLAČOVÁ KONFERENCIA: Pondelok 11. januára 2021 od 14:00 do 14:30 SEČ (8:00 - 8:30 EST) s Dr. Michaelom Bolleom, členom predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH, a Mikom Mansuettim, prezidentom spoločnosti Bosch pre Severnú Ameriku, na Bosch Media Service.

VIRTUÁLNY VEĽTRHOVÝ STÁNOK: 12. januára – 15. februára 2021 na www.ces.tech.

SLEDUJTE to najlepšie od spoločnosti Bosch na CES 2021 taktiež na Twitteri: #BoschCES.

DO HĹBKY S EXPERTMI ZO SPOLOČNOSTI BOSCH: 12. januára – 15. februára 2021 na www.ces.tech.

„Sustainable #LikeABosch: How a key global industry player drives carbon neutrality“ s Torstenom Kallweitom, vedúcim centrálneho oddelenia pre bezpečnosť práce, požiarnu ochranu, ochranu životného prostredia a udržateľnosť a výkonným riaditeľom CTO Bosch Climate Solutions GmbH, a Annettou Wagnerovou, vedúcou centrálneho oddelenia pre udržateľnosť a think tank.

„Move #LikeABosch: Technology for sustainable future mobility“ s Mikom Mansuettim prezidentom spoločnosti Bosch pre Severnú Ameriku a Timom Frasierom, prezidentom divízie Automotive Electronics Severní Amerika.

„AI in action: Application examples from the fields of fitness tracking and well-being to smart cameras“ s Kaustubh Gandhi, Senior Product Manager, a Sina Isabell Springer, Business Development Manager.

• „Perfectly keyless advanced“ s Timom Frasierom, prezidentom divízie Automotive Electronics Severná Amerika, Danielom Kornekom, Head of Product Area Vehicle Access (Perfectly Keyless) a Jia Hou, Business Development Manager.

Kontakt pre novinárov:

Dörthe Warnk
Tel.: +49 711 811-55508
Twitter: @d_warnk

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?