Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika

Spoločnosť Bosch aj navzdory koronavírusovej kríze dosahuje pozitívne výsledky

CO₂ neutralita dosiahnutá – vývoj podnikania bol v roku 2020 lepší, než sa očakávalo

  • Obrat: 71,6 miliardy eur / zisk: 1,9 miliardy eur
  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Volkmar Denner: „Udržateľnosť a AIoT sú kľúčové pre našu budúcnosť.“
  • Finančný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch Stefan Asenkerschbaumer: „Dôsledná práca na nákladoch a konkurencieschopnosti zaisťuje finančnú základňu pre rozširovanie našich budúcich oblastí pôsobnosti.“
  • Udržateľná mobilita: Iba pre elektrifikáciu pohonu boli v roku 2020 zaistené objednávky v hodnote 7,5 miliardy eur
  • Rastový trh AIoT: Už bolo predaných 10 miliónov kusov prepojiteľného elektrického náradia, domácich spotrebičov a vykurovacích systémov / viac ako 90 percent všetkých elektronických produktov Bosch je možné prepojiť
  • Všetky závody Bosch sú od jari 2020 CO₂ neutrálne a práve prebieha nezávislá certifikácia
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Navzdory koronavírusovej kríze a klesajúcej automobilovej výrobe dosiahla spoločnosť Bosch vo fiškálnom roku 2020 pozitívny výsledok. Podnikanie technologickej a servisnej spoločnosti sa tak vyvíjalo lepšie, než sa pôvodne očakávalo. Podľa predbežných údajov dosiahol zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) približne 1,9 miliardy eur. Očakáva sa teda, že EBIT marža sa bude pohybovať okolo 2,5 percenta. Po očistení o reštrukturalizačné výdaje sa očakáva rast EBIT na približne 3,3 miliardy eur alebo približne 4,5 percenta obratu. Celkové tržby dosiahli 71,6 miliardy eur a boli tak po očistení o vplyv výmenných kurzov o 4,4 percenta nižšie než v predchádzajúcom roku. „Aj napriek dopadom pandémie sme dosiahli jednoznačne pozitívny výsledok – vďačíme za to predovšetkým mimoriadnemu nasadeniu našich zamestnancov,“ uviedol Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na prezentácii predbežných obchodných výsledkov. Okrem toho sa opäť osvedčila široká diverzifikácia portfólia. „Investíciami do dôležitých budúcich oblastí, ako je udržateľná mobilita, Internet vecí a umelá inteligencia, rozširujeme naše vedúce postavenie v oblasti inovácií.“ Najmä kombinácia umelej inteligencie (AI) a Internetu vecí (IoT), skrátene AIoT, sľubuje rastové príležitosti pre Bosch na miliardových trhoch. „Chceme sa stať poprednou AIoT spoločnosťou,“ povedal Denner. „Vďaka širokej škále znalostí na jednej strane a veľkou odbornosťou v oblasti elektroniky a softvéru na strane druhej, ponúkame viac než väčšina našich konkurentov.“

Konzistentné opatrenie – vysoké cash flow zaisťuje finančnú flexibilitu

Potom, čo sa na jar kvôli odstávkam v mnohých krajinách a priemyslových odvetviach drasticky prepadol obrat, sa v druhej polovici fiškálneho roku 2020 situácia výrazne zlepšila. „Celkovo sme s vývojom podnikania v krízovom roku 2020 veľmi spokojní,“ uviedol Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finančný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch. „Konali sme rýchlo, aby sme prispôsobili naše náklady a investície poklesu obratu – bez toho, aby sme zanedbávali témy dôležité pre budúcnosť.“ Výsledkom bolo, že Bosch dosiahol najvyššieho voľného cash flow v histórii spoločnosti, približne 5 miliárd eur. To poskytlo spoločnosti behom krízy finančnú flexibilitu. Investičná kvóta sa pohybovala okolo piatich percent; v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokázala spoločnosť Bosch ušetriť približne jednu miliardu eur na finančných zdrojoch.

Udržateľný rast – s klimatickou neutralitou a elektromobilitou

Aj v dobe krízy spoločnosť Bosch prispôsobuje svoju stratégiu dôležitým budúcim oblastiam a zaväzuje sa k udržateľným obchodným praktikám. Navzdory pandémii dosiahla spoločnosť na jar 2020 významný míľnik: CO2 neutralitu vo všetkých svojich 400 pobočkách na celom svete. "Dodržali sme slovo. Podľa interných výpočtov je Bosch prvou globálnou priemyselnou spoločnosťou, ktorá je od jari 2020 klimaticky neutrálna – a to skôr, lepšie a nákladovo efektívnejšie, než bolo plánované,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Volkmar Denner. V súčasnej dobe prebieha nezávislé testovanie. Potvrdil tiež ďalší cieľ: Bosch plánuje do roku 2030 znížiť emisie CO2 v celom dodávateľskom reťazci o 15 percent.

Vďaka novo vzniknutej spoločnosti Bosch Climate Solutions odovzdáva Bosch svoje skúsenosti z vlastnej klimaticky neutrálnej pozície ďalším spoločnostiam – k zákazníkom patria napríklad spoločnosti Freudenberg, Hansgrohe a Köhler Papier. „S našou novou poradenskou spoločnosťou nielen dláždime cestu klimaticky neutrálnej ekonomike, ale tiež otvárame nové oblasti rastu,“ vysvetlil Denner.

V súvislosti s činnosťami na ochranu klímy sa spoločnosť Bosch spolieha okrem iného na nové a ďalej rozvíjané technické riešenia pre budúcnosť mobility. Spoločnosť na ceste k udržateľnej mobilite už investovala päť miliárd eur do elektrického pohonu. Iba tento rok vynakladá 700 miliónov eur na vývoj elektrifikovaných riešení mobility vrátane palivových článkov – o necelých 40 percent viac než v predchádzajúcom roku. „Z dlhodobého hľadiska sa pre Bosch elektromobilita stane jednou z hlavných oblastí podnikania. Naším cieľom je byť lídrom na trhu v oblasti e-mobility s vozidlami poháňanými batériami a palivovými článkami,“ povedal Denner. „Aj dnes máme v oblasti elektropohonu a elektromobility širšie portfólio než ktorákoľvek iná spoločnosť – od elektrobicyklov po nákladné automobily.“ Vysoké investície na začiatku sa už spoločnosti Bosch vyplácajú: Oblasť elektrifikácie pohonu Bosch rastie v súčasnej dobe dvakrát rýchlejšie než trh a už teraz má hodnotu niekoľkých miliárd eur, vysvetlil Denner. Od roku 2018 získala spoločnosť 90 projektov elektrifikácie pohonu, z toho 30 iba v predchádzajúcom roku a to v celkovej hodnote 7,5 miliardy eur. V súčasnosti jazdí po celom svete viac ako 2,5 milióna vozidiel, ktoré v sebe majú komponenty elektrického pohonného ústrojenstva od spoločnosti Bosch.

Štrukturálna zmena – priemysel potrebuje hladký prechod

S ohľadom na štrukturálne zmeny a nadchádzajúce nariadenia Euro7 vidí predseda predstavenstva spoločnosti Bosch automobilový priemysel v náročnej prechodnej fáze„Elektromobilita prichádza a spoločnosť Bosch ju už roky aktívne posúva vpred,“ uviedol Denner. „Ale potrebné vstupy musia byť financované zo súčasného pohonného systému.“ Rovnako ako ostatné spoločnosti potrebuje spoločnosť Bosch čo možno najplynulejší prechod, aby si udržala čo najviac zamestnancov. „Podobne ako elektromobily s obnoviteľnou elektrinou môžu byť prevádzkované aj vozidlá s naftovým a benzínovým pohonom CO2 neutrálne a to pomocou syntetických palív. S nadchádzajúcim nariadením Euro7 by sme túto príležitosť pre ochranu klímy nemali premárniť.“ Moderné naftové a benzínové motory už dnes takmer nezhoršujú kvalitu ovzdušia v mestách. „To, čo je ekonomicky a sociálne správne, nebude neekologické,“ hovorí Denner. „Musíme udržiavať rovnováhu v trojuholníku ekonomických, ekologických a sociálnych aspektov.“ Cieľom by malo byť umožniť zmenu automobilového priemyslu na mobilitu bez negatívnych klimatických a environmentálnych dopadov a súčasne zabezpečiť pracovné miesta.

Príležitosť k rastu AIoT – sieťové produkty so súčasnými inteligentnými riešeniami

Prostredníctvom vzájomného pôsobenia umelej inteligencie a Internetu vecí si chce spoločnosť Bosch v budúcnosti pripraviť cestu k miliardovému trhu a vytvoriť pridanú hodnotu pre zákazníkov s inovatívnymi riešeniami AIoT – prostredníctvom nižších nákladov na energiu, väčšieho pohodlia a bezpečnosti. Konektivita prináša užitočné informácie o používaní produktov. Tie chce Bosch využiť napríklad pre zlepšenie ich použitia prostredníctvom aktualizácie softvéru alebo umožniť nové funkcie a služby. Spoločnosť Bosch pre to posledných rokoch vytvorila technické predpoklady: IoT suite spája zariadenia, senzory a brány, kým cloudová infraštruktúra spracováva dáta. Platforma Al naviac umožňuje rýchle rozširovanie aplikácii umelej inteligencie.

„V ďalšom kroku chceme technické znalosti premeniť na podnikanie,“ povedal Denner s výhľadom do budúcnosti. Bosch už predal zhruba desať miliónov prepojiteľných elektrických náradí, domácich spotrebičov a vykurovacích systémov a počet aktívnych používateľov rastie. Na účel rozšírenia súčasných kompetencií v oblasti umelej inteligencie založila spoločnosť začiatkom roku 2017 Bosch Centrum pre umelú inteligenciu (BCAI), a má teda dobrú pozíciu. Investície do BCAI sa vyplácajú už v treťom roku existencie – prínos centra k výsledkom je teraz okolo 300 miliónov eur. BCAI v súčasnej dobe zamestnáva približne 270 špecialistov na umelú inteligenciu, ktorý pracujú na viac ako 180 projektoch v oblastiach mobility, výroby, inteligentného domova a poľnohospodárstva.

Očakáva sa, že nová divízia Cross-Domain Computing Solutions so svojimi približne 17 000 zamestnancami tiež významne prispeje spoločnosti Bosch na jej ceste stať sa AIoT spoločnosťou. „Divízia spája vývoj hardvéru a softvéru pre nové elektronické architektúry vo vozidle,“ zdôraznil Denner. „Tým prenikáme na rodiaci sa trh stále sa zvyšujúcej inteligencie vozidiel.“ Iba v druhej polovici roku 2020 získala spoločnosť Bosch na svoje počítače vozidiel objednávky v hodnote približne 2,5 miliardy eur. Tento rok budú nasledovať ďalšie obchody v objeme miliárd.

Týmto spôsobom spoločnosť Bosch otvára nové aplikácie AIoT vo všetkých divíziách spoločnosti: Napríklad videodetekcia požiaru Aviotec deteguje dym a plamene pomocou umelej inteligencie iba pomocou infračerveného svetla. Aplikačná platforma pre kontrolu obrobkov deteguje nenápadné škrabance na povrchu pomocou umelej inteligencie. Nový samoučiaci sa senzor s „Edge AI“ pre fitness trackery minimalizuje latenciu a spotrebu energie – inteligencia spočíva v samotnom senzore.

Rozvoj podnikania v roku 2020 podľa oblastí podnikania

Pandémia koronavírusu mala negatívny dopad na obrat v obchodných jednotkách Bosch; tržby rástli iba v oblasti obchodu so spotrebným tovarom. Divízia Mobility Solutions, ktorá bola obzvlášť ťažko zasiahnutá prepadom automobilového priemyslu, dosiahla obratu 42,3 miliardy eur. S poklesom o 9,5 percenta firma napriek tomu prekonala trh, pretože výroba automobilov poklesla o 15 percent. Po očistení o vplyvy výmenných kurzov je výsledkom pokles o 8,1 percenta. Obrat v divízii Spotrebný tovar vzrástol o 5,2 percenta na 18,6 miliardy eur, po očistení o vplyv výmenných kurzov dokonca o 8,2 percenta. Obchod s domácimi spotrebičmi a elektrickým náradím ťažil z tendencie spotrebiteľov sústrediť sa na domáci sektor. Divízia Priemyselná technika nebola schopná uniknúť dlhodobému oslabeniu trhu navzdory od jesene rastúcim zákazkám. Obrat vo výške 5,1 miliardy eur bol o 16,0 percent nižší než v predchádzajúcom roku, očistený o vplyv výmenných kurzov, pod 15,0 percent. Divízia Energetika a technika budov dosiahla v roku 2016 obrat vo výške 5,4 miliardy eur. Kým podnikanie v oblasti termotechniky sa vďaka dotačným programom vyvíjalo priaznivo, mnoho neobvyklých udalostí skomplikovalo obchod so zvukovými a konferenčnými technológiami. Pokles obratu o 3,4 percenta zodpovedá poklesu 2,0 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov.

Rozvoj podnikania v roku 2020 podľa regiónov

Bosch pocítil na jar pokles obratu vo všetkých regiónoch: V regióne Európa bol obrat 38,0 miliárd eur a tým o 5,7 percenta nižší než v predchádzajúcom roku, po odčítaní vplyvov výmenných kurzov o 4,6 percenta nižší. V regióne Severná Amerika obrat klesol z 14,0 percent na 10,8 miliardy eur, t. j. o 12,0 percent po očistení od vplyvov výmenných kurzov. V Južnej Amerike bol dosiahnutý obrat 1,1 miliardy eur. Pokles obratu o 21,0 percent zodpovedá poklesu 2,5 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov. Obrat v Ázii a Tichomorí činil 21,7 miliardy eur, čo je iba o niečo menej než v predchádzajúcom roku – 1,4 percenta – po očistení o vplyvy výmenných kurzov dokonca plus 0,5 percenta. Pomohlo včasné oživenie trhu a pozitívny vývoj v Číne. Po prvýkrát v histórii spoločnosti Bosch tržby v Číne prevýšili tržby v Nemecku.

Rozvoj zamestnancov 2020: Veľmi stabilná úroveň zamestnanosti

Spoločnosť Bosch zamestnávala k 31. 12. 2020 celosvetovo približne 394 500 zamestnancov. Týmto spôsobom dokázala spoločnosť Bosch navzdory kríze udržať úroveň zamestnanosti do značnej miery stabilnú. Bosch zaznamenal zmeny hlavne v Nemecku a Číne. Bosch zvýšil počet zamestnancov vo výskume a vývoji, aby zaistil pokračovanie v presadzovaní jeho kľúčových strategických investícii.

Výhľad 2021: Vyjsť z krízy silnejší

Bosch očakáva pomalé oživenie svetovej ekonomiky v roku 2021 s rastom tesne pod 4 percentá – po poklesu o 4,5 percenta v predchádzajúcom roku. „Kríza ešte neskončila,“ povedal Asenkerschbaumer. Rast bude tlmený nielen naďalej vysokými počtami nakazených a tým tiež nevyhnutnými sociálnymi a hospodárskymi obmedzeniami. Vývoj môžu ovplyvniť tiež politické vplyvy, ako je Brexit, a nezmenená strategická konkurenčná situácia s možnými obchodnými obmedzeniami medzi USA a Čínou.

„Navzdory všetkým výzvam zostáva naším cieľom rast rýchlejší než trhy v priemyselných odvetviach a regiónoch, ktoré sú pre nás dôležité.“ Bez ohľadu na ďalší vývoj pandémie chce spoločnosť Bosch pokračovať v nevyhnutných opatreniach v dôsledku štrukturálnej zmeny a naďalej ich činiť čo najviac spoločensky prijateľnými. „Dôsledná práca na nákladoch a konkurencieschopnosti nám pomáha zaistiť silnú finančnú základňu pre rozširovanie našich budúcich oblastí pôsobnosti.“

Kontakt pre novinárov:

Sven Kahn
Tel.: +49 711 811-6415

Melita Delic
Tel.: +49 711 811-48617

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?