Suche

Tlačová informácia #Prepojená mobilita

Spoločnosti Bosch a Microsoft spájajú svoje sily a spoločne vyvíjajú softvérovú platformu pre bezproblémové prepojenie automobilov a cloudu

Spolupráca urýchľuje vývoj „softvérovo definovaných vozidiel“

  • Vývoj softvéru vozidiel bude rýchlejší a jednoduchší po celú dobu životnosti automobilu.
  • Spolupráca spája know-how z automobilového priemyslu a cloud computingu za účelom vývoja novej generácie softvéru pre vozidlá.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart a Mníchov, Nemecko – Spoločnosti Bosch a Microsoft spájajú svoje sily a spoločne vyvíjajú softvérovú platformu pre bezproblémové prepojenie automobilov a cloudu. Cieľom spolupráce je rýchlejší a jednoduchší vývoj softvéru vozidiel po celú dobu ich životnosti a jeho inštalácia do riadiacich jednotiek a počítačov vozidiel prostredníctvom cloudu Softvérová platforma je založená na Microsoft Azure a obsahuje tiež softvérové moduly od spoločnosti Bosch Obe spoločnosti navyše pracujú na inovatívnych vývojových nástrojoch, vďaka ktorým je proces vývoja softvéru oveľa efektívnejší a to aj mimo týchto spoločností. Vďaka novej platforme možno skrátiť cykly inovácií a znížiť náklady na vývoj softvéru vozidla. To znamená, že nové funkcie a digitálne služby sa k vodičom dostanú rýchlejšie. Vývojová spolupráca spája softvérové, elektronické a systémové znalosti popredného svetového dodávateľa automobilového priemyslu s know-how spoločnosti Microsoft v oblasti vývoja softvéru a cloud computingu. Obe spoločnosti plánujú, že prvé prototypy vozidiel budú novú softvérovú platformu môcť používať koncom roka 2021.

Už dnes Bosch bezpečne vykonáva aktualizáciu vozidiel pomocou aktualizácie softvéru Over-the-Air. Prostredníctvom jednotnej platformy pre softvérovo definované vozidlá chceme výrobcom automobilov poskytnúť ešte lepšiu podporu pri rýchlejšom vývoji nových funkcií a ich uvedenie do prevádzky.

Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH

„Už dnes Bosch bezpečne vykonáva aktualizáciu vozidiel pomocou aktualizácie softvéru Over-the-Air. Prostredníctvom jednotnej platformy pre softvérovo definované vozidlá chceme výrobcom automobilov poskytnúť ešte lepšiu podporu pri rýchlejšom vývoji nových funkcií a ich uvedenie do prevádzky, “ hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

„Naša spolupráca so spoločnosťou Bosch spája odborné znalosti popredného svetového dodávateľa pre automobilový priemysel so silnými stránkami cloudu spoločnosti Microsoft, AI a GitHub, “ hovorí Scott Guthrie, výkonný viceprezident pre Cloud + AI v spoločnosti Microsoft. „Softvér sa stále viac stáva hlavným rozlišovacím kritériom v automobilovom priemysle. Naším cieľom je podporovať spoločnosti pri rýchlejšom a rozsiahlejšom sprístupňovaní jedinečných služieb mobility pre osobné a úžitkové vozidlá.“

Softvér sa stále viac stáva hlavným rozlišovacím kritériom v automobilovom priemysle. Naším cieľom je podporovať spoločnosti pri rýchlejšom a rozsiahlejšom sprístupňovaní jedinečných služieb mobility pre osobné a úžitkové vozidlá.

Scott Guthrie, výkonný viceprezident pre Cloud + AI v spoločnosti Microsoft

Spoločný vývoj budúcnosti automobilu

V nadchádzajúcich generáciách vozidiel bude softvér zohrávať dôležitejšiu úlohu. Tiež preto, že nové trendy, ako je napríklad elektromobilita, automatizovaná jazda alebo moderné služby mobility, sú možné iba prostredníctvom softvéru. Preto budú aktualizácie v budúcnosti oveľa častejšie. Vzhľadom k vysokým bezpečnostným požiadavkám po celú dobu životnosti vozidla sú však bezdrôtové aktualizácie softvéru a digitálne služby pre automobily veľmi zložité. Ďalšiu komplexitu prináša rad rôznych sérií a modelových variantov. Na jednej strane preto Bosch prispieva k spolupráci svojimi rozsiahlymi znalosťami elektrických a elektronických architektúr, riadiacich jednotiek a počítačov vozidiel, ktoré sú potrebné pre aktualizáciu Over the Air. Na druhej strane spoločnosť prispieva svojim know-how, softvérovými produktmi a vývojovými nástrojmi pre automobily. To zahŕňa základný softvér a takzvaný middleware pre počítače a riadiace jednotky vozidiel a tiež cloudové softvérové moduly pre aplikáciu bezdrôtových aktualizácií na celé flotily vozidiel. „Vďaka komplexnej softvérovej platforme od vozidla po cloud znižujeme zložitosť vývoja softvéru aj systémovej integrácie do automobilu. Vytvárame tak podmienky, aby bezdrôtové aktualizácie fungovali vo vozidlách rovnako hladko a pohodlne ako u inteligentných telefónov, “ hovorí Heyn. Vďaka vopred integrovanému riešeniu platformy sú bezdrôtové aktualizácie, ktoré udržujú softvér vozidla aktuálne a teraz podstatne menej zložité. To je možné preto, že softvérové architektúry vozidiel a cloudu teraz bezproblémovo spolupracujú.

Vďaka komplexnej softvérovej platforme od vozidla po cloud znižujeme zložitosť vývoja softvéru aj systémovej integrácie do automobilu. Vytvárame tak podmienky, aby bezdrôtové aktualizácie fungovali vo vozidlách rovnako hladko a pohodlne ako u inteligentných telefónov.

Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH

Nové softvérové služby pre vývojárov

Spoločnosti Bosch a Microsoft tiež plánujú ďalej rozvíjať existujúce softvérové nástroje. Ich cieľom je umožniť výrobcom a dodávateľom automobilov zjednodušiť a urýchliť vlastný vývoj softvéru pri súčasnom splnení vysokých bezpečnostných požiadaviek automobilového priemyslu. Firmy chcú tiež využívať plne integrovanú platformu GitHub. Takisto sa plánuje sprístupnenie dôležitých častí novej softvérovej platformy pre vývojárov ako open source na GitHub.com.

Kontakt pre novinárov:

Robert Bosch GmbH
Annett Fischer
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

Microsoft
Pina Meisel
Tel.: +49 221 80102133
Email: pina.meisel@microsoft.com

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?