Suche

Systém umelej inteligencie pred globálnym uvedením do prevádzky v závodoch Bosch

  • Umelá inteligencia Bosch deteguje a predchádza anomáliám a narušeniam výrobného procesu.
  • Riešenie umelej inteligencie bude v roku 2021 zavedené v približne 50 divízie Bosch Powertrain Solutions závodoch po celom svete a napojené na viac ako 800 výrobných liniek.
  • Člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Michael Bolle: „Použitie umelej inteligencie robí továrne efektívnejšími, produktívnejšími, šetrnejšími k životnému prostrediu – a výrobky ešte lepšími. Naše nové riešenie umelej inteligencie prináša v závodoch miliónové úspory nákladov.“
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – presnejší než oko a ucho, rýchlejší než myseľ. Umelá inteligencia zachytáva a spracováva terabajty dát behom niekoľkých sekúnd a pomáha ľuďom na prvý pohľad porozumieť zložitým vzťahom a iniciovať opatrenia. Bosch Centrum pre umelú inteligenciu (BCAI) vyvinulo systém založený na umelej inteligencii, ktorý v ranej fáze deteguje anomálie a narušenia výrobného procesu, spoľahlivo znižuje počet nepodarkov a zvyšuje kvalitu produktov. „Použitie umelej inteligencie robí továrne efektívnejšími, produktívnejšími, šetrnejšími k životnému prostrediu – a výrobky ešte lepšími. Naše nové riešenie umelej inteligencie poskytuje závodom miliónové úspory,“ uviedol člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Michael Bolle v stredu 3. marca pri príležitosti digitálnej konferencie umelej inteligencie „AI CON“ spoločnosti Bosch. V pilotných závodoch, v ktorých sa už používa riešenie umelej inteligencie, bolo možné dosiahnuť ročných úspor vo výške jedného až dvoch miliónov eur. Napríklad v závode v Hildesheime boli vďaka umelej inteligencii zistené a odstránené poruchy v procesných krokoch. Tým sa skrátili doby cyklu liniek približne o 15 percent. Rovnako aj štúdie potvrdzujú efekt umelej inteligencie. Z plošného nasadenia umelej inteligencie v Nemecku ťaží najmä Priemysel 4.0. S viac ako 50 percentami (182 miliárd eur), ktoré sú distribuované naprieč rôznymi priemyselnými odvetviami, je najväčší potenciál pre úsporu nákladov vo výrobe podporovanej umelou inteligenciou (zdroj: Verband der Internetwirtschaft e.V. a Arthur D. Little, 2019). V spoločnosti Bosch bude riešenie umelej inteligencie vyvinutej spoločnosťou BCAI, zavedené spočiatku v približne 50 závodoch zameraných na výrobu spojenú s hnacím ústrojenstvom po celom svete a pripojené k viac ako 800 výrobným linkám. V analytickej platforme potom bude každý deň ukladaná viac ako miliarda dátových správ. Následne Bosch plánuje nasadiť riešenie umelej inteligencie v celej spoločnosti vo svojich približne 240 závodoch. Získané skúsenosti a technologické know-how navyše vstupujú do vývoja nových technológií umelej inteligencie pre výrobu.

Umelá inteligencia Bosch zlepšuje výrobu a výrobok

Divízia Powertrain oblasti Mobility Solutions je pilotným používateľom novej platformy analýzy umelej inteligencie. V nasledujúcich niekoľkých rokoch spoločnosť Bosch investuje približne 500 miliónov eur do digitalizácie a prepojenia závodov. Očakávané úspory budú dvojnásobné: približne jedna miliarda eur do roku 2025. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je využívanie umelej inteligencie. V spolupráci mezi BCAI so závodmi vzniklo univerzálne riešenie umelej inteligencie pre výrobu. Toto riešenie využíva Nexed Manufacturing Execution System (MES) prepojeného priemyslu Bosch pre automatické zhromažďovanie, spracovanie a analýzu údajov z rôznych zdrojov v takmer reálnom čase. Údaje zo senzorov zo strojov slúžia napríklad ako základ pre stanovenie kolísania v širokej škále výrobných procesov. Softvér Priemysel 4.0 Nexeed „prekladá“ a vizualizuje dáta a kódy, umelá inteligencia dáva odporúčanie pre akciu, pracovník rozhodne. Na to sa používajú hlavne „dashboardy“, individuálne konfigurované a prispôsobené lokálnym prípadom použitia a zodpovedajúcej analýze umelej inteligencie. To zjednodušuje hľadanie možných príčin chýb. Ďalej je možné integrovať samoregulačné procesy pre stroje a montážne linky. Ak sa napríklad vyvŕtaný otvor odchýli od definovaného umiestnenia, umelá inteligencia samostatne zaháji potrebné kroky. Umelá inteligencia je niekedy podporovaná kamerami, ktoré zaznamenávajú výrobný proces pozdĺž výrobných liniek. Na základe vzoriek umelá inteligencia identifikuje odchýlky a opatrenia môžu byť prijaté okamžite. Okrem toho sú v jednotlivých prípadoch s platformou prepojené dáta z poľa a dáta zákazníkov. To pomáha lepšie porozumieť tomu, ako sa produkty správajú pri používaní, aby bolo možné včas identifikovať nedostatky a predvídať blížiace sa chyby.

Bosch pomocou umelej inteligencie odhaľuje potenciál pre výrobu

Poznanie priemyslu je tu, ale implementácia stále zaostáva. Viac než každá druhá nemecká spoločnosť (58 percent) vidí v umelej inteligencii disruptívny potenciál. Ale iba jedna zo siedmich spoločností (14 percent) v súčasnej dobe používa umelú inteligenciu pre Priemysel 4.0 (Bitkom, 2020). Skutočnosť, že prevažná väčšina Nemcov (60 percent) by si priala zvýšené používanie priemyselnej umelej inteligencie, napríklad pri výrobe automobilov alebo lietadiel, je kľúčovým výsledkom „Kompasu budúcnosti umelej inteligencie Bosch“. Štúdia predstavená v novembri 2020 ukazuje, že viac ako dve tretiny opýtaných sú za riešenia založené na umelej inteligencii pre diagnostiku chýb strojov a v ďalších technologicky vyspelých oblastiach. Bosch umelú inteligenciu už intenzívne používa. Vo výrobe táto technológia pomáha znižovať počet nepodarkov, zvyšovať využitie strojov a systémov a optimalizovať výrobné procesy. „Umelá inteligencia je epochálna technológia – porovnateľná s vynálezom kníhtlače. Umelá inteligencia spôsobí revolúciu v priemysle. Pomocou umelej inteligencie sa stroje a výrobky učia premýšľať spoločne a predvídať,“ hovorí Michael Bolle. Okrem projektov vo vlastných závodoch prináša spoločnosť Bosch riešenia založené na umelej inteligencii aj na trh. Výrobné aplikácie zahrnujú automatizovanú optickú kontrolu obrobkov, softvér pre inteligentné riadenie výroby a sofistikovaný energetický manažment. Na digitálnom veľtrhu Hannover Messe 2021 (12. – 16. apríla) predstaví spoločnosť Bosch riešenie umelej inteligencie pre výrobu.

Bosch implementuje umelú inteligenciu do svojej firemnej stratégie

Pre Bosch je umelá inteligencia kľúčovou technológiou. Od roku 2025 by všetky produkty Bosch mali mať umelú inteligenciu alebo by mali byť vyvíjané alebo vyrábané s ich pomocou. Na tento účel spoločnosť Bosch investuje do „inteligentných hláv“, zodpovedajúcej infraštruktúry a vhodných rámcových podmienok. Do konca roku 2022 Bosch vyškolí 20 000 svojich zamestnancov pre umelú inteligenciu. Kľúčovým faktorom je Výskumné a vývojové centrum pre umelú inteligenciu. Už v treťom roku po svojom založení BCAI realizovala „return on invest“ a priniesla projektmi príspevok vo výške zhruba 300 miliónov eur. „Skúmame a ponúkame umelú inteligenciu, ktorá je bezpečná, robustná a zrozumiteľná,“ uvádza Bolle. Spoločnosť sa zaoberá predovšetkým priemyslovou umelou inteligenciou, teda kombináciou umelej inteligencie a fyzického sveta. Bosch má na to najlepšie predpoklady. „V našich závodoch vyrábame širokú škálu produktov – od chladničiek, elektrického náradia, pohonných jednotiek a asistenčných systémov pre automobilový priemysel až po automatizačné technológie pre použitie v továrňach. Tieto znalosti teraz kombinujeme s algoritmami umelej inteligencie,“ vysvetľuje Bolle.

Kontakt pre novinárov:
Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811-58178
Twitter: @BoschPresse

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?