Suche

Tlačová informácia #Prepojená mobilita

Bosch dosiahol miľnika na ceste k otvoreniu továrne na čipy v Drážďanoch

Prvé wafery prechádzajú plne automatizovanou výrobou

  • Harald Kröger: „Čoskoro budú čipy pre mobilitu budúcnosti pochádzať z Drážďan.“
  • Priekopníci v Priemysle 4.0: Už od začiatku vyrába spoločnosť Bosch čipy prepojeným a vysoko automatizovaným spôsobom.
  • Vysokokomplexná výroba: Od waferu po čip je potrebných niekoľko stoviek pracovných krokov.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Drážďany, Nemecko – Je to míľnik pre továreň budúcnosti na výrobu čipov. V novej továrni Bosch na polovodiče v Drážďanoch prejdú kremíkové wafery prvýkrát plne automatizovanou výrobou. To sa považuje za rozhodujúci krok na ceste k zahájeniu výroby, ktorú Bosch plánuje na koniec roku 2021. V plne digitalizovanej a vysoko prepojenej továrni na polovodiče sa budú v budúcnosti vyrábať predovšetkým mikročipy pre automobily. „Čoskoro budú z Drážďan pochádzať čipy pre mobilitu budúcnosti a väčšiu bezpečnosť cestnej premávky. Továreň budúcnosti na výrobu čipov chceme otvoriť ešte tento rok,“ hovorí Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Spoločnosť už prevádzkuje továreň na polovodiče v Reutlingene blízko Stuttgartu. Vďaka novej továrni na wafery v Drážďanoch rozširuje Bosch svoje výrobné kapacity pre stále rastúce pole polovodičových aplikácií a opäť sa zaviazal vyrábať technológie v Nemecku. Bosch investuje približne jednu miliardu eur do high-tech výroby, ktorá je jednou z najmodernejších tovární na výrobu čipov na svete. Nová budova je spolufinancovaná Spolkovou republikou Nemecko. Poskytovateľom dotácie je Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky. Oficiálne otvorenie svojej továrne na polovodiče plánuje spoločnosť Bosch na jún 2021.

Čoskoro budú z Drážďan pochádzať čipy pre mobilitu budúcnosti a väčšiu bezpečnosť cestnej premávky. Továreň budúcnosti na výrobu čipov chceme otvoriť ešte tento rok.

Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Výroba prototypov v Drážďanoch bola zahájená

Prvé wafery sa vyrábajú v Drážďanoch od konca januára 2021. Bosch ich používa na výrobu výkonových polovodičov, ktoré sa neskôr použijú napríklad v meničoch jednosmerného napätia v elektrických a hybridných vozidlách. Wafery sú vo výrobe šesť týždňov a plne automaticky prejdú cca 250 jednotlivými pracovnými úkonmi. V tomto prípade sa na wafery aplikujú drobné štruktúry s hĺbkou a šírkou zlomku mikrometra. Takto vyrobené prototypy mikročipov je teraz možné prvýkrát použiť a otestovať v elektronických komponentoch. V marci zaháji spoločnosť Bosch výrobu prvých sérií vysokokomplexných integrovaných obvodov. Potom wafery za viac ako desať týždňov na ceste k hotovému polovodičovému čipu prejdú približne 700 procesnými krokmi.

300 milimetrová výrobná technológia

V rámci svojej novej budovy v Drážďanoch spolieha Bosch na technológiu s priemerom 300 milimetrov. Na jeden wafer sa vojde približne 31 000 jednotlivých čipov. V porovnaní s etablovanou výrobou s menšími 150 a 200 milimetrovými wafermi tak spoločnosť dosahuje vyššie efekty škálovania a posilňuje svoju konkurencieschopnosť vo výrobe polovodičov. Plne automatizovaná výroba a výmena dát medzi strojmi v reálnom čase umožňuje v Drážďanoch vysokoefektívnu výrobu čipov. „Naša nová továreň na polovodiče definuje štandardy v automatizácii, digitalizácii a prepojení,“ hovorí Kröger.

Spoločnosť Bosch zahájila v júni 2018 výstavbu továrne na polovodiče na zhruba 100 000 metroch štvorcových v drážďanskom „Silicon Valley“ – s veľkosťou asi 14 futbalových ihrísk. Do konca roku 2019 bol dokončený vonkajší plášť technologicky vyspelého závodu s celkovou využiteľnou plochou takmer 72 000 metrov štvorcových. Boli zahájené vnútorné práce a prvé výrobné stroje inštalované do čistého priestoru. Prvá automatizovaná krátka výroba prvých dielov vysokokomplexnej výrobnej technológie sa uskutočnila v novembri 2020. V záverečnej fáze bude vo výrobnom závode v Drážďanoch pracovať až 700 pracovníkov. Tí budú riadiť a monitorovať výrobu, a vykonávať údržbu strojov.

Naša nová továreň na polovodiče definuje štandardy v automatizácii, digitalizácii a prepojení.

Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Od waferu po čip

Polovodiče sa v stále väčšej miere používajú napríklad v internete vecí a pre mobilitu budúcnosti. Východiskovým bodom pre výrobu polovodičov sú kruhové disky vyrobené z kremíka, takzvané wafery. V továrni na čipy Bosch v Drážďanoch majú priemer 300 milimetrov a pri 60 mikrometroch budú v budúcnosti tenšie než ľudský vlas. Neupravené, tzv. surové wafery sa spracovávajú vo výrobnom procese trvajúcom niekoľko týždňov, aby sa z nich vyrobili požadované polovodičové čipy. Napríklad vo vozidlách preberajú úlohu mozgu ako integrované obvody špecifické pre aplikáciu, skrátene ASIC. Spracovávajú informácie zo senzorov a iniciujú ďalšie akcie. Dajú napr. príkaz airbagom, aby sa v zlomku sekundy aktivovali. Zložité obvody s až niekoľkými miliónmi jednotlivých elektronických funkcií sú skryté v kremíkových čipoch o veľkosti niekoľkých štvorcových milimetrov.

Kontakt pre novinárov:

Annett Fischer
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informacií na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?