Suche

Míľnik z desiatich rokov Priemyslu 4.0 v spoločnosti Bosch

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Desať rokov, obrat štyri miliardy, nespočet príležitostí – Priemysel 4.0 je pre spoločnosť Bosch úspešným príbehom. Spoločnosť je priekopníkom v oblasti prepojenej výroby a dôsledne presadzuje svoju predstavu továrne budúcnosti. Dôležité etapy z desiatich rokov Priemyslu 4.0 v spoločnosti Bosch:

2011: Štvrtá priemyselná revolúcia dostáva meno

Inteligentná továreň, ktorej stroje sa prepájajú, komunikujú medzi sebou a organizujú sa – s ľuďmi ako dirigentmi efektívnejšej, flexibilnejšej a individuálnejšej výroby. To, čo sa pôvodne nazývalo „kyberneticko-fyzikálne výrobné systémy“, dostáva v roku 2011 chytľavejší názov: Priemysel 4.0. Projekt nemeckej vlády pre budúcnosť oficiálne dostal zelenú. Nemecký termín sa rýchlo presadil aj v medzinárodnom meradle.

2012: Bosch preberá predsedníctvo „Pracovnej skupiny Priemysel 4.0“

Od konceptu k vývoju: Pod vedením Siegfrieda Daise, vtedajšieho podpredsedu predstavenstva spoločnosti Robert-Bosch GmbH, a profesora Henninga Kagermanna, prezidenta spoločnosti acatech, vypracovala pracovná skupina Priemysel 4.0 prvé odporúčania pre úspešnú cestu do štvrtého priemyselného veku. V októbri 2012 boli federálnej vláde zaslané odporúčania. Dais vtedy hovoril: „Spoločná práca jasne ukázala, že v Nemecku máme všetky kompetencie v oblasti výrobných technológií a strojárenstva, aby sme boli aj v budúcnosti medzinárodne úspešní vo svete Internetu vecí a služieb.“

2013: Priemysel 4.0 je Stvorený pre život

„Dáta sa musia stať znalosťami, znalosti sa musia stať prínosom,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Volkmar Denner na výročnom kongrese ZVEI 2013. Spoločnosť už používa prepojený softvér vo vlastnej výrobe. Bosch vyvíja vlastné softvérové riešenia pre priemyselné procesy. Deklarovaný cieľ: Odvodenie obchodných modelov z technických možností Web 3.0, ktoré povedú k zlepšeniu kvality života ľudí. To je jeden z dôvodov, prečo spoločnosť Bosch zahájila v roku 2013 pod krídlami Technickej univerzity v Darmstadte spoluprácu na projekte „Energeticky efektívne továrne“.

2014: Prvý robotický kolega na svete od spoločnosti Bosch

Prvý certifikovaný robot na svete, ktorý smie pracovať priamo s ľuďmi bez ďalšieho ochranného krytu, sa rodí v spoločnosti Bosch v roku 2014. Jeho meno je jeho poslaním: APAS – Automatický asistent výroby. Ide o veľký krok vo vývoji tzv. kolaborácie človeka s robotom (HRC), ktorý je zásadný pre Priemysel 4.0. Spoločnosť Bosch vyvinula systém APAS tak, aby mohol vo veľmi krátkom čase samostatne prevziať nakladanie strojov, paletizáciu alebo montáž.

2015: Bosch zakladá „Connected Industry“

Spoločnosť Bosch združuje svoje odborné znalosti v oblasti prepojenej výroby v rámci celopodnikového inovačného klastra „Connected Industry“. Týmto spôsobom si spoločnosť naďalej razí cestu k tomu, aby sa stala popredným používateľom a popredným dodávateľom v oblasti prepojenej výroby. Bosch tiež zahajuje osvetovú ofenzívu: V budúcnosti bude spoločnosť kvalifikovať na pozície v oblasti IT a obchodu, ktoré obvykle vyžadujú akademický titul, aj zamestnancov bez vysokoškolského vzdelania. Cieľom je uspokojiť rastúci dopyt po softvérových kompetenciách a pripraviť zamestnanca na činnosti v Priemysle 4.0. V prvej skupine školených pracovníkov je 80 odborníkov.

2016: Bosch mení staré zariadenia na zariadenia schopné pracovať v Priemysle 4.0

Starý stroj, rýchle prepojenie, nové použitie – hovorí si Bosch a skúša to na vtedy už 130 rokov starom sústruhu zakladateľa spoločnosti Roberta Boscha. Senzory a softvér, rovnako ako priemyselná riadiaca jednotka podporujúca Internet vecí, katapultujú sústruh z roku 1887 do éry Priemyslu 4.0. Viac než iba symbolická akcia spoločnosti: Podľa vtedajších štúdií boli ešte v roku 2016 v závodoch po celom svete montované desiatky miliónov strojov bez pripojenia k Priemyslu 4.0.

2016: Cloud 7 pre Priemysel 4.0 – vlastný cloud spoločnosti Bosch pre služby IoT

Spustením vlastného cloudu pre internetové služby sa spoločnosť Bosch stáva poskytovateľom komplexných služieb v oblasti sietí a Internetu vecí. V rámci Bosch IoT Cloud spoločnosť prevádzkuje rôzne aplikácie z oblastí prepojenej mobility, prepojeného priemyslu a prepojených budov.

2017: Pracovisko 4.0 – Tím človek-stroj v spoločnosti Bosch

S APAS workstation vytvorila spoločnosť Bosch prvýkrát spoločné pracovisko pre človeka a stroj. Kým človek zostáva nepostrádateľným rozhodovateľom a riadiacim prvkom, asistent výroby ho podporuje s neporovnateľnou vytrvalosťou a presnosťou. Pracovisko 4.0 sa pritom prispôsobuje jednotlivcovi – od výšky pracovnej plochy až po rýchlosť alebo pomoc pri navádzaní na nové procesy..

2018: Bosch zakladá vlastnú obchodnú jednotku pre Priemysel 4.0

Connected Industry sa stáva novou obchodnou divíziou spoločnosti Bosch. Spoločnosť tak spája aktivity v oblasti Priemyslu 4.0 aj v oblasti softvéru a služieb a zaisťuje najlepšie možné zloženie tímu: Odteraz budú zákazníci podporovaní pri vytváraní sietí v rámci celého hodnotového toku. Jednotka začína s 500 zamestnancami v Nemecku, Maďarsku a Číne.

2019: Bosch sa zameriava na vzdelávanie – a inteligentný telefón pre výrobu

V Nemecku bol spustený prvý vzdelávací program Priemysel 4.0 pre kvalifikovaných pracovníkov – vyvinutý spoločnosťou Bosch a Priemyselnou a obchodnou komorou. Školenie je teraz ponúkané aj v zahraničí, napríklad v Číne. V tom istom roku je uvedené na trh nové softvérové riešenie ctrlX AUTOMATION (číta sa „Control X AUTOMATION“). Vďaka tomu sú zariadenia a stroje rovnako flexibilné ako inteligentný telefón: Ich funkcie je možné individualizovať a aktualizovať – podobne ako v inteligentnom telefóne prostredníctvom aplikácie.

2020: Bosch uvádza do prevádzky prvú kampusovú 5G sieť

Dáta sú prenášané s mimoriadne vysokou spoľahlivosťou a rýchlosťou, stroje reagujú prakticky bez oneskorenia, bezdrôtové pripojenie sa stáva štandardom a človek a stroj vždy bezpečne a bez prekážok spolupracujú – to je nová realita v závode Bosch v Stuttgarte-Feuerbachu. Začiatok revolúcie v reálnom čase pre Priemysel 4.0 v spoločnosti Bosch: 5G má byť postupne nasadené vo všetkých približne 240 závodoch po celom svete.

2020: Ako priekopník Priemysel 4.0 je výroba spoločnosti Bosch celosvetovo uhlíkovo neutrálna

Všetkých 400 pobočiek spoločnosti Bosch po celom svete už nezanecháva žiadnu stopu CO2. Kľúčovým faktorom úspechu je tu prepojená výroba: Spotrebu energie je možné zistiť a zefektívniť pomocou riešenia Priemysel 4.0. Vo viac ako 100 závodoch a lokalitách po celom svete už Bosch využíva energetickú platformu vlastného portfólia Priemysel 4.0. Inteligentné algoritmy pomáhajú predvídať vzorce spotreby energie, predchádzať špičkám zaťaženia alebo korigovať odchýlky v spotrebe energie.

2021: S umelou inteligenciou od spoločnosti Bosch k bezchybnej výrobe

Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) vyvinul systém založený na umelej inteligencii, ktorý dokáže v rannej fáze detegovať a odstrániť anomálie a narušenia výrobného procesu. Toto nasadenie umelej inteligencie umožňuje efektívnejšiu a ekologickejšiu výrobu s lepšími produktmi. Riešenie AI v súčasnej dobe sprevádza výrobu v cca 50 závodoch a 800 výrobných linkách. Postupne sa bude používať vo všetkých 240 závodoch.

2021: Ocenenie pre továreň budúcnosti spoločnosti Bosch v čínskom Suzhou

Svetové ekonomické fórum už druhýkrát ocenilo závod spoločnosti Bosch ako popredný projekt Priemyslu 4.0. Bosch v čínskom Suzhou ukazuje, ako môže digitalizovaná výroba a logistika zásadným spôsobom zvýšiť efektivitu a kvalitu. V roku 2018 sa na zoznam jedinečných príkladov pridal závod Bosch v čínskom meste Wuxi. Svetové ekonomické fórum tu vyzdvihlo sieťové riešenia pre odstraňovanie problémov a prediktívnu údržbu ako príklad pre továreň budúcnosti.

2021: Spoločnosť Bosch dosiahla s Priemyslom 4.0 obrat viac než štyri miliardy eur

Po desiatich rokoch Priemyslu 4.0 dosiahla spoločnosť Bosch s portfóliom Priemyslu 4.0 obrat viac než štyri miliardy eur. Iba v roku 2020 vygenerovala spoločnosť Bosch vďaka prepojeným riešeniam pre výrobu viac než 700 miliónov eur. Bosch je nielen popredným dodávateľom, ale tiež popredným používateľom: Viac než 120 000 strojov a viac než 250 000 koncových zariadení, ako sú integrované kamerové systémy alebo roboty, je v závodoch Bosch prepojených a zaznamenávaných. Projekty Bosch ukazujú, že prepojené riešenia zvyšujú produktivitu až o 25 percent.

Kontakt pre novinárov:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811-58178
Twitter: @BoschPresse

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?