Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Vedeli ste, že...?

Fakty o 10 rokoch Priemyslu 4.0 v spoločnosti Bosch

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

... 134 rokov starý sústruh od spoločnosti Robert Bosch je najstarším strojom, ktorý bol kedy pripojený k sieti?

• Starý sústruh je originál z Priemyslu 1.0 – poháňaný pedálmi, vážiaci 300 kilogramov a je vyrobený z liatiny.
• Ešte v roku 1887 Robert Bosch na svojom sústruhu osobne pracoval. Okrem iného sa používal na výrobu dielov do magneto zapalovania, produktu, vďaka ktorému spoločnosť na konci 19. storočia dosiahla prielom.
• V roku 2016 spoločnosť Bosch katapultovala historický sústruh z múzea do éry Priemyslu 4.0. Jeho technickým podporovateľom je nová IoT Gateway od spoločnosti Bosch. Prepojený systém kombinuje senzory, softvér a priemyselnú riadiacu jednotku s podporou internetu vecí, ktorá umožňuje sledovanie stavu sústruhu.
• Sústruh 4.0 ukazuje, že aj tie najstaršie stroje je možné pomocou IoT Gateway ľahko a rýchlo pripojiť k sieti. Bosch tak sprístupňuje výhody prepojeného priemyslu aj prevádzkovateľom starších strojov.

... v spoločnosti Bosch pracuje „strojník šijacieho stroja“?

• Volá sa Claus Lau. Je zodpovedný za Bosch riešenie na prepojenie továrne v dvoch závodoch v Nemecku. Pri hľadaní objektu, ktorý by sa dal použiť na vysvetlenie základných princípov Priemyslu 4.0, narazil na starý šijací stroj svojej ženy. Pomocou tejto pamiatky z 30. rokov minulého storočia chcel demonštrovať cestu analógových zariadení do digitálnej budúcnosti.
• Clausovi Lauovi a jeho tímu trvala táto cesta dva týždne. Najprv sa zoznámili so šijacím strojom. V druhom kroku tím vybavil stroj senzormi. To umožnilo zobrazovať základné informácie na monitore: Zodpovedá tkanina veľkosti ihly? Ako dlho remeň ešte vydrží? Je ihla ešte použiteľná alebo už je opotrebovaná? Zrodil sa šijací stroj 4.0. A Claus Lau sa stal známy ako „strojník šijacieho stroja vo firme Bosch“.
• Spoločne so svojim tímom sa znova a znova vydáva na cestu a ukazuje, ako je možné analógové stroje a výrobné zariadenia modernizovať pre Priemysel 4.0. Tieto takzvané „retrofit“ riešenia sú dôležitým stavebným kameňom na celoplošné zavedenie Priemyslu 4.0.

... prvý robot na svete, ktorý smie v továrni pracovať v tesnom kontakte s ľudmi, pochádza od spoločnosti Bosch?

• Až do roku 2014 nesmeli roboti pracovať v továrni bez ochranného štítu, prepážky alebo kontroly vzdialenosti.
• Potom prišiel APAS – automatický výrobný asistent. Jeho meno bol program: Ako prvý certifikovaný robot na svete, ktorý smie pracovať priamo s ľudmi bez ďalšieho ochranného krytu, prichádza v spoločnosti Bosch v roku 2014 k životu APAS.
• Ide o veľký krok vo vývoji tzv. kolaborácie človeka s robotom (HRC), ktorý je pre Priemysel 4.0 zásadný. Spoločnosť Bosch vyvinula systém APAS tak, aby mohol vo veľmi krátkom čase samostatne prevziať nakladanie strojov, paletizáciu alebo montáž. To má cenu zlata, najmä pre menšie výrobné cykly.

... môžete so spoločnosťou Bosch cestovať?

• Prinajmenšom na „Learning Journey Industry 4.0 Live“, ktorý je ponúkaný pod záštitou Fraunhofer IPA a Bosch v Nemecku.
• Cesta digitálnym vekom ukazuje najlepšie aplikácie Priemyslu 4.0 a kladie si za cieľ vytvoriť profesionálnu sieť na implementáciu Priemyslu 4.0.
• Okrem zastávok v podnikoch s osvedčenými postupmi a ponuky workshopov poskytuje Learning Journey Industry 4.0 Live aj individuálne podnety pre manažérov a zamestnancov v oblasti Priemyslu 4.0.
• V roku 2016 zahájili spoločnosti Bosch, Fraunhofer IPA a Macils Management Centrum vzdelávaciu cestu „Industry 4.0 live“.

... Bosch pracuje aj na robotickej lingvistike?

• Jazykoveda pre roboty? A prečo nie, keď štvrtá priemyselná revolúcia spočíva v tom, že stroje sú schopné prepojiť sa a komunikovať medzi sebou.
• So svojim plánom premeniť továreň budúcnosti na skutočnosť sa Bosch v istom zmysle zameral aj na jazykovedu. V roku 2016 spoločnosť predstavila vlastný, nový, otvorený a voľne dostupný strojový jazyk pre Priemysel 4.0: tzv. protokol PPM 38 (Production Performance Management Protocol).
• A aby si človek a stroj rozumeli aj naslepo, vyvinula spoločnosť Bosch „multiprodukčnú linku“. Prostredníctvom bluetooth tagu, ktorý nosia všetci zamestnanci, vie celá montážna linka s niekoľkými pracoviskami, kto pred nimi stojí, akú má kvalifikáciu alebo akým rodným jazykom hovorí. Linka potom automaticky prispôsobí pracovnú stanicu individuálnym požiadavkám.

Kontakt pre novinárov:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811-58178
Twitter: @BoschPresse

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 402 600 zamestnancov (stav k 31. 12. 2021). Za rok 2021 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 78,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 76 100 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 38 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?