Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Variabilná a efektívna: Továreň budúcnosti

To najdôležitejšie od spoločnosti Bosch na veľtrhu Hannover Messe 2021

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart/Hannover, Nemecko – Dopyt určuje takt, produkt určuje proces. Stroje a roboty sa neustále preskupujú. Autonómne dopravné prostriedky dodávajú komponenty, sofistikovaná robotika uchopuje a triedi obrobky, asistenčné systémy podporujú pracovníkov a umelá inteligencia preberá kontrolu kvality. Procesy a stavy strojov je možné kedykoľvek zobraziť vďaka softvéru Priemysel 4.0. Riadenie zostáva pevne v ľudských rukách. Takto si Bosch predstavuje Továreň budúcnosti – a takto ju spoločnosť pripravuje pre veľtrh Hannover Messe: modelovú továreň, ktorá bude prístupná od leta 2021 v novom zákazníckom a inovačnom centre spoločnosti Bosch Rexroth v Ulme.

Továreň budúcnosti je variabilná, prepojená a flexibilná

Továreň budúcnosti je mobilná – s inteligentnou podlahou od spoločnosti Bosch Rexroth je aj podklad flexibilný a prispôsobuje sa výrobe. Energia sa prenáša bezkontaktne, tzv. snímače zaťaženia v podlahe rozpoznávajú osoby a merajú hmotnosť strojov a zariadení. Svetelné LED pásiky neustále zobrazujú nastaviteľné jazdné a pešie cesty. Komunikácia medzi systémami a strojmi je tiež bezdrôtová. Inteligentná podlaha, ktorú spoločnosť Bosch predstavila ako výskumný projekt na veľtrhu Hannover Messe v roku 2019, je teraz k dispozícii pre pilotných zákazníkov. V spolupráci s rôznymi partnermi vyvinula spoločnosť Bosch nové funkcie, ako je podlahový modul s integrovanou bezpečnostnou spínacou podložkou. V prípade neoprávneného prístupu automaticky vypne stroje.

Divízia Special-purpose machinery spoločnosti Bosch na základe modulárneho výrobného systému demonštruje, ako bude výroba v budúcnosti premenlivá. Základom je platforma so štandardizovanými hardvérovými a softvérovými rozhraniami. Všetky ostatné procesné moduly, napríklad pre procesy spájania alebo testovania, sú integrované flexibilne podľa potreby. Či už zamestnanci montujú diely na asistovanom ručnom pracovisku, pracujú spoločne s kolaboratívnym robotom alebo sú manipulačné a prepravné procesy vykonávané autonómne – stupeň automatizácie je ľubovoľne škálovateľný.

Prostredníctvom ctrlX AUTOMATION od spoločnosti Bosch Rexroth hardvér a softvér zrastá. Vďaka prvej otvorenej automatizačnej platforme s podporou 5G na trhu môžu používatelia využívať aplikácie od spoločnosti Bosch Rexroth alebo od poskytovateľov tretích strán, prípadne môžu sami vytvárať aplikácie a ponúkať ich prostredníctvom platformy ďalším spoločnostiam. ctrlX AUTOMATION podporuje viac než 30 komunikačných rozhraní a štandardov pre výmenu dát; programovacie jazyky je možné ľubovoľne zvoliť.

Nexeed Industrial Application System od spoločnosti Bosch Connected Industry ponúka tiež maximálnu flexibilitu. Softvér Priemysel 4.0 sa skladá z konkrétnych aplikácií vyvinutých spoločne so zákazníkmi. Príklad: Vďaka prispôsobenému riešeniu Nexeed sú zamestnanci berlínskeho závodu spoločnosti Osram vždy informovaní o stave strojov a systémov prostredníctvom aplikácie. Nadchádzajúce práce údržby alebo dodávky materiálu je možné prehľadne zobraziť, organizovať a vyhodnocovať online.

Továreň budúcnosti sa neustále učí pomocou umelej inteligencie

Smart Item Picking od spoločnosti Bosch Rexroth je samoučiaci sa robotický systém, ktorý bude v budúcnosti podporovať pracovne náročné prípravné úlohy v intralogistike. Systém používa bezmodelový prístup, takže dokáže rozpoznať a spoľahlivo uchopiť aj nové objekty. Pomocou dát z prevádzky a najnovších metód umelej inteligencie je rozpoznávanie objektov v systéme zdokonalené pre každú konkrétnu aplikáciu a stratégia uchopenia je optimalizovaná. Modulárny systém s hardvérovými a softvérovými modulmi umožňuje vychystávanie širokého portfólia jednotlivých dielov, ako sú napríklad drogistický tovar v kartónoch alebo náhradné diely na dopravníkový pás. Systém spoľahlivo spracováva viac než 600 položiek za hodinu. Úspešnosť je 99 percent.

Automatický výrobný asistent APAS spôsobil revolúciu v interakcii medzi človekom a strojom. APAS assistant bez ochranného krytu bezpečne spolupracuje s ľuďmi. APAS inspector je zodpovedný za automatickú optickú kontrolu obrobkov. Vďaka umelej inteligencii je možné systém kedykoľvek preškoliť. Tým sa zvyšuje miera detekcie bez toho, aby bolo nutné mať rozsiahle programátorské zručnosti.

Track and Trace zaisťuje potrebnú transparentnosť pri ceste výrobkov k predajcom a zákazníkom: Logistické riešenie monitoruje prepravu. Senzory a brány pravidelne odosielajú informácie o polohe a stave spracovania tovaru. Logistici vždy vedia, kde sa nachádza a či dorazí včas. Track and Trace pomáha udržiavať dodávateľské reťazce v chode.

Továreň budúcnosti vyrába klimaticky neutrálne

Novo vytvorená jednotka Bosch Climate Solutions radí výrobným podnikom, ako znížiť emisie CO2. Vychádza zo skúseností spoločnosti Bosch s vlastnými klimaticky neutrálnymi prevádzkami. Experti do štyroch dní urobia CO2 audit a dodajú prvý Master plán. O tri mesiace neskôr je koncepcia zníženia emisií CO2 hotová. Komplexný prístup zahrnuje opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, rozšírenie ponuky obnoviteľných zdrojov energie a nákup zelenej elektriny a kompenzácie. Medzi zákazníkmi, ktorí sa v spolupráci so spoločnosťou Bosch vydávajú na cestu klimaticky neutrálneho podnikania a výroby, patria strojárenské spoločnosti Freudenberg a Prettl a výrobca spŕch a batérií Hansgrohe.

Bosch kombinuje znalosti a technológie: Prostredníctvom Energy Platform ponúka inteligentný softvér, ktorý riadi spotrebu tepla, elektriny alebo stlačeného vzduchu vo viac než 120 vlastných závodoch. Platforma je využívaná vo viac než 80 projektoch externých zákazníkov. Spoločnosť Bosch predstavuje na Hannoverském veľtrhu rozšírenia: Balancing Energy Network analyzuje energetické toky a poskytuje prognózy. Do energetických plánov sa zapracovávajú informácie z plánovania výroby, zmien a logistiky a tiež údaje o počasí. Softvér založený na umelej inteligencii, pôvodne vyvinutý pre výrobné zariadenia, má potenciál pomôcť všetkým druhom väčších komplexov budov, ako sú logistické centrá, znížiť ekologickú stopu.

Kontakt pre novinárov:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811-58178
Twitter: @BoschPresse

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 402 600 zamestnancov (stav k 31. 12. 2021). Za rok 2021 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 78,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 76 100 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 38 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?