Suche

Tlačová informácia #Prepojená mobilita

Spoločnosť Bosch mení sieťové zariadenia na osobných strážnych anjelov

Automatická asistencia v núdzi prostredníctvom aplikácie – na cestách i doma

  • Komplexné riešenie: Help Connect kombinuje automatickú detekciu nehôd, funkciu tiesňového volania a osobnú pohotovostnú službu.
  • Teraz k dispozícii: V spojení s aplikáciami pre elektrobicykle a motocykle teraz Help Connect zaisťuje väčšiu bezpečnosť na dvoch kolesách.
  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner: „S aplikáciou Help Connect meníme prepojené zariadenia na záchranárov za každých okolností.“
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Chvíľu nedávate pozor a je to: Spadnete z elektrobicykla alebo stratíte kontrolu nad motocyklom. Iba v Nemecku je každý deň pri nehodách vážne zranených viac než 38 cyklistov alebo motocyklistov (zdroj: Spolkový štatistický úrad). Vtedy sa počíta každá sekunda. Ale čo keď je zranený v takej situácii sám alebo si už nemôže privolať pomoc? Tu prichádza spoločnosť Bosch so sieťovým riešením tiesňového volania. Systém Help Connect využíva senzory v smartfóne a ďalších prepojených zariadeniach a automaticky deteguje nehody pomocou inteligentného algoritmu na detekciu nehôd. V prípade mimoriadnej udalosti sú záchranné jednotky upozornené prostredníctvom centra tiesňového volania Help Connect Service a okamžite navedené na miesto nehody. To šetrí čas a môže zachrániť život. S aplikáciou COBI.Bike od spoločnosti Bosch eBike Systems a aplikáciou calimoto na navigáciu motocyklov sú teraz k dispozícii dve aplikácie pre cyklistov a motocyklistov, a teda pre niekoľko sto tisíc používateľov. „Spoločnosť Bosch usilovne pracuje na integrácii svojho riešenia tiesňového volania do ďalších produktov vrátane produktov partnerov. Používáme internet vecí a algoritmy na premenu prepojených zariadení s Help Connect na osobného záchranára života vo všetkých situáciách či už na cestách, pri športe alebo doma,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner. Spoločnosť Bosch v súčasnej dobe poskytuje službu Help Connect pre používateľov s nemeckou SIM kartou v jedenástich európskych krajinách1.

Spoločnosť Bosch usilovne pracuje na integrácii svojho riešenia tiesňového volania do ďalších produktov vrátane produktov partnerov. Používáme internet vecí a algoritmy na premenu prepojených zariadení s Help Connect na osobného záchranára života vo všetkých situáciách či už na cestách, pri športe alebo doma.

predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Volkmar Denner

Jedno riešenie – trojitý prínos

Help Connect kombinuje automatickú detekciu nehôd, funkciu tiesňového volania a osobnú pohotovostnú službu. Napríklad v aplikáciách COBI.Bike a calimoto vyhodnocuje crash algoritmus dáta senzorov zo smartfónu z hľadiska rýchlosti, zrýchlenia a otáčania. Tieto senzory sú dnes zabudované vo väčšine dostupných smartfónov. Aplikácie musia byť zapnuté počas jazdy a zariadenie musí byť pripevnené ku riadidlám. Služba Help Connect v zásade funguje na zariadeniach so systémom Android verzia 6 alebo vyššia a na smartfónoch so systémom iOS verzie 11 alebo vyššej.

V prípade nehody sa aktuálna poloha, závažnosť nárazu a v závislosti od aplikácie voliteľne aj uložené zdravotné údaje prenesú prostredníctvom mobilného dátového pripojenia smartfónu do nepretržite fungujúceho centra tiesňového volania Help Connect Service. Odtiaľ sa špeciálne vyškolení záchranári pokúsia nadviazať kontakt so zranenou osobou. Komunikácia prebieha v nemčine alebo angličtine, a to aj v iných európskych krajinách. Ak osoba nereaguje a údaje zo senzora indikujú vážny pád, sú okamžite informované záchranné jednotky. Taktiež sú prípadne informovaní príbuzní a priatelia. Tiesňové volanie je možné kedykoľvek spustiť aj ručne.

Pre motocyklistov vyvinula spoločnosť Bosch aj systém detekcie nehôd, ktorý je trvalo inštalovaný na motocykli. Help Connect využíva inerciálnu senzorovú jednotku kontroly stability motocykla MSC od spoločnosti Bosch. Pripojenie k príslušnej partnerskej aplikácii je nadviazané cez Bluetooth a potom sú dáta prenesené do centra tiesňového volania Help Connect Service ako v prípade riešenia založeného na smartfóne.

Ostatní partneri – ďalšie aplikácie

Spoločnosť Bosch chce spraviť život bezpečnejší a integruje svoje riešenie tiesňového volania do čo najväčšieho počtu prepojených produktov ako vlastných tak aj partnerských. „Help Connect je navrhnutý ako otvorený ekosystém Internetu vecí, takže sa rôzne produkty s vhodnými senzormi môžu stať osobnými anjelmi strážnymi,“ hovorí Denner. Napríklad startupová spoločnosť Tocsen aktuálne rozširuje svoje riešenie senzoru helmy o Help Connect. Spoločnosť Bosch tiež pripravuje svoje služby a produkty do inteligentnej domácnosti na pripojenie k systému Help Connect. Okrem požiarnych alarmov a alarmov proti vlámaniu bude v budúcnosti zahŕňať aj ochranu pri úniku vody v domácnosti.

1Okrem Nemecka aj v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Írsku, Luxembursku, Holandsku, Španielsku a Švajčiarsku.

Viac informácií na www.bosch-helpconnect.com

Kontakt pre novinárov:

Thorsten Schönfeld
Tel.: +49 711 811-43378
Twitter: @BoschPresse

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?