Suche

Tlačová informácia #Powertrain systems

Bosch, Shell a Volkswagen vyvíjajú obnoviteľný benzín s o 20 % nižšími emisiami CO2

Predaj benzínu Blue Gasoline sa v priebehu roka plánuje aj na bežných čerpacích staniciach

  • Benzín Blue Gasoline obsahuje až 33 percent obnoviteľných zložiek.
  • Shell kompenzuje zvyšné emisie CO2 certifikovanými kompenzačnými opatreniami.
  • Palivo spĺňa normu EN 228/E10 a je možné ho používať vo všetkých benzínových motoroch.
  • Spoločnosť Bosch nahradzuje na podnikových čerpacích staniciach bežný benzín benzínom Blue Gasoline.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Ponuka obnoviteľných palív so zníženým obsahom CO2 rastie. Po R33 Blue Diesel teraz spoločnosti Bosch, Shell a Volkswagen prichádzajú aj s benzínom so zníženým obsahom CO2. Palivo, ktoré sa nazýva Blue Gasoline, je zložené až z 33 % z obnoviteľných zložiek a zaisťuje tak zníženie emisií CO2 od zdroja po koleso najmenej 20 % na kilometer jazdy. Len s flotilou 1 000 vozidiel VW Golf VIII 1.5 TSI je možné za predpokladu 10 000 ročne najazdených kilometrov ušetriť viac než 230 ton CO2 ročne. Spoločnosť Shell taktiež kompenzuje zvyšné emisie CO2 z používania Blue Gasoline prostredníctvom certifikovaných kompenzačných opatrení. V pláne je v priebehu roka zaviesť palivo na bežných čerpacích staniciach v Nemecku.

Na ceste k mobilite šetrnej ku klíme nesmieme nechať žiadne technické možnosti nevyužité, elektromobilitou začínajúc a obnoviteľnými palivami končiac. Každá úspora CO2 nám pomôže dosiahnuť naše klimatické ciele.

Dr. Uwe Gackstatter, riaditeľ divízie Powertrain spoločnosti Bosch

„Na ceste k mobilite šetrnej ku klíme nesmieme nechať žiadne technické možnosti nevyužité, elektromobilitou začínajúc a obnoviteľnými palivami končiac. Každá úspora CO2 nám pomôže dosiahnuť naše klimatické ciele,“ hovorí Dr. Uwe Gackstatter, riaditeľ divízie Powertrain spoločnosti Bosch. „Sme radi, že môžeme predstaviť ekvivalent R33 Blue Diesel, urobiť tak veľký krok vpred, pokiaľ ide o udržateľnosť benzínových motorov,“ hovorí Felix Balthasar, vedúci oddelenia Špeciálnych palív v spoločnosti Shell.
Sebastian Willmann, vedúci vývoja spaľovacích motorov v spoločnosti Volkswagen, hovorí: „Blue Gasoline je ďalším stavebným kameňom účinného znižovania emisií CO2 vo vozovom parku. Vďaka vysokej skladovacej stabilite je Blue Gasoline obzvlášť vhodný na použitie v hybridných vozidlách. V budúcnosti, s rozšírením nabíjacej infraštruktúry a väčších batérií, budú tieto vozy prevážne elektrické, čo umožní, aby palivo zostalo v nádrži dlhší čas.“

Najvyššie štandardy kvality a udržateľnosti paliva

Palivo Blue Gasoline spĺňa normu EN 228/E10 a dokonca ju v základných parametroch, ako je stabilita skladovania a frakčné správanie, prekračuje. Vysokokvalitné aditíva taktiež zaisťujú vysokú úroveň čistoty motora a ochrany proti korózií. To znamená, že toto palivo je možné nielen distribuovať prostredníctvom existujúcej siete čerpacích staníc, ale tiež používať vo všetkých nových aj existujúcich vozidlách, ktoré sú schválené na prevádzku s benzínom Super 95 E10. Až 33 percent podielov z obnoviteľných zdrojov sa skladá z nafty na báze biopaliva alebo etanolu certifikovaného certifikačným systémom ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Nafta sa napríklad získava z talového oleja, ktorý je napríklad vedľajším produktom pri výrobe buničiny na výrobu papiera. Alternatívne môžu ako východiskové materiály slúžiť aj ďalšie zvyšky a odpadové materiály.

Čerpacie stanice v závodoch Bosch už ponúkajú iba palivá so zníženým obsahom CO2

V projekte Blue Gasoline všetci traja partneri spoločne špecificky definovali palivo, ktoré je potrebné dosiahnuť, pokiaľ ide o požiadavky motorov a udržateľnosť. Vyvinutý produkt bol intenzívne testovaný na skúšobných stoliciach motorov a v skúšobných vozidlách – s trvalo pozitívnymi výsledkami. Spoločnosť Bosch zavedie Blue Gasoline na svojich firemných čerpacích staniciach už v máji 2021, najprv v závode v Schwieberdingene. Zavedenie na podnikových čerpacích staniciach v Feuerbachu a Hildesheime je plánované na rok 2021. Dodávky konvenčného benzínu Super 95 E10 potom budú postupne ukončené. Spoločnosť Bosch už od konca roka 2018 ponúka na svojich firemných čerpacích staniciach naftu R33 Blue Diesel ako jediné dostupné palivo pre firemné automobily a interné zásobovacie vozidlá. R33 Blue Diesel je k dispozícii aj na stále viacerých bežných čerpacích staniciach v Nemecku. V súčasnej dobre je v celej krajine už osem čerpacích staníc rôznych značiek. Ďalšie budú pribúdať.

Obnoviteľné palivá nie sú náhradou elektromobility

Pre spoločnosť Bosch nie sú obnoviteľné palivá, palivá so zníženým obsahom CO2 alebo CO2 neutrálne palivá náhradou elektromobility, ale jej doplnkom. Tieto palivá majú v zásade zmysel pre všetky druhy dopravy, ale najmä pre tie, pre ktoré zatiaľ neexistuje jasná a ekonomická cesta elektrifikácie. Okrem lodí a lietadiel ide predovšetkým o ťažké dopravné prostriedky a existujúce vozidlá, ale aj o všetky vozidlá so spaľovacími motormi alebo hybridným pohonom, ktoré dnes sú a prichádzajú na cesty a v nasledujúcich desaťročiach stále budú pribúdať na cestách po celom svete. S cieľom podporiť rýchle prenikanie na trh sa kladie dôraz na obnoviteľné biogénne a syntetické zložky palív, ktoré môžu byť vo veľkom rozsahu pridávané do súčasných noriem pre palivá. Používaním Blue Diesel a Blue Gasoline Bosch dokazuje, že nielen nové vozidlá, ale aj existujúci vozový park môžu prispieť k zníženiu emisií CO2 v odvetví dopravy, a tým aj k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy.

Kontakt pre novinárov:

Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?