Suche

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Všeobecné informácie

Investičná čiastka
cca jedna miliarda eur

Pozemok
rozloha cca 100 000 m2 (približne 14 futbalových ihrísk)

Celková úžitková plocha
cca 72 000 m² výrobných a kancelárskych priestorov

Priebeh výstavby
• Zahájenie výstavby – jar 2018
• Inštalácia strojov – koniec roka 2019
• Prvá plne automatizovaná výroba – január 2021
• Zahájenie sériovej výroby – júl 2021

Počet zamestnancov
v konečnej fáze výstavby až 700
cca 250 zamestnancov v máji 2021

Požadovaná odborná kvalifikácia
Odborníci z polovodičového priemyslu, ako sú procesní, výrobní inžinieri alebo inžinieri údržby, matematici, vývojári softvéru, ale aj skúsení odborníci z odborov, ako je fyzika, chémia a mikrosystémová technika

Výrobná technológia
Vysoko automatizovaná výroba polovodičov (300 mm kremíkové substráty (wafery) so šírkou štruktúry až 65 nm; 1 nm je jedna milióntina milimetra.)

Vyrábané produkty
Integrované obvody pre konkrétne aplikácie (ASIC), výkonové polovodiče

Oblasti použitia polovodičov
Prevažne v automobilovej elektronike

Prepojená výroba
Stroje prenášajú jeden gigabit výrobných dát za sekundu.Každý deň sa vygeneruje objem dát, ktorý by zodpovedal viac než 42 miliónom listov papiera s hmotnosťou 22 ton.

Informácie o objekte

Celkový obstavaný priestor
600 000 m³

Objem betónu
cca 66 500 m³ (približne 8 300 autodomiešavačov betónu)

Hmotnosť ocele
cca 16 400 ton (približne 30 lietadiel A380)

Zemné práce/výkopové práce
cca 90 000 m³ (približne 7 500 nákladných áut)

Vŕtané pilóty na základy
cca 860 kusov

Základová doska
Hrúbka 100 cm

Dĺžka potrubia
cca 80 km

Dĺžka elektrických káblov
cca 380 km (2 x trasa Berlín-Drážďany)

Dotácia
Nová budova je spolufinancovaná Spolkovou republikou Nemecko. Poskytovateľom dotácie je Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?