Suche

Tlačová informácia #Prepojená mobilita
Zdieľať tlačovú informáciu

Výroba polovodičov v spoločnosti Bosch

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Výroba polovodičov v spoločnosti Bosch

Súčasné portfólio
Spoločnosť Bosch vyrába elektronické komponenty pre vozidlá a spotrebnú a zábavnú elektroniku. Patria medzi ne: mikroelektromechanické systémy (MEMS), ako sú snímače zrýchlenia, tlaku, uhlovej rýchlosti, prostredia, hmotnostného prietoku a magnetického poľa, špecifické aplikačné obvody (ASIC) a výkonové polovodiče.

Výrobné závody
• Reutlingen (technológia 150 mm a 200 mm)
• Drážďany (technológia 300 mm)

Patenty
Spoločnosť Bosch je držiteľom viac než 1 500 patentov a patentových prihlášok v oblasti polovodičovej technológie, z toho 1 000 patentov na technológiu MEMS.

Trh
Spoločnosť Bosch vyrába senzory MEMS, integrované obvody a výkonové polovodiče pre vlastnú potrebu. Veľká časť portfólia je ponúkaná tiež na voľnom trhu.

História
Spoločnosť Bosch vyvíja a vyrába mikroelektronické súčiastky a systémy už 50 rokov; zhruba pred 25 rokmi vyvinula polovodičový výrobný proces pre mikroelektromechanické senzory (senzory MEMS) a je v tejto oblasti svetovou jednotkou na trhu.

Investícia
Od zavedenia 200-milimetrovej technológie v roku 2010 investovala spoločnosť Bosch len do svojich závodov na výrobu polovodičov v Reutlingene a Drážďanoch viac než 2,5 miliardy eur. Okrem toho sa počíta s ďalšími miliardovými investíciami do vývoja mikroelektroniky.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 402 600 zamestnancov (stav k 31. 12. 2021). Za rok 2021 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 78,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 76 100 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 38 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?