Suche

Tlačová informácia #Prepojená mobilita

Šesť dôvodov, prečo je nový závod spoločnosti Bosch na výrobu 300 mm polovodičov jedným z najmodernejších závodov na výrobu čipov na svete

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Elektronicky prepojená a vysoko automatizovaná výroba
Všetky z približne 100 strojov a systémov v čistom priestore s rozlohou 10 000 m2 sú elektronicky prepojené medzi sebou a s komplexnou infraštruktúrou budovy prostredníctvom dátového centra. Na tieto účely bolo položených 300 kilometrov dátových liniek. Týmto spôsobom sa v reálnom čase zaznamenáva až 1 000 dátových kanálov na stroj a predáva sa na server v rámci závodu. Táto centralizovaná dátová architektúra v továrni na výrobu waferov je jednou z najväčších predností nového závodu Bosch. Celkom sa generujú produkčné dáta zodpovedajúce 500 stranám textu za sekundu. Každý deň sa vygeneruje objem dát, ktorý by zodpovedal viac než 42 miliónom listov papiera s hmotnosťou 22 ton. Pomocou týchto dát je možné napríklad kedykoľvek sledovať, kde sa jednotlivé wafery vo výrobe nachádzajú, kam smerujú a kedy tam dorazia. Prepravu waferov medzi zariadeniami zaisťuje plne automatický prepravný systém s jednotlivými prepravnými boxmi, takzvanými FOUP (Front Opening Unified Pod). V každom FOUP je až 25 waferov. Ručná preprava je tak celkom eliminovaná.

Prvá továreň AIoT
Závod na polovodiče v Drážďanoch je prvou AIoT továrňou spoločnosti Bosch. AIoT – tento termín označuje kombináciu umelej inteligencie a internetu vecí. Bosch tak vytvára základ pre neustále zlepšovanie výroby založenej na dátach a definuje nové štandardy v oblasti Priemyslu 4.0. Napríklad objem dát generovaných vo výrobe waferov je možné vyhodnocovať pomocou metód umelej inteligencie (AI). Algoritmus umelej inteligencie napríklad deteguje aj tie najmenšie chyby, ktoré sú na waferoch viditeľné vďaka špecifickým obrazom chýb, tzv. signatúram. Príčiny sú analyzované okamžite a odchýlky procesu sú bleskovo opravené, ešte skôr, než môžu ovplyvniť spoľahlivosť výrobku.
To je kľúč k ďalšiemu zlepšovaniu výrobných procesov a kvality polovodičov a k dosiahnutiu vysokého stupňa stability procesov. To následne vedie k rýchlemu zahájeniu sériovej výroby polovodičových výrobkov. Algoritmy umelej inteligencie môžu tiež presne predpovedať, či a kedy výrobný stroj alebo robot potrebuje údržbu alebo nastavenie. To znamená, že práce neprebiehajú podľa pevného plánu, ale presne vtedy, keď je to potrebné – a včas, než nastanú problémy. Umelá inteligencia sa používa aj pri riadení výroby, kedy naviguje wafery až 700 procesnými krokmi v približne 100 zariadeniach v závode, čím šetrí čas a náklady.

Závod s „digitálnym dvojčaťom“
Závod na výrobu polovodičov v Drážďanoch existuje dvakrát – raz v reálnom svete a raz v digitálnom – ako „digitálne dvojča“. Všetky časti továrne a všetky relevantné konštrukčné údaje celého polovodičového závodu boli v priebehu fázy výstavby digitálne zaznamenané a vizualizované vo forme trojrozmerného modelu. Dvojča sa skladá z približne pol milióna 3D objektov – od budov a infraštruktúry cez zásobovacie a likvidačné zariadenia, káblové trasy a ventilačné systémy až po stroje a výrobné zariadenia. Dokonca aj každý výrobný proces a každý jednotlivý wafer v továrni bol digitálne replikovaný. To umožňuje simulovať optimalizácie procesov aj prestavby bez narušenia prebiehajúcej výroby. Nové zariadenia sú do továrne dodávané vždy dvakrát – raz v skutočnom svete a druhýkrát v podobe digitálnych modelov.

Očami dátových okuliarov
Spoločnosť Bosch používa vo svojom závode v Drážďanoch Augmented Reality (AR). Vďaka inteligentným dátovým okuliarom AR alebo tabletom sa digitálny obsah prekrýva s reálnym prostredím. Aplikácia AR vyvinutá spoločnosťou Bosch napríklad zobrazuje energetické údaje z továrne na výrobu waferov vo virtuálnom modeli budovy. To umožňuje optimalizovať stopu CO2 vo výrobných závodoch. Dátové okuliare navyše podporujú plánovanie výstavby a v budúcnosti budú dôležitým nástrojom na diaľkovú údržbu systémov odborníkmi z celého sveta, ktorí ani nie sú na mieste.

Pripravené na 5G
Aby bol prenos dát medzi strojmi a počítačmi v budúcnosti ešte flexibilnejší, bude v továrňach na polovodiče čoskoro zavedený nový štandard mobilnej komunikácie 5G. Zariadenie je preto od samého začiatku „5G-ready“. Všetky nevyhnutné stavebné opatrenia pre infraštruktúru 5G boli zohľadnené už počas výstavby.

Klimaticky neutrálny od samého začiatku
V novom závode bola od samého začiatku venovaná pozornosť ochrane životného prostredia a udržateľnosti. Z tohto dôvodu bol závod na výrobu polovodičov v Drážďanoch od samého začiatku klimaticky neutrálny. Spoločnosť Bosch čerpá zo skúseností sesterského závodu v Reutlingene. Napríklad hlavné dodávky energie sú zaisťované výhradne ekologickou elektrinou a klimaticky neutrálnym zemným plynom. Okrem toho zaisťuje sofistikovaný systém riadenia spotreby energie výrobu s optimalizovanou spotrebou.

Závod na výrobu polovodičov v Reutlingene
Výroba polovodičov v spoločnosti Bosch
Závod na výrobu 300 milimetrových waferov Drážďany

Kontakt pre novinárov:
Annett Fischer,
Tel.: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett Fischer

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?