Suche

Tlačová informácia #Business/economy
Zdieľať tlačovú informáciu

Personálne zmeny v spoločnostiach Robert Bosch GmbH a Robert Bosch Industrietreuhand KG

 • Od 1. januára 2022, po dlhšom období plánovania, prejde zodpovednosť za vedenie spoločnosti Bosch na novú generáciu.
 • Na konci roka 2021, po takmer 47 rokoch v spoločnosti, odíde Franz Fehrenbach z dozornej rady a spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG (RBIK).
 • Jeho nástupcom vo funkcii predsedu dozornej rady a generálneho partnera RBIK je prof. Stefan Asenkerschbaumer.
 • Dr. Volkmar Denner odchádza po takmer desiatich rokoch vo funkcii predsedu predstavenstva do dôchodku. Ako vedecký poradca skupiny Bosch sa bude venovať výskumu kvantových technológií.
 • Za nového predsedu predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH bude menovaný dr. Stefan Hartung.
 • Dr. Christian Fischer bude menovaný za nového podpredsedu predstavenstva.
 • Dr. Markus Heyn bude menovaný za predsedu obchodnej oblasti Mobility Solutions.
 • Dr. Markus Ferschner bude menovaný do predstavenstva ako nový finančný riaditeľ.
 • Dr. Wolfgang Malchow rezignoval zo svojej funkcie po 40 rokoch v spoločnosti a odišiel z RBIK a dozornej rady.
 • Dr. Eberhard Veit vystrieda Malchowa ako generálny partner RBIK a člen dozornej rady.
 • Dr. Stefan Hartung, dr. Christian Fischer a prof. Michael Kaschke sa stanú akcionármi RBIK.
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart, Nemecko – Od 1. januára 2022 po dlhšom období plánovania prejde zodpovednosť za vedenie spoločnosti Bosch na novú generáciu: Franz Fehrenbach, predseda dozornej rady a Robert Bosch Industrietreuhand KG, odchádza do dôchodku a vystrieda ho prof. Stefan Asenkerschbaumer. Dr. Volkmar Denner predáva funkciu predsedovi predstavenstva dr. Stefanovi Hartungovi. Ako vedecký poradca skupiny Bosch sa bude Denner venovať výskumu kvantových technológií. Dr. Christian Fischer sa stane podpredsedom predstavenstva a dr. Markus Heyn sa ujme predsedníctva obchodnej oblasti Mobility Solutions. Ako nový finančný riaditeľ dr. Markus Forschner kompletizuje novo vytvorené predstavenstvo spoločnosti Bosch, ktoré bolo redukované na sedem ľudí. Spoločnosť Bosch je presvedčená, že tieto nové menovania ju postavia do dobrej pozície, aby mohla pokračovať v silnom a zmysluplnom rozvoji, ako si jej zakladateľ Robert Bosch prial.

Personálne zmeny v spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG a v dozornej rade a predstavenstve spoločnosti Robert Bosch GmbH nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022. Zmeny sú podrobnejšie uvedené nižšie:

Franz Fehrenbach (71) rezignuje zo svojej funkcie v spoločnosti s účinnosťou od 31. decembra 2021. Stane sa tak po takmer 47 rokoch v spoločnosti. Zároveň odstúpi z Robert Bosch Industrietreuhand KG. Franz Fehrenbach je predsedom dozornej rady spoločnosti Robert Bosch GmbH a generálnym partnerom a predsedom valnej hromady akcionárov spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG od 1. júla 2012. Po výkone niekoľkých rôznych pozícii – bol Fehrenbach okrem iného členom výkonného vedenia spoločnosti Robert Bosch Corporation (Automotive Group) v Spojených štátoch a taktiež výkonného vedenia rôznych divízií v segmente mobility – v roku 1999 bol menovaný do predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH a jej predsedom bol až do roku 2012. Akcionári a dozorná rada vzdali hold mnohým rokom práce Franza Fehrenbacha a jeho výnimočnému prínosu spoločnosti. Christof Bosch, ktorý hovoril za rodinu majiteľov, povedal: „Franz Fehrenbach odviedol v spoločnosti Bosch skvelú prácu. Takmer 47 rokov služby hovorí samo za seba. V posledných rokoch, potom, čo úspešne riadil obchodnú činnosť spoločnosti, bol predsedom dozornej rady a Industrietreuhandu, čo spoločnosti poskytlo výhodu jeho skvelých skúseností a predvídavosti.“

Prof. Stefan Asenkerschbaumer (65), ktorý je od roku 2013 podpredsedom predstavenstva a od roku 2010 finančným riaditeľom spoločnosti Robert Bosch GmbH, odíde z predstavenstva s účinnosťou od 31. decembra 2021. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa stane predsedom dozornej rady spoločnosti. V spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, kde je od roku 2018 komandistom, bude Asenkerschbaumer v budúcnosti generálnym partnerom a predsedom valnej hromady akcionárov. Svoju kariéru v Bosch začal v roku 1987 ako stážista. Po rôznych odborných pozíciách a prevádzkovej zodpovednosti na úrovni oddelenia, závodu a obchodnej jednotky, ako aj období, kedy bol divíznym prezidentom, sa stal finančným riaditeľom. V tejto roli kandidoval za prezieravú a zdravú finančnú politiku.
Valná hromada akcionárov a dozorná rada poďakovali Asenkerschbaumerovi za jeho skvelú prácu pre spoločnosť, naposledy ako dlhoročný podpredseda predstavenstva a finančný riaditeľ. Popriali mu do novej role všetko len to najlepšie.

Zmeny v predstavenstve spoločnosti

S účinnosťou od 31. decembra 2021 a po 36 rokoch služby v spoločnosti Bosch – z toho 16 rokov vo funkciách v predstavenstve spoločnosti a 10 ako jeho predseda – dr. Volkmar Denner (64) odíde z predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Jeho prianím je sa znovu zamerať na výskum. Denner sa stane vedeckým poradcom spoločnosti Bosch v oblasti kvantovej technológie. Ako hosť bude aj naďalej účastníkom stretnutí spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Denner sa vždy zajímal o prevádzanie poznatkov priekopníckeho vedeckého výskumu do špičkových technológií v prospech ľudstva. Napríklad hral významnú rolu pri zakladaní senzorovej technológie MEMS v spoločnosti. Bosch je teraz lídrom v tejto oblasti, a to ako na trhu automobilového priemyslu, tak na trhu spotrebného tovaru. V poslednej dobe Denner, ktorý má doktorát z kvantovej fyziky, pripravil celú spoločnosť na využitie potenciálu AIoT, teda kombináciu umelej inteligencie (AI) a Internetu vecí (IoT).

Akcionári a dozorná rada vyjadrili Dennerovi poďakovanie za jeho prínosnú prácu v spoločnosti v priebehu desaťročia: „Dozorná rada dlhuje Volkmarovi Dennerovi obrovskú vďaku za ekonomicky úspešný a technologicky vizionársky spôsob, akým spoločnosť riadil,“ uviedol Franz Fehrenbach, predseda valnej hromady akcionárov a dozornej rady spoločnosti Robert Bosch GmbH. Dodal: „Volkmar Denner nastavil budúce smerovanie spoločnosti v oblasti udržateľnosti a skvele firmu pripravil na digitálnu budúcnosť. Pod jeho vedením sa Bosch stal prvým uhlíkovo neutrálnym priemyselným podnikom a globálnym lídrom v oblasti AIoT.“ Christof Bosch, ktorý hovoril za rodinu Boschových, povedal: „Rodina majiteľov by rada výslovne poďakovala Volkmarovi Dennerovi za to, že v svojom vedení spoločnosti zostal tak verný hodnotám zakladateľa.“

S účinnosťou od 1. januára 2022 bude novým predsedom predstavenstva menovaný dr. Stefan Hartung (55). Zároveň sa pripojí k Robert Bosch Industrietreuhand KG ako akcionár. Hartung, ktorý má doktorát zo strojárenstva, je v spoločnosti Bosch 17 rokov a od roku 2013 je členom predstavenstva spoločnosti Bosch. Ako predseda Mobility Solutions je od roku 2019 zodpovedný za najväčšiu obchodnú oblasť spoločnosti. Predtým Hartungová zodpovednosť zahŕňala oblasť Energetiky a techniky budov a Priemyselnej techniky. Skoršie výkonné pozície v spoločnostiach Bosch Power Tools a BSH Hausgeräte znamenajú, že Hartung získal skúsenosti z prvej ruky s veľkou časťou skupiny a je výborne informovaný o celom portfóliu produktov a služieb vo všetkých svojich obchodných oblastiach. V poslednej dobe sa podieľal na systematickom preskupovaní obchodnej oblasti Mobility Solutions a vytvoril nové príležitosti pre mobilitu budúcnosti.

Dr. Christian Fischer (53) sa stane podpredsedom predstavenstva s účinnosťou od 1. januára 2022. Zároveň sa stane akcionárom spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG. Fischer je v predstavenstve spoločnosti Bosch od roku 2018 a spočiatku preberá zodpovednosť za obchodnú oblasť Energetika a technika budov. Ako výkonný riaditeľ úspešne navrhol a implementoval skupinový program pre systematické zlepšovanie ziskovosti. S účinnosťou od 1. júla 2021 bude taktiež zodpovedný za obchodnú oblasť Spotrebný tovar pozostávajúcu z divízie Elektrické náradie a dcérskej spoločnosti BSH Hausgeräte GmbH, ako aj za Európu, Stredný východ a Afriku a za juhovýchodnú Áziu a Austráliu. Fischer, ktorý má doktorát z ekonómie, pracoval pred svojím nástupom do predstavenstva spoločnosti Bosch v správnych radách iných spoločností.

S účinnosťou od 1. januára 2022 sa dr. Markus Heyn (56) stane predsedom obchodnej oblasti Mobility Solutions. V predstavenstve je od roku 2015 globálne zodpovedný za predaj a marketing v obchodnej oblasti Mobility Solutions. Heyn je taktiež zodpovedný za divíziu Automotive Aftermarket a Connected Mobility Solutions a dcérske spoločnosti ETAS GmbH a Bosch Engineering GmbH, ktoré sú vrátane medzidivíznej oblasti Commercial Vehicles & Off-Road. Heyn, dr. strojného inžinierstva, je v spoločnosti Bosch od roku 1999.

Stefana Asenkerschbaumera vystrieda vo vedení spoločnosti Robert Bosch GmbH s účinnosťou od 1. januára 2022 dr. Markus Forschner (54), ktorý bude novo menovaný do predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Zároveň prevezme funkciu chief performance officera (CPO) skupiny Bosch od Christiana Fischera. Forschner je členom výkonnej rady Bosch Rexroth od roku 2015, so zodpovednosťou za obchodné záležitosti. Do skupiny Bosch nastúpil ako stážista manažmentu v roku 1996. Forschner študoval informatiku a obchodnú administratívu a získal doktorát na Inštitúte pre riadenie výskumu a technologického výskumu na Stuttgartskej univerzite.

Akcionári a dozorná rada želajú dr. Stefanovi Hartungovi, dr. Christianovi Fischerovi, dr. Markusovi Heynovi a dr. Markusovi Forschnerovi veľa úspechov v ich nových úlohách.

Ďalšie zmeny v spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG a v dozornej rade spoločnosti Robert Bosch GmbH

Dr. Wolfgang Malchow (71) rezignuje zo svojej pozície v spoločnosti s účinnosťou od 31. decembra 2021 a v rovnaký deň odíde z Robert Bosch Industrietreuhand KG. Malchow, ktorý má doktorát z práva, je akcionárom RBIK od júla 2014. Od roku 2016 je generálnym partnerom RBIK a od začiatku roka 2012 členom dozornej rady spoločnosti Robert Bosch GmbH. Valné zhromaždenie akcionárov a dozorná rada vzdali hold Malchowovým úspechom a poďakovali mu za viac ako 40 rokov vynikajúcej služby spoločnosti, z toho osem ako člen predstavenstva a riaditeľ pre priemyselné vzťahy. Vo funkcii generálneho partnera RBIK a v dozornej rade spoločnosti Robert Bosch GmbH ho vystrieda dr. Eberhard Veit, ktorý do RBIK patrí od apríla 2019. 59-ročný inžinier je tiež akcionárom spoločnosti 4.0 Vo IT GmbH a členom dozornej rady Carl Zeiss AG. Do začiatku roka 2016 bol predsedom predstavenstva Festo AG.

Spolu s dr. Stefanom Hartung a dr. Christianom Fischerom sa prof. Michael Kaschke (64), predseda dozornej rady Technologického inštitútu Karlsruhe (KIT), ktorý je od apríla 2016 členom dozornej rady spoločnosti Robert Bosch GmbH, pripojí k Robertovi Bosch Industrietreuhand KG ako akcionár s účinnosťou od 1. januára 2022. Kaschke bol predsedom predstavenstva Carl Zeiss AG do apríla 2020.

Zloženie riadiacich orgánov s účinnosťou od 1. januára 2022

Predstavenstvo spoločnosti Robert Bosch GmbH

Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva (CEO)
Dr. Christian Fischer, podpredseda predstavenstva
Filiz Albrecht, personálna riaditeľka (CHRO)
(po novom) Dr. Markus Forschner, finančný riaditeľ (CFO) a výkonný riaditeľ (CPO)
Dr. Markus Heyn, predseda obchodnej oblasti Mobility Solutions
Harald Kroeger, medzi ktorého povinnosti patria divízie mobility Cross-Domain Computing Solutions, Chassis Systems Control a Automotive Electronics
Rolf Najork, zodpovedný za obchodnú oblasť Priemyselnej techniky

Dozorná rada spoločnosti Robert Bosch GmbH

(po novom) Prof. Stefan Asenkerschbaumer, predseda
Frank Sell, podpredseda

Ostatní členovia
Nadine Boguslawski
Dr. Christof Bosch
Christian Brunkhorst
Prof. Elgar Fleisch
Klaus Friedrich
Mario Gutmann
Jörg Hofmann
Prof. Michael Kaschke
Prof. Renate Köcher
Martina Koederitzová
Matyáš Georg Madelung
Kerstin Mai
Oliver Simon
Karin Solda
Petr Spuhler
(po novom) Dr. Eberhard Veit
Dr. Richard Vogt
Prof. Beatrice Weder Di Mauro

Robert Bosch Industrietreuhand KG

Noví riadiaci partneri: Prof. Stefan Asenkerschbaumer, podpredseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH do konca roka 2021 a dr. Eberhard Veit, bývalý predseda správnej rady Festo AG

Ostatní akcionári

Dr. Christof Bosch, ako zástupca rodiny Bosch
(po novom) Dr. Christian Fischer, podpredseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH od 1. januára 2022
Prof. Elgar Fleisch, profesor riadenia informácií a technológií na ETH Curych a univerzite v St. Gallene.
Prof. Lino Guzzella, predtým prezident ETH Curych
(po novom) Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH od 1. januára 2022
(po novom) Prof. Michael Kaschke, predtým predseda predstavenstva Carl Zeiss AG
Prof. Renate Köcher, výkonná riaditeľka Allensbachového inštitútu pre výskum verejnej mienky
Peter Spuhler, majoritný akcionár a predseda dozornej rady švajčiarskej spoločnosti Stadler Rail AG

O Robert Bosch Industrietreuhand KG

RBIK vykonáva funkcie podnikateľského vlastníctva v spoločnosti Robert Bosch GmbH. Úloha Robert Bosch Industrietreuhand (priemyselný trust) je výsledkom výraznej firemnej konštitúcie spoločnosti Robert Bosch GmbH. Nadobudla platnosť v roku 1964 a chráni životné dielo zakladateľa spoločnosti Roberta Boscha (1861-1942). Deväťdesiat štyri percent základného imania spoločnosti Robert Bosch GmbH drží charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH. Väčšinu hlasovacích práv vlastní Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust. Funkcie podnikateľského vlastníctva sú vykonávané zverenským fondom.

Kontakt pre novinárov:

Melita Delic
Tel.: +49 711 811-48617
Twitter: @MelitaDelic

Trix Boehneová
Telefón: +49 30-32788-561
Twitter: @TrixBoehne

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 429 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Spoločnosť dosiahla v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.