Suche

Spoločnosť Bosch dodáva komponenty palivových článkov spoločnosti cellcentric

  • Dlhodobá zmluva o dodávkach elektrických vzduchových kompresorov s integrovanou výkonovou elektronikou so spoločnosťou cellcentric, spoločným podnikom 50 : 50 Daimler Truck AG a Volvo Group AB.
  • Použitie v systémoch palivových článkov pre ťažké úžitkové vozidlá a ďalšie cestné a off-highway aplikácie.
  • Sériová výroba je plánovaná od polovice tohto desaťročia.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Německo – Palivové články sa dostávajú na cesty po celom svete. Ďalším míľnikom pre spoločnosť Bosch je významná zákazka na elektrický vzduchový kompresor s integrovanou výkonovou elektronikou. Ten reguluje prívod kyslíka do systému palivového článku. Spoločnosť Bosch podpísala so spoločnosťou cellcentric dlhodobú zmluvu o dodávkach tohto high-tech komponentu. Ako spoločný podnik Daimler Truck AG a Volvo Group AB v pomere 50 : 50 je spoločnosť cellcentric zodpovedná za všetky činnosti v celom hodnotovom reťazci. Rovnako ako spoločnosť Bosch sa chce spoločný podnik stať popredným svetovým výrobcom systémov palivových článkov a prispieť tak do roku 2050 ku klimaticky neutrálnej a udržateľnej doprave. Vzduchový kompresor sa stáva súčasťou systému palivových článkov. V budúcnosti sa bude používať v ťažkých úžitkových vozidlách a stacionárnych aplikáciách. Sériová výroba sa plánuje od polovice tohto desaťročia.

Spoločnosť Bosch venuje vývoju enormné úsilie. Na industrializácii elektrického vzduchového kompresora tak pracuje 15 tímov naprieč divíziami.

Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions

Vďaka palivovým článkom budú úžitkové vozidlá klimaticky neutrálne

V palivových článkoch reaguje vodík so vzdušným kyslíkom. Vyrába tak elektrickú energiu, vodu a teplo. Ak sa používa ekologický, t. j. regeneratívne vyrábaný vodík, sú vozidlá s pohonom na palivové články na cestách klimaticky neutrálne. Elektrický vzduchový kompresor dodáva potrebné množstvo filtrovaného vzduchu. Je jednou zo základných súčastí systému palivových článkov. „Spoločnosť Bosch venuje vývoju enormné úsilie. Na industrializácii elektrického vzduchového kompresora tak pracuje 15 tímov naprieč divíziami,“ hovorí Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions. Spoločnosť Bosch ponúka vzduchový kompresor v dvoch výkonových triedach s 20 a 30 kilowattmi. Trieda 30 kilowattov je určená pre napätie od 450 do 850 V, trieda 20 kilowattov voliteľne pre napätie od 250 do 450 V alebo od 450 do 850 V. Obežné koleso kompresora dosahuje rýchlosť viac než 100 000 otáčok za minútu. „Kombinácia vysokorýchlostného elektromotora s integrovanou výkonovou elektronikou umožňuje jednoduchú integráciu systému pri konkurencieschopných výrobných nákladoch,“ zdôrazňuje Gackstatter. Vďaka polovodičom z karbidu kremíka, ktoré sa používajú vo výkonovej elektronike Bosch, je energetický zväzok mimoriadne účinný. Vlastnosti, ktoré si cellcentric cení.

High-tech produkt zaisťuje pracovné miesta

Najväčšou technickou výzvou v prípade vzduchového kompresora je prevedenie vysokorýchlostných E-strojov so vzduchovým uložením v kombinácii s výkonovou elektronikou z kusovej do veľkosériovej výroby. Celkovo je možné technickú náročnosť porovnať so systémom vstrekovania nafty pre úžitkové vozidlá, čo má pozitívny vplyv na zamestnanosť. „Pomocou tohto sľubného komponentu zaisťujeme pracovné miesta v našom závode v Hamburgu,“ hovorí Gackstatter.

Spoločnosť Bosch pracuje na mobilných a stacionárnych palivových článkoch

Spoločnosť Bosch je presvedčená o tom, že vodík bude nositeľom energie, a preto vynakladá značné investície. V rokoch 2021 až 2024 spoločnosť investuje takmer 600 miliónov eur do mobilných aplikácií a ďalších 400 miliónov eur do stacionárnych aplikácií pre výrobu elektriny a tepla. Portfólio pre vozidlá siaha od jednotlivých senzorov cez základné komponenty, ako je elektrický vzduchový kompresor a stack, až po kompletný modul palivového článku.

Kontakt pre novinárov:

Thorsten Schönfeld
Tel.: +49 711 811-43378
Twitter: @BoschPresse

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?