Suche

Bosch a VW využívajú informácie v reálnom čase pre mapy s vysokým rozlíšením

  • Neustála aktualizácia: Tok informácií zo skutočnej prevádzky zaisťuje, že úrovne mapy sú vždy aktuálne
  • Vysoko presná lokalizácia: Porovnávanie aktuálnych dát senzorov prostredia s uloženými mapovými informáciami zaisťuje presnú lokalizáciu
  • Viac bezpečnosti na cestách: Doplnenie senzorov vozidla o dáta máp umožňuje robustnejšie a pohodlnejšie asistenčné systémy vodiča
  • Veľký vozový park: VW Golf 8 križujú pre signatúru cesty (road signature) Bosch cesty celej Európy
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Podpora prielomu automatizovanej jazdy vďaka každému prejdenému kilometru? Žiadny problém – aspoň nie pre vodičov, ktorí jazdia s Golf 8 od VW. Vozidlá môžu počas jazdy poskytovať informácie pre signatúru cesty Bosch. Táto cloudová služba využíva dáta získané z reálnej prevádzky pomocou senzorov k poskytovaniu a udržiavaniu aktuálnych viacvrstvových máp s vysokým rozlíšením. Rozhodujúci kľúč k stále viac automatizovanému šoférovaniu. „Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s partnermi na zavedení mobility zajtrajška už dnes,“ povedal Dr. Mathias Pillin, predseda divízie Cross-Domain Computing Solutions spoločnosti Bosch.

Aby mohli autá v budúcnosti jazdiť samy, budú sa musieť spoliehať na vysoko presné digitálne mapy – a na týchto mapách sa budú musieť samy presne lokalizovať. A presne to umožňuje signatúra cesty Bosch. Využíva informácie z radarových a video senzorov a údaje o pohybe vozidla na rozšírenie bežných navigačných máp o ďalšie vrstvy pre lokalizáciu a riadenie vozidla. Tieto rozširujúce vrstvy sú kompatibilné s bežnými formátmi máp. Zatiaľ čo v súčasnej dobe sa vytvárajú dáta pre počiatočné vytvorenie signatúry cesty, od roku 2023 bude k dispozícii s prvými službami vo vozidlách a bude vždy rozširovaná a aktualizovaná na základe priebežných informácií. Ostatné úrovne máp ukazujú svoje silné stránky najmä od funkcií Level2-handsfree, ale ponúkajú taktiež výhody na nižších úrovniach od Level1. „Čím viac vozidiel bude poskytovať informácie teraz aj v budúcnosti, tým väčšia a robustnejšia bude databáza pre automatizovanú a asistovanú jazdu,“ hovorí Pillin.

Digitálne dvojča prostredia vozidla

VW je v Európe masívne zastúpený modelom Golf 8 a ďalšie vozidlá budú nasledovať. Konkrétne to vyzerá takto: Vozový park počas jazdy generuje pomocou senzorov prostredia informácie o orientačných bodoch, ako sú dopravné značky, zvodidlá, obrubníky alebo značenie jazdných pruhov. Vozidlá odosielajú dáta celkom anonymne cez VW Cloud do cloudu Bosch a taktiež iba tie informácie, ktoré sú potrebné pre mapové vrstvy. Na tomto základe je v cloude Bosch vytvorená signatúra cesty: akési digitálne dvojča skutočného prostredia.

Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s partnermi na zavedení mobility zajtrajška už dnes.

Dr. Mathias Pillin, predseda divízie Cross-Domain Computing Solutions spoločnosti Bosch

Signatúra cesty Bosch umožňuje veľmi presnú lokalizáciu: Aby vozidlo vedelo, kde sa nachádza, porovnáva v reálnom čase informácie, ktoré mu aktuálne poskytujú senzory prostredia, s informáciami svojho digitálneho dvojčaťa. Toto porovnanie umožňuje vozidlám lokalizovať sa v jazdnom pruhu s presnosťou na decimeter vzhľadom na vysoko presnú mapu. Pomocou radaru je lokalizácia spoľahlivo možná aj za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je hmla, dážď a sneh, kedy je detekcia prostredia pomocou kamery obmedzená alebo dokonca nemožná.

Prirodzené jazdné správanie automatizovaných vozidiel

Signatúra cesty taktiež umožňuje pohodlnejšie a bezpečnejšie priečne a pozdĺžne vedenie automatizovaných vozidiel, pretože obsahuje nielen informácie o orientačných bodoch, ale taktiež o geometrii vozovky, usporiadaní jazdných pruhov, dopravných značkách alebo rýchlostných obmedzeniach, a dokonca aj o typickom správaní vodičov v určitých miestach. Ako vodiči vchádzajú do zákruty, kedy pred križovatkou stúpia na brzdu, ako sa správajú pri zmene jazdného pruhu a odbočovaní. Na to služba využíva údaje o pohybe, ako je rýchlosť, uhol natočenia volantu alebo otáčky kolies. V budúcnosti bude signatúra cesty schopná poskytovať tieto informácie vozidlám – a podporiť tak čo najprirodzenejší, najpohodlnejší a najbezpečnejší jazdný zážitok pri automatizovanej jazde. S každým prejdeným kilometrom sa Bosch a VW k tomuto cieľu približujú.

Kontakt pre novinárov:

Caroline Schulke,
Tel.: +49 711 811-7088
Twitter: @BoschPresse

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?